Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 186
ΕATΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπo του
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoxτήτης - Εκδότης . Δευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Εος 450-Αμ Φύλλου 133 Τιμή 00 ουρά. Πμπη 3 Ιουλίου 2019
ΕΜΟΥΝ ΜΗΝΑ ΑΗΟΙΞΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
τάκης δεver να γνωρί.
ηρογραμ- nxεpήoς, η
tους εκ.
δσεις τη nou rίταν νκλωβιτεί δεν υπόσ και είνα κυβέρνησης στέλνουν 4
διαίτερα ενθαρpυντικό ό
u φέρνει ομεοα npος ψn
σημαντικά νομο μία
στοσιμότπτα, αυτά ενα
unspδεκαετή
nρτο aά ευκρνές
ο φος pa
Ο κυράκρς
στους ηoλέtες
πεια στη να
Μετά την κρίση anό το Αντατο Συμβούλο της ΕΛΑΣ
Ποιοι Προάνονται , Πόσοι μένουν ,
ΜετOE ων σnοστοστευόμην Ο ΔΕuουντής ης ΕΛAΣ no2ς
nepς Mίκου και ο nomv Δοuουντής Δημ Εόpεντας
Μήνυμα του Προέδρου της Βουλής για την 45η|
Τον άρση ης Βουλευτικής ασυλίας του Π. Πολάκη
anoκαιαστασης της Δημοκρατίας
Εισηγήθηκε η πλειοφηφία της Επιτροπής Δεοντολογίας
χρόνων αnό την anoκατόστοση της
Δημοκρατίος , στις 24 Ιouniou 1974 , ο
nΟλάκn Nετη τιε Δύο Δ
, εστάλησαν στη Βoυλή ειoηγnonκε την Τετάρτηn
nλειοψηpία της εnτponnς Δεοντολογίας
Kωντηντvoe Taoούλας σnsuθύνει o
ακόλουθο μήνυμα
pννέχε ησ
συνέχεi τη υνλ Τ
ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ (Ι)
Ψαλίδι"
στους μετακλητούς
μόρωνμα Σ
. τι e ΕΡΟικής noσγμα.
Ψο οoςμ0κnn
αγνος των Γpoμμά . τκότητος επιχείpησε
κυβέρνηση αμέοως μετά τις εκλογές
PΖA tαuoε
nia να διαφεντεύει
wθυμίζω ότι ο Ιωκράτης
υnοβαθμίσει σnμανικά
δείχθηκαν nod κατ.
τpo τωw nepιστάσε . οοίς ο εκ αιdείας
στορίας κοι του nonrυ
w κι νους κουμωνκ μ
των ημερν τους γν .
pωυpo
iς όοo no paeo εία
Αυγες και φnnvopή.
non της ιστοο
ματα, anoτελούν ηnέτης 7ης Ιοuλίou έρκεται να υλonoήσει.
Γigeι ο
Μιχάλης Γ. Λουκάς
neoinso
ένα φnιβερό napε ον.
νετα να κατατερεί στη ΒouΤουτόχρονα το mveύ.
Εwνεχα τη σΕ
υνεχεια στηΕΕ