Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝτΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.563. Τμή 0,60 Ε . Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝIΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 2651025.677 , 33.791-Fax 26510 30.350. http://ww.proinosiogos.gr . [email protected]
Κληροδοτήθηκα από τον Χρ. ΣΤίρτζη του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα ηγεσία του Υπ. Υποδομν
ΑΝΟΝΙΟ ΟTRΑΑΣΙΟΝΕ ΠΑΝ ΔΛΗΡΟ
Ο 0Κότης Αν Κρμανής καλίτανα δόσει λίσεις σε έργα ότως η επέτυση Omς ατακοίτωσε χθες ο πουογός Αγp. Aτάπτζης
mς όνας υτηγν Καιαβά η σύδετημε τν Τρέeα η oοκλήροσηw k
οκάβις Δοστον τηςέμτας ια ο υποντητόομς Απο-Αρακ .
ΕΠΟτολή Δημάρχου Παγνίου προς τον νέο Υπουργό ελληνοποιήσεις σχεδιάζει η Κυβέρνηση!
Αυστηρή νομοθεσία για τις ταράνομες
Επανέρχεται η αισιοδοξία στις Ηπειρωτικές
νοτρόφους για ανάκαμφη Τυν και πωλήσεη oβομηχανίες και στους κτη
Αρκετούς ανοιχτούς λο ν..
aanas wigaTou auovn
ντας από το υπουργείο Υποδομν , ο Χρίστος Σπρτζης
e0 9υ
μ ι κ : γία Κυβέον nΟ
Τροφίμων για ην αντιμετπιση
A naΜλ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
στα θεμέλια του πρωτογενούς
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Λογαριασμούς που αφορούν
κατά βάση σε μεγάλα οδικά έρα .
κν ΒιοuΥανν Το0u sίvε
την πρτητου συνάντηση
: Η εT
από τα βασκοττρα έρν σδος τμ.
πων αναπτυξιακν προσπτικν : κEίη Ήπερος Σην έδεη φωτό ο Δήμαρχος
Tya g ..
Αu . ά Rτm
Ο αθέμπος ανταγων-Ν
σμός, που πλήττει τα
και Τobaυν Μάκη Ρana
οποίο ίθεσαν όλα τα προβλήμα- καινοτομία και την αύξηση των
τα , Την εξωστρέφεια , Την έρευναu ΚAείσ ο διάδοχός
σλmοονία των διεπαγγελματ : κν οργανσεων, ζητήματα που Ηπαρο και χρήζη άμεσης ανημε αφορούν την ανταγωνιστικότηΤου στο υπουργείο Κστας Αx.
δεδομένα στη
pαπστεί σύντομα αν
η Κβέρνηση πpoχωΕνότητα,
καpομαν ης oνaς Οδού
ό m πόλ e
βεζας που μπορεί να αλλάξει τα
ηλοκλήου τομ
σποία απα"νουοθετικό πλαίσο
που ετοιμάζει .
ΚΤος κα η νοόν
σεις που παράγουν προίόντα
πό π που0σε και ο Περιφερειάρχηςκ ΑλέξανΣαφές μήνυμα Κστα Τασούλα:
Έχω υποχρέωση να
προστατεύσω τη Βουλή!
Υτέρ της dρσης ασυλίας του Πολάκη η Ε . Δεοντολογίας
Πράσεις με προϋπολογισμό 1 κατ. ευρ ...
Τη Δευτέραη νομοθετική
pυθμιση για την anλή
Η προστασία της βιοποικιλότητας
προτεραιότητα του Φορέα Β. Πίνδου
yηπεριλαμβάνουν τα τέσσερα πακέτα εργασιν .
Στo Εχ
πο iv Τν Υα T.
σμένη εβδομάδα , κα - -12η στλ
σελ. 12
υΧιλομΟΛΩη.
Πράξη κάνε
Στο Τελικό στάδιο βρίσκεται το έργο
Χρος αναψυχής για τους πολίτες
Το δασύλλιο Εφύρας-Ζευγαριν
V hηλaτις . aλείou για ους τομες Πρoσίνου και Κιτητικήτητας
pur u euλή
wα ΥποΠρόεδρός της Κστας Τασούδομες Μεωμο
pιβάλ .
και Αε
Με χθεσνή του δήλωση και με
αφορμή τη συκήτηνη στην Εππρπή Δεοντολογίας δύο δικογραφν
ρος Ανάπτυξη
Υπουργού Υγείας Παύλου ΠολΚ. υπογραμμισε πως ενεργει υπεπροϋπολογισμού 996.917 ευρ.: Κυβέρνησης και Ανππολίτευσης.
εντάνθηκεnΕnχορήγηση του
Nκού Πάρκου Βόρειας
Η αντιπολίτευση-Τόνισε , έχει
Πίνδου για δράσεις διαχείρισης
μέροση Του :παpά μόνο με στόχο την προστοσία της Βουλή
nΧοat Ao0ΕDd
Οι πρτες Προτεραιότητες της νέας ηγεσίας
η συυπολίε yη δικαα Μα
κρίνει αν θα απαντήσει σηις από Πανελλαδικές, προσχολική εκπαίδευση και
αποσπάσεις απασχολούν το Υπ. Παιδείας
>. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Στόχος η εξομάλυνοη των στρεβλσεων ..
ΟΚ Δοβαλης νές Γακς
Απ. Δευθυνής Ηεioυ
υπογοξωσm να πρρσττεύσω
η Βουλή από οποαδήποπ, έστω.
Α αυλ ποΚΕμένου -11σλ.
. Σε χρο αναψυχής θα μετ τραπτί από τον Δήμο το δασύλ1οpυ ΜΜέγοιης 30 Αoiστου
Εγραφές μέσω ΕΑ στους
στοθμούς του ΟΚΠΑΠΑ
-0ταίαρχος Κωνσταντίνος
. Το σύστημα πρό ρεμβάσεις καθαρισμού , φύτευhuo 20μ
μια ΕκΤαίδευ ση και υ
5oiloAnογ 5οmd Soν
σειρά άλλων καίριων ζητην επσιδευτική κΟν
τητα απασχολούν τη νέα
ΚΟΝ. ΤAEΟΥΜ: Κορυφoία
έφανι τις Διμοκραίας
Ο Kονοβουλευnμός!
λονίκης, τοποθετήθηκε ως Γεv .
σης ων υποδουν mm
στασία .
Σελ. 2
Κο μέχρι Τρα Δευθυντής:
δια γ ΤΠοό
Ελένη Βασιλείου . Παράλληλα , α: ν
Παιδεία . noiu ε
Τα 152 θύματα τον κd
Τμά σήμερα η Μουσιωπίτσα
: θυντής Θεσπρωrίας και ο Γρ - !
ται να αντιμετωπίσει ης
μεταξύ των οποίων η προσπάθεα
wνήν REmFn
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11η σελ.
προηγούμενοι , αποφεύγοντας
όμως δυσάρεστους 11ησελ
Σελ. 2
Σn 5 Αυγούστου αναμένεται η προκήρυξη του πρωταθλήματος
Απαιτεί τήρηση των συμφωνηθέντων
στα τηλεοπτικά η Super League 2
Χορίς προβλήματα κυλά η προετοιμασία στο Καρπενίσι
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΛΕΣ
Ασυλό-γιστα ...
Προστασία της λίμνης από
τα ρυπογόνα όμβρια ύδατα...
Αποφασισμέ> Του ΠΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ
ς υ ου ανα έγιε αpcετά δύσκολος και απρόΟι σκληρές πολιτικές της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας του .
> ρόφeι ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ.
. Δύο νέα έργα λετουργούν πλήρως αυτό το διά
tin τa
των τηλεοπτικν
της Super League 2
νέλευση.
oddogu alu land nou nd opovmiaiau u d.
Φαινομενικά απέκτησε τα τελευταία χρόνια μεγαλύτερες ανέσεις .
A a, γινε mo πpοβληματικός στις σχέστις! ΠαραΣε επαγγελματικό επίπεδο σε ποσοστό 90-10 , έχουν αρνητικό
Νοσοκομείου Χατζηκστα και το δεύτερο είναι οι
μ me ΤΟ γέο πάρειν.
συτοκίνητων , η επίκταση του αεροδιαδρόμου , το
ομάδων
αποφάσκσαν να κρατήσουν ην - τάθλημα αν δεν τηρηθούν κατά
m idoznda
pο μ α Κmd έoνα να αντΟ
ΛίμερΚοντα αοδονο χυόνελο Αντό λέΕ Τολλά.Β
βανα, όταν σου αρνείτα επίμονα αύξηση μισθού για μια 3ησελ
ποκριθούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα διαχείμ α τ εντα Ενω
ΚαΤρη να Eεκνήσουν το γέο που-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα