Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝοξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αρ φλλου 60-11.921
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Βρυτής-Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήρια-Εκδότρια Στανρίδου . Στυλιανή
Περίοδος Β' (1974)
Στα προ ημερησίας του Δημοικού
Συμβουλίου Δράμας
Για άλλη μια χρονιά
Στο Καρνάγιο στο πλαίσιο του
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Κολύμβησης
Παμπαίδωw- Παγκορασίδων
62ου Φεστιβάλ Φιλίππων
οι Σαρακατσάνοι
Η παράσταση Βάρδα
Μπένε-μία ιστορία
που μάλλον δεν θέλεις
να ακούσεις
Να μην τοποθετηθεί
η προτομή του
Αντν Τσαούς ζήτησε
μέρος της αντιπολίτευσης
σελ . 5η
Εντυπωσιακή η
εμφάνιση του
κ.ο. Δρά μας
αντάμωσαν στην
Ελατιά Δράμας
σελ. 9η
φυλ. η
εελ. Υη
Το σχέδιο πολιτικής προστασίας
Δήμου Δράμας
δασικν πυρκαγιν
Δημ. Συμβούλιο
Για 3η φορά στο
χωρίς να περάσει η αναμόρφωση
προϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ
περίπτωση
Επίμονη επαναφορά μέχρι τέλος της θητείας του προέδρου να
ξανάρθει το θέμα !
Χωρίς την απαραίτητη πλειοψηφία η δημοτική αρχή Μαμσάκου
για να κλείσει ταμείο η ΔΕΚΠΟΤΑ!!
. Τα πέντε βασικά σημεία του Δ. Δράμας που θα πρέπει να εκκενωθούν σε περίπτωση
δασικής πυρκαγιάς
-Κίνδυνοι στο περιαστικό δάσος Κορυλόβου-Πανόραμα , στην περιοχή Ανθέων και
στις Τοπικές Κοινότητες Δενδρακίων, Βαθυλάκκου , Μακρυπλαγίου
Του Θανοση πέρσσε ομόφωνα από την 13η συνεδρίαση
-του Δημοτικού Συμβουλίου
5οdenw n Drineoupo 5orioo
ππωση οργανωμένης απομάκρυνσης
πολιτν γα λόγους rpοστασίας αnό
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Χοd εus
Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πο- 00 5ομοξo υφοdoυ10y Junatή
Του eανόση Πολυμένη
νήλθε
έχει απευθυνθεί στην Επιτροπή του ΑρΔράμας . .
τακτική συνεδρίαση του Δηματικού σεις αν μπορεί α περάσει και με
Συμβουλίου Δράμας το απόγeυμα
της Τετάρτης, η απόφαση του Διακητ- παρόν δεν έχει πάρει απάντηση επ'
ue s Mαποm 0ρά
φέτος ένα σχέδιο , στο οποίο καταγράφεται με λεπτομέρειες ο σχεδιαλιγότερες από 17 ψήφους κα προς τα
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της
Στόχος της 3ης αναμόρφωσης του της ΔΕΚΠΟΤΑΚ Ψαρράς, σημείωσε αρπροϋπολογισμού της ΔΕΚΠΟΤΑ είναι να χκά ότι επειδή πριν τις εκλογές δεν μπο
Κατά την εσήγησή του ο πρόεδρος
Πολτwν ναλόναιοn
επικείμενη δασική πuρκαγιά σε διάφορες περιοχές της πόλης , καθς
οποίους εξαρτνται οεκονομκά διάφο - μπόρεσε να γίνει και η αναμόρφωση ,
ρες πολιτιστικές εκδηλσεις που διορ - εν είτε ότιΔΕΚΠΟΤΑ noίριει χρημαγαννει και συνδιοργαννει η
τοeAiνοι κάπακοΤΝ Πρρνον
αυτν . Μέχρι σήμερα ο Δήμος Δρά.
μας δεν είε στη δάθεσή του παρόμοιο σχέδιο, και προ μεία, τα οποία μπορούν να κινδυνεύσουν άμεσα από δα , λόγω τοδότηση από το Δήμο σε δύο δόσες.
Το ίδο θέμα είε συζητηθεί και πόλ δεύτερη Φάση περπου 350000 ευρή.
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26ης Ιου - Αυτή τη σιγμή δεν έχει πάρει τη δεύνίου (βλέπε nΤ 28 Ιουνίου) , και κατά τερη δόση και γ' αυτό δεν έχει γίνει η
την ονομαστοκή ψηφοφορία είχε λάβει αναμόρφωση
WM Τηνδα ακοΒo πον ένα vow ο ΜΜ ΑΤ. Πανοράματος, 3. ΤK Βαθυλλάλου
Τικής.
Σκοπός του σχεδίου ενεργειν είναι η συντονισμένη αν
τμετπιση έκτακτης ανάγκης από επικείμενη κατα - αλούλλιο του Θεραπευτηρίου που είναι τεχνητό πεικο. Qιασμός νδρακίων, 5 Τ.Κ Μακρυπλαγίου
1. Περιοχή Αvθέων . Νοτίως της περιοχής βρίσκεται το
μένει να δκαγθεί από την προσφυγή
δοίση mς Λευτέρc 22 bυλαυ. η ov μαστική ηφοφορία έδωσε 14 θετικές στην Επτροπή του Αρθρου 152 , καθς
ψήφους και 8 αρνητκές . Πράγμα που σε ίδια περττωση το 018 είχαν δικακοπόλης ης Δοόνας που γενάζουν με το πεοατικό ρίτου . Προτεινόμενος χρο συγκέντρωσης, το σημείο
δάσος Κορυλόβου και του αλουλλίου του θεραπευτη αναστροφής του απορρμματοφόρου . Τόπος προορρίου και Τοπικν Κονοτήτων του Δήμου που γεπνάζουν σμού-σημείο καταφυγής το γήπεδο Κραχτίδη θα απa ρασετο θέμα, καθς απαιτούνται 17 θε- φίσει την αναμόρφωση , δότι υπάρχουν
Τικές ψήροι Όπως είαμε γράψει και σε σπουδαίες και θεσμοθετημένες εκδηλπροηγούμενο σημείωμα , η ΔΕΚΠΟΤΑ σεις που πρέτει να διενεργηθούν το κ δω κ ς onς στοες ο βαθμός τρωτότηταας
Περιληπτκά α δράσeις που προοδευτικά υλαποούντα στικό δάσος Κορυλόβου Πληθυσμός περίπου 300 κάτοσύμφωνα με το ταικό σχέδιο , αλλά και τον γεικό σχε2. Περιοχή Πανοράματος που γεπνιάζει με το περιαΠροτεινόμενος
- aρχος
aτίας Πολιτικής Προστασίας συγκέντρωση το γήπεδο Πανοράματηe
Κατά την εισήγησή
επικεφολής της
παράταξης -Πόλη
ουτήθηκε α έννε uς
ΙΑΤΡΙΚΗΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
κρυνση είναι
1. Εκτίμηση της κατάσταKε
δαπάνες που
έπρεπε να αντιμετωπ
διαγνωστκν εEτάστων
ρεσίες
λής του Πuροσβεστικού
Σματος προς το δήμαρχο.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
όρθαν με πραηγούμεαναμορφσεις.
Πραγματοπουήθηκαν
Πάτκος-Μασμανίδης
από το δά
μείου συγκέντρωσης φορέων noυ κύρια εμπλέκοLY, ΕΛΛΑΣ ΕΚΑΒ και
όλλου.
3. Λήψη απόφασης για
την απομάκρυνση ή μη από
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
κόνσης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
nEΕλEn στην εέέταση του μαστού
. Υπέρnχoς Μαστού
ήθηκανοι εκδηλσειCs
Όπως είτε μάλιστα δεν
ψηφίζει το θέμα , όπως
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (oπισθεν Ι.Κ. )
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛοΠ Τo
mohmολΟΜαμό κα τι
ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
αναμαρφσεις
Ο δημοτκός σύμβου
ΑΒμέοωση του κοινού
. Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
. Α e ΟΥγων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
όταν έχει ληφθεί απόφαση
για την απομάκρυνσή του.
Νέας Δοάuno κ Χn
ραλαμπίδης δήλωσε ότι
συμφωνεί και ψήφοετο
θέμα εξ αρής
του σεδίου δοόσης ποu
έχει επίλεγεί και πρέπει να
ακολουθήσουν όλοι εμπλεκάμενοι φορείς.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30 , εκτός απόγευμα Τετάρυης
ΤρουοοnςΑ u 102Λ
email: [email protected]
σελ 5η
ρους δοaεw κα αmμάκωση εμπλεκόμενων .
φορέων , μετά από σχετιή
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικόs Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ένε το κό
7. Καταγραφή και αποτ μηση έργου από τον υπεύθυνο Παλmκής ΠροστασίΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
α nέο
Πάνοα διπλα Cαςο
Κιν. 6932-347415
οι περιοχές
του Δήμου Δράμας
μεαtpiπγσ τνοωτο
σμό του Λ Λ
αναφέρονται οι περιοχές
που γεινάζρυν με περιαNα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2os Όροφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα