Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 186
ΕATΑ.
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόηο του
Πρεπει να ξtρεi
να δυοαρεστει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βιoατήτης. Ειδότης- Δευθυπίς ΒΑΣ ΖΡΒΑ. Εος 450 Φλου 1522 Τμή 060 ευρό -Τπάρτη 24 oυλου 2019
ΠΑΤΥΕ ΝΕΥΕ ΑΙΠΑΝΜΑΡΧΟΥΣ
ΕΠΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΡEΒΕΑΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
διακνοοντα
SAEυτοίες με.
ους Αντιoημάρχους στον
Δήμο npeβεζος, ονοια
Τuαθeue Μ το Δ
δημάρχου Οικονομεκων
Αρας Τσελίκος.
νόματα του Δημήτρη κα.
Δημοτκού μενικού Τε
- navn Δα .
μείου και της ΔΕΥΑ 00υς
ραμανίδη
βεβαινει ονέος Δμοp n
Στον Τομέο του not .
: npέβεζος Niκος r . να δοουρonoε ομεo0 ομού εnκpαtέστερη να
Εκείνο nou φαίνεται anoraσημaτα nου εx
Μvος Αemνά Κωνσταντά .
σn του ηροέδρου του
2υμφωνα με τα οενο, KΠ
νειa οτη σελ Ο
Σκοπός της Κυθέρνησης είναι
Η συνολική αναβάθμιση των θεσμν
| Τόνισε μιλάντας συ Βοt ο Υhooppς Επικρατίας Γιppος Γεραnττρίτης
ΤΟ ΣΟΚ ΑΠΤΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
23 Ιουλίου 2018!
ΕΠΕΤΕΙΑΚΚΟΙ
ΒΟΘun a Τοu 80 τne.
Με οφορμή τη συμηρωση ttoυς αno τiw noionuνη
| ενός εnoνείδιστου ψ0δους , έ0ωσε pέστα να nooopoτε
μρα πέοo
nouρός Εnρατείος , ovος εpοnτωτης ο φ
noioς επισήμονε ότι θα ξεκνήσει άμεο0 η Συνταγ. |
μοτική Αναθεpnon
η αλήθεα φάμο οε κορμάοα καμένα και
pννεχείa στη στλ. 12
ραΟ Ερος ΚΚρης
συνέχεια τη σελΕ
Δεν θα διαψεύσουμε
τις Προσδοκίες των Πολιτν
Δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλντας στη Βουλή
Οι Πολίτες έχουν
ακυρσει τον ΣΥΡΙΖΑ
nοιος
Η μείοση των noo
ΟΑ τκ
t εpnτ oταν anoνα neι,για
MPgR N
oς Δημοκρα κμ
Μπooa
mtwν pΟτρομμω
έχουν ακυρσει και δεν του δνουν oημασία , Σε oηoδottame Dοn όι Λ Βα unb .
ξει καμία κατάργησn εnιδομάτων . καμία
π ςno oυς
δηuΟσιενOMκό κενο το2019 και το 2020.
Ενετα υτησ
Δημοκρατίος
σνέχ στη σε