Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΖAGORI 19MΗ"
80 ΖΑCORI MOUΓAΝ BUM ΜC
Με 2.300 συμμετοχές και πολλά ρεκόρ
Iel 15
Ψμμά T.
NEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη
Αρ. Φύλλου 6391
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
ΕΦΗΜΕ Ρ I ΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | email: info@neoa gones gr | www.neoiago nes.gr
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΗΠΕ ΡΟΥ
Sρoτής ΑPETH ΜΑΛΑ
B. Μιχελάκης θέμα
των ΧΥΤΎ, τα σκουπίδια
της Λευκάδας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΛΑΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
Έτσι θα σπάσει
η απλή αναλογική
υπολείμμστος και όχι του απΟρρί ματος είναι αυτό nou πρtπει να
επιλυθεί , στε να δοθεί απαντηση
αanbaia wm A me ην
ΣΕΛ. 3
Ήπεpο.
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑΤΗ
ΛΕΠΟΥΡΠΑ ΤΟΥ
Στα Γιάννενα το πρτο
e- branch της Τράπεζας
Πειραις
βολη των οδων Πυρσινέλλα 16-Γ.
Σακκά, το Πρτο e-branch της Τρ
ματοποημένο τραπεzικό
κατάστημα Πou λεπουργει με διευρυμένο ωράρω .
ΣΕΛ. 8
ΔΗΜΑ'ΧΕΙΟ
Πλούσια Παρακαταθήκη
σε μελέες κα έργα αφήνουν
τα Τμήματα Πρασίνου
και Κινηυκότητας
Αδιάκοη gναι η Προσπαθεια του
Τuημστος Πρασίνου και του τομέα
Κινητικότητας του Δημου Ιωαννιπν
Τους δο αζονες της ρυθμισης Yα την nαρακαμψη της εφαρμογής της απλης αναλογικής στην Αυτοδιοίκησηn nαρouσίασε ο υnοuργος Εσωτερικων Τ. Θεοδωρικάκος στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ , συνοδευομενος αno τον υφυnουργο Θ. ΛιΒάνιο και για τον γενικο γραμματέα του υπουργείου Μ. Σταυριανουδακη
ΣΕΛ. 3
βασεων, φnως τονισε σήμερα με
δηλσεις της η αρμοδια αντδήμαρΣΕΛ. 7
Ένα παλιό δημοικό
|σχολείο στο Κουτσελιό
|γίνεται εκθεσιακός χρος
χος, Ελένη
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΦΝΟΥΛΑ
Αναζητντας τα μονοπάια
του Αράχθου
Η ΤοπιKn Κoνoτητα Δαφνουλας
Σε εκλεσιακό χυρο συλογης φυν
| άλλων pαστηριοτητων δα μετατραπεί το
Ικαθ ΤΟ o NκαλέΙ
Α ouoμεpο 8τηρη
ΤoιKnς Αναπτu nς με Πρωτοβουλα
μΦν Α ς Αναπυsης
γαννε με τον Πολτιστικο ΣύλλοYο Δαφνουλας , τπν Περιφέρεια
Ηnelpou.
Πνευματικό Κέντρο του
iΛΟnΑ πers o
Ετσι ένα διατρτέo κυpο το onolo ενα
χείοισης Εθνικο0 Παρκου TrουμέρwlΠon anna κα
κοΝ και Χαράδρας Αραχθου και
την Περιφερειακή Ενωση Δημων
Από ρεκόρ σερεκόρ στους πιγμούς
| α anαταταμε .
του napραλληλα με την aο θητική αναντας τα μονοnaτια του Αραx8ου
στις 2 και 3 Αυγούστου 2019 , στη
Δαφναυλα, στη 8έση Αετός . ΣΕΛ. g
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Σ 5
|αζοnonση του.