Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΠΕΜΠΤΗ
cia οpmpov
ΗΡΑΚΛΕΟΜΗΛΟ-ΠΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΔΡΟΚΟΛΟΓΑ oό 260 tως 15/9 .
ίακή σις 0
κυuμε δ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Erος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.gr
18.613
Σελίδα 27Σελίδα 4
Δυοακόμηταλαντούχα παιδιά)
Ετυπωσιασεη Χορδια της Ευαγγελίστριας θα ενισχυσουν ΤOVΑΟAN
Πρόβλημα με τη λειτουργία
του Παιδικού Σταθμού τον Αύγουστο
. Συνέντευξη του
Διονύση Σχοινά στην
Σελίδα 7
Νέα Προσφυγή κατέθεσε ο Δήμος Αγ. Νικολάου
Παιδικν Σταθμν πυ θα του Κανονισμού είχε ορι κν Σταθμν , Που αφού ε .
στεί από τον ΟΚΥΔΑΝ οι γκρίθηκε και από το ΔημοΠαιδικός Σταθμός Αγίου Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί τικό Συμβούλιο, κατέληξε
(uνnin
ΚΡΙΤΣΑ2019
Ρετορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
επέτρεπε να λειτουργεί ο
ΜΑΛΙΑΣΜΑΤΑ
Συνεχίζονται οι Προ- . Μ
σπάθειες του Δήμου Α.
γίου Νικολάου στην κα μ e mς Αnoκεντρωμένης Διοίκησης πειδή κατά τη θερινή πe Κρήτης με την οπoία και ρίοδο κορυφνεται η αn μ γο uην uovpaμεγη Δt
φιλοξενεί nαιδιά μητέρων
που εργάζονται στον τουκαι τον μήνα Αύγουστο , t . νομμότητας
| δυνατότητα κι
χοντας
tδρου
κόΤΟ Τη λειτου γία τους ένα μήνα ( ούνιο
ή Ιούλιο) και να στελεχΕται ότι ετων Βρεφονηπιοκόμων
Την ίδια περίοδο , ο πρόμετο κρητικό συγκρότημα
Γιργου
ηση του Κανονιμού Λει τουργίας των Βρεφικνμητέρων στον τουριστικό
τομέα , με τροηοποίηση χρόνο .
ωτικού δικαίου , ορισμένου
μων Ελλάδος Β. Σαλωνίδης
κατέθεσε προσφυγή προς
τον ΤΠουΡγο Εσυτερικων
Στρατάκη
Ο Κανονσμος ειχε BlueRiver
ντρωμένη Διοίηση και ο Διοίκηση Κρήτης επισηΠαιδικός Σταθμός Αγίου μαίνοντας ότι
Εσωτερι .
ΑΑΝνμος του οκY.
ένο Α απασχολντας προς τη λειτουργία τον
Σας ενημερνουμε ότι
γουστο,
τους υπαλλήλους του
Αύγουστο αφού αντιβαίνει
το Σάββα το 27 Ιοψίου
ΔΣ. του ΟΚΥΔΑΝ προχ - Λειτουργίας που ισχύει
ρησε σε νέα τροποποίηση πανελλαδικά γα τους Παιτου Κανονισμού των ΠαιδιΠαρασκευή
26.07.19
το Blue βίver θα είναι
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Ση σtlίδο 7
διαθέσιμο στο κοινό
21:30
Προαύλιο Δημ. Σχολείου Κριτσάs
έως 1 το μεσημέρι
λόγω εκδίλωσης
Eampouratzis
Τ 00o
αrno0Ρ
Η ΚARCHER στην πόλη μας!
Έκθεση και επίδειξη προϊόντων
24-25/07 στην είσοδο της
Μαρίνας Αγίου Νικολάου από
CANDIA
WAKE UP. DISCOVER
SUMMER SALES
ΑΝΑΤΟΛΙ
- Θ Μeser
up to
τις 10πμ. με αποκλειστικές
L.ΚΤEΟ
προσφορές!
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
ΖΑΧΑΡΙΑΙ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΗΣ
Επισκεφθείτε μας!
ς10787
αουνεγνεστα χpλ μέ
ΝΕΑΠΟΛΗ
28410.32100
- nλ . tax . 28410 31225
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Enίonuος αντιπρόοωnος
ΕΥΡΩΙΑΠΩΝΙΚΗ GROUP
Τηλ. 28410 82100
Ιtvmw Η nολκnr
wwwtanρουτtis com as
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα