Πρωτοσέλιδο Kontra News: Τυφώνας Μπόρις σαρώνει την Ευρώπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΠΑΗΡΩΜΕ ΕΠΙΑΟΜΑΤΝ ΚΑΙ ΕΥΝΤΑΞΤΩΝ
μήνα θα κατβληθεί στοus δικαιοίκουs το επίδομα Eνoικίου . Σrs
Χρήματα στοus λογαριασμούs τοus ea δουν μέχρι το τέλοs TIS
εόδαμάδα5 χλιάδεs nολίres καθs anό 1s 25 Ιουλίου ξεκινοίν
no, μtoduυ uιοN BA ΕA ugiooiiodkodi IΛ norno 9%
Νεγγuns στους ,
s 26 Ιουλίου, χρήματα στοus Aογαριασμούs τOus θα δουν και οι
Αναλυτικότερα, σιs 25-26 Ιαυλίou θα nρaγμarοΠοιηθεί η nλnρωμή
ΤnS τρίms διμνιαίas &6σns Του επιδόματοs naιδιού . Σ1s 25 τυ
συνταξιούκοι άns TSXρα .
PΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 8
KΟNTRΑ
ΚΟΝTRA
ΚΝΤRΑ
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 Etos 60- Φύλλο 1690-1ε
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:50
kontranews.gr
Βρυξελλν το Brexit χωρίs συμφωνία
Τρέμει το Ιερατείο των
ΤΥΦΩΝΑΣ ΜΠΟΡΙΣ
ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πανιγυρίει ο Ατόνιλια Τραμαγιατιν κλογή του ομοίδείτηmτυ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ του Μπόρις Τζόνσον ο Αμερικανός Πρόεδρος
Ντόναντ Τραμπ Πατάει πόδι στην Ευρπη, σκορπντας τον τρόμο
στο ιερατείο των Βρυξελλ .
Η απόφαση του νέου Πρωθυπουργού της Αγγλίας να προχωρήσει
σε Brexit aκόμα και χωρίς συμφωνία και η ταύτισή του σε ζητήματα
στρατηγικής με τον Ντόνα λιτ Τραμπ αποδομούν την Ευρωπαϊκή
Ένωση , η ποία ενδέχεται Πολύ σύντομα να αντιμετωπίσει
επικίνδυνους κλυδωνισμούς .
ΑΝΙσιογηου:
ΗοΠοfηομίση
Του ΣΕΠΕστεήνει.
Πργηικήηνυματ
στην 1γορα
Το σκέδιοτης
κυβέρνησις
νΙη τη διήσωση
Της ΔΕΗ.
018κδότεςΚιταγγέλλουν
την Πυθηιρεσίη
του Πρικτορείουα
ΚΑΡΓΟΣΧ
Τ.7uμ!
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Τσινάρο Τελος σε
δημοσιους χωρους E5
Πανικός στιs Βρυξέλλες
ΜΠΟΡΕΙο Νόναλyτ Τραμη να πανηυρίζε για τη
νίκη του Μπόρs Tόyoo, aλλά στιs Βρυξέλεs τo
κλίμα είναι βαρύ κι ασήκωτο.
ΤΟ ΕΝΔΚΟΜΕΝΟ ενόs Bran xοpb συμφονία
στιs 31 Οκτωβρίου φαντάζει εφιάλτns για τOυs
Γeρμαγεύs και το lερατείο των Βρυξελλν, για
αναμέγεται να ηροκαλέσει ισχυρούs5 κραδασμούs
στο ευρωηαϊκό οικοδόμημε .
ΜΕΡΙ ΤΩΡΑ είχαν να κάνουν με Τν Τερέζα Μi,
Cnoki εnεδhυξε να διαμερφσει μία συμφονία
εξόδου nou δeν θα nροκαλούσε σεσμικέs
δονήσεις στολεγόμενο ευpωείκό οικοδάμημα .
ΑΝTΙΘΕΤΑ οθαυμαστήs του ΝόναλγΤραnη
συμπεριφέρεπαι u3 ταύροs σε υελοπαλείο και
γα vaε u α "pοκαλε
στάκο3 του Τπόνοον είναι n συμμαία με Tε ΗΠΑ,
σε μία rpooπάθεια αποδέμπστs Τns Ευρωπαϊκής
Ένωσns .
FiΠOIHρδες ποινημόσυμο γιμuι
, Ούμιτη από τη ο0μκι πυρνημα σο Hiι.
ΠΤΠ3,
"Θα είναι καταπληκτικός, είπε με ενθουσιασμό ο Ντόναλντ Τραμα για
τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας , Μαφρις Τζόνσον
ΙΣΝΕΧEΙΑ ΣΤ Σ.7
ΣΕΛ. 7