Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eoς Αpουλου νου
Τpή ούου α p .
ΠΕΝΤΗ 5 1OwIO υ
ΥΠ. ΠΑ ΜE
Αμεσα η εφαρμογή
της απαγόρευσης του
καπνίσματος
ΚΑΘΟΛ ΑΑΓΟΡΕΕΥΣΗ
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ:
Τι αλλάζμ
σε Πανελλαδικές ,
προσχολική
Ποιοι ιδιοκτήτες
δικαιούνται έκπτωση
εκπαίδευση,
ΑΠΟΣΤΑΣΕΣ DΤΙΑΥΗΟΜ
Ηp ωroκ ua ής
πpοopλς δας, η μη τυ ooοτο ασmά w ν σδuης
Μκn ήαιση κυαgτς α
oeς δμo eς η
ν ίρη woν ημήκpόν yα uς po μη 50% Η 100%
iαm ήςμα
νς o με oν ο όμα, nioiv mβ σ ς..
am άρτa
Epo πΝoωο Emόμοναό ότηκ ore ή na: ν4 Πpμμ, b0τόΥγάκ, uΑ
σmvνοήν
γo n E
my poouή ouουυρn
σdκοο pγio
H4 η πραμuη κουaνα o
Ιm ο μ Ρ ΜΗΚ φaν
Ε Η Μ
ή άν oν κληβί νκα
ανδράμ ο νΕ
Τς ΜΜ M σpμο
Πο Μn tάτ 0 Η
μpοη opao n peςδo
Cea γ εοή κ νηκ να
Ahpaητητο mo aη
Πρo κέpη η μή pοnς
υοpς ροελκήςα nς Μ Eη η
ηma ouουροu piκouοήρς μ
εφooν μu
ooyοaγαπνατμάκοπη upuης I4 α μ σdaov
στοNLΕΜΕ α η τ
ημ μησμή ηa
MoΜ UKAP9ΥΥ Κ
a ό τα
πpeηpύμη ppη ς νοφωwο
πςή ο ό uΒα χα
ονβ ο.
Π K0.
Δ ΟΜΑ ΟΔΗΓΗ
Επανέρχεται
για έξι μήνες
44 Τpoμίου ατό ον mβpοναλτo
φupa η pοη μή eσpiή
η έoο ο νσoν
Το ΠΛΑο KABEΤΟΣ
ΔΑΡΟΗ ΕΤΡΟΗ
ΜΟΡΦΟΙΚΟΝ ΥΤΟDΕΣΕΟΝ
o e Ρ
μνοuναμκκόaιο ημ uα
δημuρή oνοοση ο υμ
Φ. Μπαραλιάκος:
Εποικοδομητικός
διάλογος για την
εύρεση εφιτν
Οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων
B. Ελλάδας στον Αδωνι Γεωργιάδη
nς αΡ ιο
νtoς οςυηp oo oup
iμrpήpο mpρο oν on
100χ ν δrλόn μ εμ ο
Eμς να Η
ΓΑ ΤΗΝ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑ ΒΦΑΡΜΟΙΜΟ ΑΥΕΟ.
Σubngη μμκν πpό
Aνάnn o, s
γουνδmόηης παν
0μωo δάτμασmn.
mmνένδαη
EκΜη nςpiος α
Χαφpέu Apάμς
Νέος πρόεδρος
της ΝΟΔΕ Περίας
ο Χ. Μπpουσκέλης
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΝΡΑ ΕΜΟΟΝ
μnoος
pooς Τούς, ο α
αμη mτδης ς Κοφκής
Eνnς Dr v ΕΜoo, ο
τέφη m
ΚΕΞκηο Η4.
ονομerνaa o. ήα
Κ τ 0
Γραμμαο
ΝΑ ΚΕ
Κοτοδη
wσκν ς pn
Κ y aτρρηΔapν Em
mς K υ ης Tuκήςpυ, ο
tεape ντα
Πodαος
Μου ής
ΜΕ ΤΟΝ ΥπΟΥΡΤΟ ΑΡΟΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞ Μ.ΒOΡΔΗ
Συναντήθηκε ο Σύνδεσμος Αγροτικν Συνεταιρισμν
ΑΠΟ TΗΝΠERA ΣΤΗ ΣΥΜΑΝΤΗΗ ΠΑΡΑΒΡEΘΗΚΑΝ O ΔΦΜΟΣ ΚΗ Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΝΗΣ ΑΝΤΟΥΡΟΣ
- Κ n
poTEΟ.
Μpοoης
E M ο
eoδτος τν κοβουun ή ομάδαmς
Κάς δrρr
Μaρλμς μer
Μιmν ΑΥΟ
α T oεbη m.
ΝO Νάnς δrprς ai.
πox τ
ΤρμνΕΜηΡν.
ονορ eς κ
petp vμοu
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μακτο σ u u r oao
Σupό.
Opyai
Empήeεw EΝ
b mpο.
p κρόα
υnt trι Π.
nτή iαr ααn n
Τn sn
rtin humi
ατοορίον ον opoό
κάσμοης pας η
| ΤΕΡΠΟΣ
Αμ, ου wε
μακ κυ v qu, ο φό
Κ τec .
- - 5υ aο u
aμμς Κpος
ΗΕΛL 5 ΙΛΤΕ
rpeς Κασεr, το ν
ς' μς
-ooηρς n
Επιrπtitrt KΠittΛ
ConGrete
Μmετόν.
κατερίνη
ΤA335ΙΟΤΟΖΗ
ΦαΤΗΤΗο
ΕΔΜΑ:
Ποoου
δικαιούνται
1.000 ευρ
kostopnuβantatαnημmaιl aom
ΓυοηΥι ΕΙΟΣ
σΙσφΙrtα
AΙΤτακαραα rρ ες an
ro: συ
sre σΔιπονοσνά
Χίουμ σχύσος 4mστοσύης
Πnt nb
Ε Δτιπτ4
Ε0Σ ΤE 31 οΥΝΟΥ
Η ΑΤΟοΜΑ
Με προόνε παότητας στις
aύτερς πμίς ηΤο
εξαδικεμίνο μας προσωmό , σος
εγνόμαστε Το καΑύτερo
αποrLuσα.
ς γom κάναη ο
φοnύ συ μ ο
ΕPrΟΣΤΑΖΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
10 σό ρ, pη ς
KΗ ku.
T2351039303 & 34886
23520-33110-59581885Η0
ko nstadinidislive.com
τonΟΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
www.terpos gr intoterpis.gr
ΓΕA Σ.
σ ττΟ 6