Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζοντα ύποπτα παυνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε!
ΣAΒΒATO 20 ΙΟΥΙΟΥ 2019 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1354 ΕΤΟΣ 31ο . ΤΗ: 26510 22044 FX: 26S 10 7943
τ ΦΥΑΛΟΥ 0,30 ΕPΩ . -mail: [email protected]
Αναβαθμίζεται η περιοχή μας
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤο
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έργο με σημαντικό περιβαλοντκό και οονομικό αποτύπωμα είνα η αναβάθμιση με σύν
χρονα συστήματα του φωτισμού σε όλο το εθνικό και επαρχιοκό οδικό δίτυο της Ηπείρου
την oποία προωθεί η Περιφέρεια . Με την ολοκλήρωσή του θα βελτιωθούν και ο συνθήκες
ασφάλειας σε όλη την περιοχή εν αντίστοχα οφέλη μπορούν να προκύψουν και aπό την
| αντικατάστοση των υποδομν φωτισμού στις πόλεις μας Ηδη η Περιφέρεια Ηπείρου έχει
λάβει το πράσνο φως , για να γνει nράη κάτι που είχε άμεση ανάγκη η Hπερος
Ικανοποίηση στους δημάρχους όλης της χρας
ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
Την προθηση και ψήφση ρυθμίσεων μέσω του νέου νομοοχεδίου πoυ θα φέρει η
κυβέρνηση της ΝΔ ια την κατάργηση ουσιαστικά της απλής αναλογιής , εξήγελε
ο υπουργός Εoωτερικν Τ. Θεοδωρυκάκος στους Περιφερειάρχες στη διάρκεια της
συνάντησης τους, Η κυβέρνηση είναι αποφοσισμένη να προχωρήσει το ταχύτερο
δυνατό σε νομοθετική Παρέμβαση για να αντιμετωπίοει αυτό το θέμα και να δσει τη
δυνατότητα στους περιφερειάρχες να έχουν σε κάθε περάπωση Τμα στη οου 2
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΠEIΡΟ
Η ΕΚΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΩΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
| Γράει ο
Φύτης
Ζ Πανταξής
Ανεπανάληπτη χαι
πολυσηήμαντη η ομιλία του
Sοδplixv
Μέσα σε πρωτόγυο και ενωτικό κλίμα με ttpuτερη χονοουλευτική οναίνεση ελέχθηκε για πρτη φορά ως νέος πρόεδρος της εληνικής βουλής ο Κστας Τασούλας Ο επί είχοσ
συναττά tτη βουλευτής Ιoκννίνων της Νέαs Δημοκρατίας αe
283 ψήφους από τους 298 που νήφιοαν, aρι μός που αποτελε
ύνση) ροωπική τηm. Οοο Ηπερoτες κα ιδαίτεςα α Γα
Μιτες δεν κρύβουν την χαρά τους και την συγρανησή τους για το
γεγονός ότι επτίλους ο ίος πρόδοος της Ελληνκής Βουλής
είναι Γιανντης, Σο ά δ