Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠON ΝΗΣΟΣ
ΠeΜmH
6ιΚ ΑΟΝΟα
Ε Α ΜΑ3 ΜΕΤΝ
Ηνέα τοπική
ηγεσία της ΕΛΑΣ
Κορυpaία άδοη
-ΑΝΑΜΕrε
Ονν Νto adx uοio ix μμές n
- οnm
Αyuς M uς
ΑΠοβραδίς στην ουρά
για θέση στον Παιδικό
ΤΟ ΑΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΕ,
AΝΑNΕΝEΤΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η N Kεpoς δν
Ολp tν pεtb nε
κdαtiφ up
αmαΜk 15
ΔAΣ ΟNΗ nεptμεvoν ακόpα
και όλη τηνύχτα για νο μη
χόοουν tn oεpά tους
Βεvpν Εuppoe
aNANORΗ βρίσκονται 4.067
vhna tης Aχαίας για ένταξη
στην πρoσχολική αγωή
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑ
ΚΙ ΜΕΝΟΥΝ
ΑΝΡΟΤΟΙ
λμου Πεyε
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΕΙΟΠΑΤΡΩΝ
φt δοβxs us
Μήνυμα
αρραγούς
ενότητας
iem κ μήα miο
Οweικέφονα
μrαουg
μ Φos
ΣΗΝ ΠΑΤΡΑ
Η ΚΑTΕΡΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ!
rPAOOYN
Δέκα χρόνια το Μουσείο αγκαλιάζει την κοινωνία
E eΜν pue
κρο 5
an κκπύναι οαν Μ καο ts
ww omp t po tv op αά wwpοpw n eς
90Ρ ep
Μς 24 b 976
Nοοεωu
ΚΤΝ Τ
στην τuη τν 1006
dianomi
-λab-ν.
ΝΤΕΖΕΝE
ΟΜμαau