Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικόλας Καραθάνος 1951-1974* Ιδοκτήρια-Εκδότρια Σ αυρίδου Ι. Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 201
Περίοδος Β' (1974)* Αp φύλλου 6880-11.922
0.50 ε
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Δράμας στον
Υπουργό Ανά πτυξης & Επενδύσεων
Με τα 3/5ο δήμαρχος
Περίοδος σ1
Χάνημπολ
Διάλογοι σε Ερημητήριο
"Κόλασον αυτούς, ίνα
μη υπεραίρωνται"
( Αγιογραφικός λόγος)
και 2/5 η αντιπολίτευση
Συζήτησαν για θέματα
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και αναπτυξιακές
παρεμβάσεις στη Δράμα
Στην Προσοτσάνη για
προετοιμασία βρίσκεται
στην Οικονομική Επιτροπή
η Εθνική Ομάδα Κορασίδων
και στην Ποιότητας & Ζωής
Του κ. Γ. κ. Χατζοπολου, τ. Λυκειάρχη
σελ. Sη
σελ . θη
σλ. Υη
σελ. δη
Δήμων
Παρανεστίου για την κατασκευή
Πασαλάκια τοποθετήθηκαν | Ακυρνεται η σύμβαση μεταξύ
μπροστά από το Μνημείο
Ποντιακής Γενοκτονίας
Δράμας
σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
Λόγω έλλειψης πρ
σωπικού
Χωρίς σαφείς απαντήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία και
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
Του Θανόση Πολυμένη
: ΕΚΤΑΚΤΟ ήρθε το θέμα
της ακύρωσης σύμβασης μεΤου θα
ΑΣΑΑΑ μένη
του Δμοn Δραμας κι
τασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων Δήμου Παρακεστίου
δοόμο επί της
δού Πατρόρpr οσον nox
wuμυ της ΔΕ Nτων 100 χρόνων από την
Γενοκτονία του ΠοντιαΤο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 951 000 euρ και η επίβλεψή
του ειροΤο να Μει απο την τεo wου, τοποΤετάρτης 24 Ιουλίου
θες ), η Δημοτηκή Αστικαθ' ότι ο Δήμος Παρανεστίου δεν
διαθέτει την αναγκαία για την επ φorίοoν orίΟ
οποθέτηση
όμως των πορτοκαλί
piη του εργου στελέχωση της ΤεΟ Δήμος Δράμας είχε αναλάβει
την υποστήριξη της άσκησης της
ΦΩΤΟ Π.Τ.
πλαστικν πασάλων , δηoipriounD praAdnori
κεκρμένη οδ ,
μείο. Στόχος της ενέργειας , είναι να μην
κρυβεται το μνημείο πθανόν από φορκαθς αφαρούνται άμεσοα 3 oεις παρκαρίσματος, σε ένα δρόμο με καθημε ρινη συνεχή κι
Lhavtn . Dw o 50lnooorίdo
φανές από άλλα σημεία της οδοά
Όταν ρωτήσαμε ποος πήρε την από ξης και με τα αποφανόμενα όργανά
της και σύμφωνα με τις κανονιστικές.
Α oφορία
νατο, παρά την περί ανιθέτου βούλησή της να ανταποοauαg υς μν κριeεί στην υλατοίηση του Προγράμματος του Δήμου.
πόσο μόλλον στην υποστήριξη εκτέλεσης έργων για άλλη
μπορεί να πει κανείς, θέσεων στάθυει- φαοη αυτη και αν υήρχε σχετυή eισήσης, πουπλέον έχουν γίeι δυσεύρετες Τοσπολάκς δεν θέλησε να απαντήσει
κερου amsio. αλά και
τεχνκού προσοωηικού της ειδκότητας που απαιτείτα για
την επίβλεψη των παραδοτέων που αφορούν έργα οδοπουας
τη στιγμή το έργο βρίσκεπαι στο σημείο προς της
υπογραφής της σύμβασης του Δήμου Παρανεστίου με
τον ανάδοχο.
και μας Παρέπεμψε να απευθυνθούμε σε
θέσεις των μηχανικν ΠΕ και ΤΕ στο Δήμο Δράμας
(χωρίς τις προαναφερόμενες αναχωρήσεις, οι οποέες
προστιθέμενες αυξάνουν τις κενές θέσεις ) είναι 20 (από
κατά μήχος της οδού Πατρ . ΔΟΜαίαυ καtooν αιρετο , άτως για παράδειγμα
δπου συνεχς σταθμεύουν οχήματα και Δηματικής Αστινομίας και αντιδήμαρχο
ορομος εναι παντα Yματος οφΟ Σολάκη.
Eε επικουωνία που εχαμε με τον κ.
του Δήμυνα νη uην ανanόρο κΟ αΗ ΛΕ
οδού αναμένεται να δημουργήσει νέα
πρεβλήματα πeaνν δεπλοπαρκοοάΣολάη και ρωτντας για ποιo λόγο
των στο μήκος των πασάλων , με αποτ .
A ς κ Οφορίας
τεχικν που προορίζονται επίσης ια τη ΔΤ.] κτλ, η
Τeλά , η εχνικηΥπηρο του μοpaμ uπpeoία ζήτησε την ακύρωση της απόφασης του ΔημοSorlody orlly oIO prildodu o
σωπικό , στε να μπορεί να επβλέπει το έργο . Σύμφωνα Πκου Συμβουλίου Δράμας για την σχετκή σύμβαση].
με τις απολογίες που αναγράφονται στο σχετικό έγΥρονοτηςνoης πoυ so0λάβησ Συμβούλιο Δράμας είχε αποφασίσει τη διενέργεια της
εισήγηση της Υπηρεσίας μας για την έκδοση της ποα- συμβασης η Τεχνική Υπηρεσία δέθετε το απαραίτητο
πάνω , έως σήμερα, η Υπηρεσία μας αρθμεί ήδη 2 μηχα - ΤΟ ΛmΤ ΣΑΒ oόεομόΜ ν ακόου
Vικους Νιγοτερους ,oγω μεααης της σύμβασης άτως την πρότεινε η Υπηρεσία του Δήμου
χκά ότι ενδεχομένως το θέμα προέχυψε
μετά από εισήγηση από την Τεχνιή Υπημας κ . Μαμοάκος λέγοντας ότ άντη. όταν το AnoΜΟ
χθες με το διευθυντή της Δηματικής Ροα του Δημου Δράμας, πpοκeιμένου
. μην
κρύβεται από οχήματα κάθε είδους.
οκ Σολάαης υποσχέθηκε να απανττήσει την επόμενη μέρα (σήμερα δηλαδ .
σε να δει το θα
Αστυνομίας Δράμας κ. Τσαμπολάκη , ο
ο sανuησε ση το Φτημα ουζητήαπόφαση αυτή για το συγκεκριμένο ση
μερα θα περοpστεί περατέρω με την συνταξοδότηση Δράμας .
3ου μηχανού , οπότε και αντλαμβάνεστε ότι είναι αδύ| σελ.5η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Οι τοποθετήσεις στην ΕΛΑΣ
Διατηρείται στη θέση του
ο γενικός της ΠΑΜΘ κ. Μενεξίδης
Ο νέος Γεν. ΕΛ.ΑΣ. Βορεί ου Ελλάδος
διαγνωστκν Eτάσων .
ρεσίες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
ΜΕ ΑΠΟΑΣΗ του ρ - Μχαήλ Καραμαλάκη, τοποχηγού της Ελληνικής Αστυ- θετήθηκαν α Αντστράτη
νομίας,
κόνσης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
n EΕλEn ατην εέέταση του μαστού
. Υπέpnχος Μαστού
Αντιστράτηγου γοιτης Ελληνοής Αστυνο
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Λοκαλάης τατοΛΟΠΑ Ι Τ
θετείταιως Υπαρχηγός του
Σματος , εν ο κ Κωνσταντίνος Σκούμας , ως rε
ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpnon
σύγχρονων διαγνωστικν
. Δ κΟΥυων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
πρωτοκόλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Τρουοοnς Ν 02ρΔΣ
email: [email protected]
Οκ Νικόλοος Μενεξίδης
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικόs Ορθοδοντικό5
Τηλ. 252 10-30076
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Οκ. Κωνστοντίνος Σκούμας
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
νκός Επneεωρητής Αστυνοίας Βορείου Βλλάδος.
Πάrτα δίλα
αμπin
Gας α
Κιν. 6932-347415
κηση της Πeροέoeας Αν.
Μακεδονίας-Θράκης οκ.
Μικόλαος Μενεξίδης, δαμαtpinyo τνωτο
υτούτmνee Γενκός Π.
ριφερeακός Αστυνομεκός
Διευθυντής Αν . Μακε δονiας-Θράης
Νέα Διεύθυνση
Τ. Παπανδρέου 34-2os Οροφοs
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα