Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Το θέμα της Νοσηλευτικής
Σχολής συζήτησαν με την
υπουργό Παιδείας > σελ 7.
Στις Κατασκηνσεις
της Ταϋγέτης ο μητροηολίτης
και ο διοικητής του ΚΕΕM > σελ. 8
Επίσημη ΓΣ τη Δευτέρα
για την ΑΕ Σπάρτη
Για τν εκλογή νέου ΔΣ > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 | Ετος 24| Αριθμός 5696 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2781081253 Fax: 2731081250. e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ταυτοποιήθηκε
Τροποποιήθηκαν οι όροι της ΣΔΙΤ
για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου
σωρός
Που βρέθηκε
στην Μονεμβασιά
Από τη Νέα Κίο
η άτυχη γυναίκα
Απάντηση στο μυστηριο της
Επισπεύδεται η ανάληψη διαχείρισης από την ΤΕΡΝΑ
στις 7 Ιουλίου στη Μονεμβασία έδωσεη εξέταση DNA,
Το πτμα , το οnoio Βρέθηκε
σε Προχωρημένη σήψη σε
Βραχδη ακτή στη Βαλάσσια
Περιοχή του ακρωτηρίου Καμήλι, τουτοποήθηκε ότι ανήκει σε 61χρονη γυναίκα από
τη Νέα Κίο Αργολίδας
Η γυναίκα αγνοείτο αnό τις
25Ιουνίου και εντοηίστηκε 1
μέρες μετά στις ανατολικές
ακτές του Δ. Μονεμοοιας
δόθηκε τέλος στα διάφορα σενάρια για την αγνοούμενη της
Νέας Κίου.
Υψηλός σήμερα
ο κίνδυνος
Πυρκαγιάς
αναδιάρθρωση του έργου , με
αναδιάταξη κτιρίων , επιμέρους
μονάδων και οδν εντός των
ήδη αδειοδοτημένων γηnέδων
του έργου και μικρές τροηοnoήσεις των χαρακτηριστικν
Στους έξι μήνες αντί των κρίθηκε από το υπουργείο Πεδέκα noυ Προέβλεπε
Σύμφωνα με την τροποποί ζήτησε η ΤΕΡΝΑ
οι Ενεργειακή , ονόδοχος της
του Σύμηραξης Δημοσίου
των αnορριμμάτων σε Κοριν- έργου της Ολοκληρωμένης Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΙ για τη
Απορριμμάτων διαχείριση των anoppιμμάτων
σύμ- ριβάλλοντος , με την οηoίa τρο - non nou
βαση ,
μπορεί να αναλάβει ο
nonoιoύνται
περιβαλλοντικοί όρο
ιδιτης την ηλήρη διαχείριση
θία, Αρκοδία, Αργολίδα , Μεσσηνία και Λακωνία., Αυτό Περιφέρειας Πελοηοννήσου στην Περιφέρεια Πελοηοννή - των εγκαταστάσεω .
Προβλέπει απόφοση Πou εγ - με ΣΔΙΤ.
Δισχείρισης
σου , προβλέπεται λειτουργική
συνέχεια σελ . 9
Υψηλός χαρακτηρίζεται ο
κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα
Με λαμπρότητα η επέτειος
για την απελευθέρωση της Μονεβασιάς
τον Χόρτη ΠρόΒλεψης nou εκδίδει καθημερινά η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Συστήνεται οι ηολίτες
να είναι ιδιαίτερα Προσεκτικοί
και να αποφεύγουν ενέργειες
στην ύπαιθρο Πou μηορούν
να ηροκαλέσουν nυρκαγιά
από αμέλεια.
Φαντασμαγορική η αναπαράσταση πυρπόλησης
Την 198η επέτειο αnελευθέ ρωσης από τον τουρκικό ζυγό
γιόρτασε η Μονεμβασιά στις 23
Ιουλίου , επέτειο Που αποτελεί
απόδοση φόρου τιμής , στους
αγωνιστές που έδωσαν την ζωή
τους για την ελεύθερία της
Πόλης.
ρικής μνήμη .
Anοκορύφωμα των εκδηλ αναnαράστοση της Πυρπόλησης της
ι ελσεων αποτέλεσε
ζεται ότι
ρεύεται το άναμα
στην ύποιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο Πou διαρκεί
έως τις 31 Οκτωθρίου .
Τούρκικης γολέτας από
ληνικά πλοία , με τη συνδρομή
του αλιευτικού συλλόγου Μο
νεμβασίας Το Λαλούδιν . Οι
0 Δημος Μονεμβοσίος ηραγ uoc
oνεμbοσιάς
Η απλή αναλογική
και οι απλοποιητικές
Παραδοχές
εκδηλσεων , αnoδίδοντας στο
γεγονός τη λαμπρότητα nou
οφείλει , συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της ιστογιγάντωσαν και καθιέρωσαν το
μοναδικό αυτό θέαμα nou δεν
έκει να ζηλέψει τίnοτα aπό άλλα
ανάλογα , συνέχεια σελ.9
του Πργου Πουλοκέφαλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα