Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
ο ψηφοφόροι
δεν αποφασίζουν για τα προβλήματα
αποφασίζουν για το ποιος θ αποφασίσει
για τα προβλήματα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - αρ φολλου 1896 (27) . έτος 390.ΤΙΜΗ: 0,50 ευρ.
Τα Μακεδοντκά Νία είνι αντξάρτητα, ακομμάτιστα, πολιφωνικά αμερόληπτα
Fναι το βήμα του λαού της περοής μος . Σημαία τος (χν την πρόοδο και το συμφρον του τonou μας
ΕΛΛΑΣ
διαβάστεσ αυτό το φύλλο
Κοδικός 2149
Στην παλιά ε0ν κή οδό Θεοσαλονκης-Βέροιας.
συγκρούστηκαν τρία οχ ματα, με αποτέλεσμα τον
θανάσιμο τραυματισμό του
ολα τα εκλογικάτμήματα
σε Νάουο ,
Μικρές αγγε.
Aες -πραγμα.
τικά ΜΗΓΑ oλου
Ερηγ .
Pη Τροπκο
Ανθέμια και Ειρηνούπολη , Παλαίμαχο Roδοoφαιp
όπου θα ψηνίοουμε αύρο στές της Νάουοας και τηκ
Κυρακή! Οι tθνικές εκλογίς Βpοιας προσέφεραν έvα
Συγχαρητήρια
ΔΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
πωλoύνται, μα.
θήματα , οχ ματα κά
πλούοο θtαμα!
έφταρaν
polago nooόςς
σύντομα και στην κινέζικη αγορά!
οΕλλην ψηφοφόρος (β)
Σύνοομα ανοίγει η κινέn ayοpά για το ελληνκό κεράσ uov κpασν , pοδάηνων βερίουων και δομάσκηνων πρoς
ροδάκινο , βερίκοκο και δαμόσκηνο Μετά από aίτημα της χ-την τερόστια αντή οσατική αγορά Μaυστα, η Ελλάδα θα ενα
ρας μας nοo κατατίθηκε πρν anό τρία ολόκληρα χρόνα στη η πρτη χρα . μλος της Ευρωnαίκής Ενωση, nou θα εξάγα
Maxή Δημοκρατία της Kos pa μ το σττκo τχνκό φάε . pάoa στην Kia .
λο, ολοκληρνεται aισίως η κροσηάea για έναρξη εξογωγoν
Δεν κόβει αποδείξες, δεν πληρνα Φ.ΠA, κpe
βα ίoοδα απ' την εφορία και φωνζ γιατi το κράτος
τον κλίβα .
Ο δικός τοo γιατρόs δηγόρος μηανικός , μά
στορας , κρεonλης κλ... είvαι πάντα ο καλύτερος .
Τα nαιδd rou είvαι τα κιο έξνπνα και τα πο χαριτωμένα. Είναιο καλύτερος οδηγός και κάνει το καλύτερο
σεξ oχ απαραίτητα με τη γνναίκα του . Είναι πολύ καλός εραστής γωτί εtaσκείται πολύ μόνος του. Απατά
τη γνναία του , αλλά πεeαίντι με την εντύπωση πς
αυτή του ήταν πάντα πιστή, (Δεν βγαίνε ούτε αpιθ.
μητικά, συγγνμη αν σος έβαλα σε υποφίες) , Εχα τη
υναίκα του πάνω απ' όλα . Ολες τις άλλες από κάτω.
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΤΗ ΣΕΔΙΔΑ2
rAmotmo οά Νκτκά τg
αύριο
. aomwπωτεoνπ o
νηφίζουμε
nA0 UKAονυoτuον Μτo
Θοδωρή
ΓAκοtaο Κno .
Παπακωνσταντίνου
|ΗΗΜΟΥΝ.ΕΔΩ
ΔΙΟΤΙ..
Αντί ονόματος χρησιμοποti aλλες γνωστt. προ
oφωνήσεις. Πιστεύι ότι η μετριοφροσύνη είνaι μια
αn της επτά χιλιάδες αρετές του. Θλι να πάει στον
παράδειο αλλά χωρίς να πεθάνει . Ακούε μόνο αυτά
που καταλαβαίνει. Χεροκρoτεί τον πιλότο όταν προ σγεωθε
Γα όλα φαιν οι άλλο το κράτος το σύστημα, η
κυβέρνηση τα κόμματα , ο γείτονας Αυτός κάντι ό, ι
μπορεί Σκέφτεται ναλλάξει τον κόσμο αλλά ποτέ τον
εαυτό το. Τα λάθη του τα ονομάζει εμπειρίες
Πιστεύα ότι είναι aπoονος των αρχαίων Ελλήων
και για τον λόγο αυτό έτι ξεπληρσει το χρος του
προς την ανθρωπότητα με το παραπάνω. Δεν tκανα
ποτt εnxτατοκούς πολίμος, όχι γγατί δεν μπορούσε,
αλλά γιατί ήταν πάντα φλπρηνικός, (Ο Μέγς Αλέ
ζανδρος tκανε εomολιτιστικος πολέμους). Οντιρε
εται να κατακτήσε την Κωνσταντινούπολη ( πάλι με
χρόνια με καιρούς. ) αλλά δεν έχει σκεφτεί ποτέ πος
νας λαός δέκα cκατομμυρίων θα κατοικίσει μα πόλη
δεκατρον εκατοpμυρίων
Μπορεί οι Ευpωπαίοι να έyouν πολιτστικά ενδια .
φέροντα αλλά αυτός έχαι παγωμίνο φραπέ . Πν τoν
εσπρέοο σε δύο ρeς Όταν καταφέρα να εολίφα
λίγο χρόνο απ' τη δουλειά του για έναν καφέ , δεp.
τάται τι δουλεά κάνουν όλοι αυτοί που κθονται στις
καφετέριες
Ανστον δρόμο φωνάξεις πpόεδρε oι επτά στους
δίκα θα γτρίσουν Θέλαι να γίνει ή δημόσιος πάλληλος ή ελεύθερoς tnαγγαματίας Είναι άνεργοs αλλά
είναι aφεντικό του εαντού του , Φωνάζα γιατί rou
παίρνουν τις Οέσεις εpγασίας ο ξένοι αλλά το Τλη
νας ooκοδόμος" κ "Ελληνίδα καθαρίστρια" έχοeν γίνε
σύντομα ανίκδοτα .
> Είναι άνθρωπος του λαού
ΦΡΟΣΩ
ΙΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ
και γνωρίζει τα προβλήματά μας
> Αγωνίστηκε στ' αγροτικά μπλόκα
και δικαιθηκε δοκαστικά
> Εμπιστενόμαστε την εντμότητά του
κι έχει αποδείξει ό,τι το αξίζει
> Μιλά με έργα κι όχι με λόγια
αυτό ακρβς χρειαζόμαστε !
Υn ΒΟΥΕΥΤΗΣ HΜΑΘΑ
με αισιοδοξία και πίστη
Την aσοδοδα και την sίστη toυ , όπ
την Κυριακή Εληνες moliτες θα δ οουν χιρή και καθαρή εντολή στη Νέα
Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητοοτάκη εξίφρασε ο Α. Τομεάρχης Οuυμκν της Νtoς
Δημοκρατίας και umoγήφος βουλευτής Ημο0ας κ . Anό.
σταλος Βεουponouλo, Μιλντας στους mολίτες της Ημα
θίας , ο κ. Βεσιρόπολος αποδόμησε την κινδονολογία του
ΣΥΡΙΖΑ και npoounκά tou κ . Τolnpa now ρόσκονται οε
αnaλuro aνικό μετά τη δημοσοπική κατάρρευση rw
οoοστν τους όnως αυτή καταγρόφεται στις μετρήσεκ
-ΟκToiκpας πρo awό 45 όνα ειστpάrot το yίp .
nς νεύτκες oποoχίσευς Σήμερα επιστρα rεii o φβο
και τa κws Ο αιpoνός Πρυθογγός ο kιγκος
Μηroorάκηκ ήτα δηλοσε ξεκάeapa όπ. δεν θε amoλe
κανένας δημόσος omάλληλος αντίeετa olu B atoλο
χoνra eα αξοτοονται και θα εκιβραβείονται ανέλο .
yε με rα πpooόνra roυς Οnoς ικάθaρα δλωσε φr, δεν
δα ανnητηθεί πιστolπτική γρμμή στήρξης από tη
σιγμή pάλιστα πoυ ot αγγρίς δνοo, rηv μnιστοσύη
Τoeς στην κιβίρνηση Της Νίας Δηνοκρria , εmoήpανε
ο Απόστολος Βεσυρόσολος Ο Αν Τομεάρχης Οκονομ
κν της Νέος Δημοκρατίας κάλεοε τoυς molirtς να προ σέλBουv μοκά στις κάληες την Κυpιακή για να επoφpα
γίοουν το μήνυμα της mολιτκής αλλαγής noo έστλαν
σις ευpuκλογές κα να αναδίουν σχυρή και αυtοδ
νομη τη Μα Δημοκρατία -Την Κεpνακή επιστρέφουν η
λογική καt η ελκίδα Και από τη Δευτiρα ξκmt μεγάλη
προσπάθια γa a alλάξε ηχρα α npyarσrεί ο κa
ραλογτοpός της oπερφοpoλόγησης και να δδαμορφσουμε
ένα φλκό πλαίσιο για τις επενδσειs rη στήρη της επ
χεpra rκότητας και την αναγίννηση rοu πpuτογot
τομέa- τoννο ο Anόστλος Βεστρόπουλος .
ΜE ΔΗΟΚΡΑΤΑ
Καθαρd aέοmg
pe tθrς pολιηκe
Ετα διαβάσει τόσα πολλά για το κάπνισμα και το
ποτό που αποφίσισε να κόφτα το διάβασμα . Πάντα
όταν συζητά για δίαιτα κάθεται σσtνα τραπέα και τρ
ε. Στο εστιατόριο πάντα παραγγίλναι περισοότερα αn.
αυτά που0α καταναλσε. ( Aυτά που θα περιοσέψουν
θα τα πάρα ια το σκτλάn). Τρeι του σκασμο6 αλλά
πίνει κόκα κάλα λάττ . Αλλάζι το κανάλι όταν δείχντ
τα παιδά στην Αφρoήνα πεθοίνουν από ασττία, γιατί
του κόβεται η όρεξη.
Πιστεύα στο πaς p Ελλην βάρβεpoς- γατi αυτός δεν είναι ρατσιστής αντοί είνa μαύροι . Είναι φ
λξενος αλά μόνο για ορισμένους tvoes Το χuρpό
του tίνaι το κέντρο του κόσμος . Πιστεύα ότι η χρα
του είναι η ομορφότερη του κόσμου και y αυτό τη
διάλιξαν γα σπί τους οι δδοα θo του Ολύμπου.
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Ημαθίας
Μaeςo Mnou Iτv ςNίος Anμοoίος
waciα aναλοθουραι σ-tα mο
για το καλό μας .
Η Πατρίδα χpoiεται αυτοδύνομη κι σχτρή κυβέρνηση, στε -απ' την επομένη των εκλογν. v aσχοληθά με τα μεγάλα
προβλήματα του τόnου tω είva nάμmολλο) άμεσα κ απεpiσnοστa , γα -naραγωyo , κυβερνητικό ργο . Δοφορετικά υmap χn pεrάλη- πθανύτητα Τια λογtς, μέoα στον Αυypοστo Τότε. λόγw αλλαγής τoo εκλογού νύpου , δύσκολα θα λάβα
σχυpή , εvταλή δακυβρησης κάnοιο κόμμα. Αρα -το mo mιανό ciνa , οτόπος να οδηγηθεί σε συνασκισμούς κοpμάτων, τα
omoia στην πpτη διοφωνία . ea άρουν την φήφο εμπιστοσύνης τους με αποtέλεσμα-paxpoχρόnια- κεβeρνητική αστάen
κ. εmavαλμβανόμενες, εκλογιές αντμετρήσ . Αυτό, με την οκονομία σε κατάσταση tpeσης με την εδαφική μος ατερα
ότητα υπό την καθημερινή. απλή της yunovoς (ανοφέρω μονάχα δεο αr' τα nαλλά μεγάλα και οβαρά θματα moo μας
ταλανίζον 0 anpei aλί6po α τη χόρ .
Ετυχς που υπάρχα κη τελευταία στιμή, αλ.
λις τίπoτα δε θα γινόταν.
Γενικά δεν ξέρει τι θέλει αλλά και δεν θα ησυχσει
ποτέ αν δεν το αποκτήσει. -Ηδοστυχία αroύ roυ τόπου είνaι ότ ο ηλ0o είνar ypάrou aυroπεποΝθηση.
εν οι έξrπκο γεμάτo apφιβολίες.
επιpέλευα Δημήτρης αλουrης
Μαpία A. P. Kαλτσάnη