Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eoς Αpουλου ν
Τpή 06o π δup
ΤΕΤAΡΤΗ Μ DYAΟY ωΟ
ΥΠ ΑΓΡφτΚΗΣ ΑΜΑΠΤΥΞΗΣ
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ 158ΝAL
ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΤΑ ΝΟΜΟ ΣΕΜΑ
Αναζητούνται λύσεις
για Τον ΕΛΓΑ
ΣΕ ΣΜEFΑ ΜΕ ΤΟΜ
ΟΤΗΧΟ ΤΟΜΑ
Μείωση φόρων για
ην ενίσχυση της
μεσαίας τάξης
ΕΠΑΝΕΚηΗΣΗ ΤΗΣ
ακαναΜΑ
Κ. Μητσοτάκης
<Η Ελλάδα αλλάζειν
Την σάηνα βpθlλoηγην
npη νpήντζη
ους οpόης μάυ ς "Νμς ΜΚ
ρ r ο
α0 m ρτ m.
oξ aύομα imα γuο αμαν
φση UA
ο ναπαν Ο ba
- κν ς OR ναpο
ηpo σην opa οu, οοoος rm ox
on ου ΕΝ μή θα
σx. b n η
φφν για mνεoμση ς ς α
ηvTο η πεητής τα οα
ΕΕΚIΝA ΜΕ 10 ΝΟΜΣΧΕΔΙΑ
άηου ιβερτpού oμδο μ α
oνpατή κu κοoςαηορογος
ο στείo γο μνοάr4
. ΕoT i Η.
φφων ν ποσηνονET .
νOE sη σάnΜηnκη4 α.
oντ ο p να n ouΝ
ο χτοι α ρφt mςmακ
Τοπpo ομοομδα ndo oομνα α
μη0 mma 4 u πςη
μνηκλ
μεν τu Φpμόουμ αν οοοσκή
μη να oύμπού βράο. G Α a
κμoφ, ποtωοκ qδη
Εαυ οτας Ap
Μ κ α A H.
τον ρ ο.
δaμnn oο ήηaης αpκnς wo onos uον α aη koηπυ o u
μ ν ο 0
5tonςάς uonας ρθκ
n ν σ
g. Το βο υ o Η
-Rίση Βυδή to pa r oό θaπpdpoo αμς σο φoκtς
σς π 0s
moa τ κ 0δυ Η η mο
oτήp ης
Cowpά πν ωn σηttroυ Οp ναο ρw nμ ς
oύ γew sMς
Κά ηρας oά ν ς Τίυχς
κ. ΠΕΙΣΑΣ
Το αφορολόγητο
δεν θα μειωθεί,
δεν θα καταργηθούν
επιδόματα
o. ρ o
κς ponpούnας οuέγιοοισουυp
vΑγpon ής noκ Τpαφi ΕE
ΟNOBOΟΜΕΥΤΙΚ ΕμΡΟr
Σε ποιες επτροπές μπήκαν οι βουλευτές Περίας
Αναβαθμίζται
ενεργακά το κλειστό
γυμναστήριο Αγινίου
ΕΡΙS Ε ΤΟ ΗΡΓΟ
ΠΡΟΥΤΟ ΤΜΟΥ 305127,8ς
ΠΡΟΤΗ ΣΜΕΔRΑΗ ΧΘΕ
ΔΕΝ ΟΑ ΤΑΡΞΕΙ
ΔΗΜΟΣανοΜD ΕΝΟ
Eηoη πaν Koτβa
Epoν, δpv καμουμν
συn στu
πpοpaν Epon.
κήpος κυπpmpρό aaυp α
r a mυΜιρήτnι Μτύηοnuρ
Εp pa 5 .
Υeάn άα ογλαΥ a
Υπupία nς κοΟησnμά
- κAaημοή μ.
όα κα πnρου, η u
popeonrpu ο vb oομό ό
s010 τηοm
Mmp ρa ron ηό
Εοηαμ w Χρήο Εpoη
ήνο u
ΣΥRΣΑ Μ
Eην δopή Εrmpon Δημoος Δdmprκ. δηάoος
Τς Κ γu u a
κpo, oα καοίmν Tpη 4Ιαdku
Do Ψoitς0Aούσοu
Τοp ν u 0οa α ό u Dn
ΕΜΑm nς
150660 0oo τα Παpοoεή u
ισα. γεπν τπα πη
maai ν
Εισόo K δη ον oβuaς Μa.
a Mon-Γoμηυ a χωδς
Μ πpoη πς Εθής Γραμαία
οiς Τομα E ν
μουμε mβδin κυοονΜa α
a a μμαςα
non oμ ηνοppς oo
υΜ ΑωΑΥ0
meooμό 127 οp
ha 0Μ ΟΝmEoνya ση κρησμόrος ΟTA
Tρη onow ο Nn Τν
κάρταη α u κ.
μprσς α αpω Erp
κ.ΣΤΚΟΥΡΑΣ
Θα εφαρμόσουμε ένα δίκαιο και
σταθερό
eμoτς μα την κεσματική
oμε η ολσtη uα ηawe
μου τάν του po Νoύ Κονσταν
μ νς μο oναα
Mortuiας
ΦΟΡΟΛΟΙΚΟ ΣΥΙΤΗΜΑ
ΤΕΡΠΟΣ
νoa oe η pες ouoκ Euariς α
Τοaίya ς πdκής ου σο rργ Οιομκν
ηνΠEnφας.
a α abn n Τ n
αmop ς ης ής u α ηονomα
o ήας oσs, η arμα γα dους
nς παρης ης ο eής
oν σν Dη
οήρευμ νς o υς ους φφες
ao p ςσpς να aoς oa a
pάγna ους poσητα μούς:
ΕΠ05ΕΡΤΑΕ24 Α Γ
μηναης ς ακοκαη
otru ΕΑτ nu τρν πό
κiρσ λόν ννο .
u Μαμ 7 Μημέa ο4 0 Μ
| αpήρευμε w nppρoη Κοmp
Μ Μ o,
ΠΚΝ, w Trdiοη Τaν τρωn.
neς μα mν oaήγη ης
κ pκ n
ηοmήκ
ηΑμα.
ΓυοσΥ ΕΙΚ σ Ι0ΡΙr
λπονΟ δτοτε απ 52κ
f20 0ΣΕΣ
Μπόνους για όσους είναι συνατείς
ΣΤΗ ΡΥ6ΜΣΗ
Fmo h r0 athhm ΕΠΕομιάι
ro: υ
α κτe σΔιπονορνά
Ε Δτmτ4
Παι nh
Μπς oος φο ης Ερgας oie α
υπβοναηκάη10 , ν pow
σpάpoνeςας όυ ποoό nv νυρον
νοηpeκηαο ς Τοπαόν 0α
r 5un κ eς
Εrίonς κο αxή da,οon nm
μ ν, εoφo t ns ν κ
| ΠΕ ns Σο Μοu για mν ouομή
| mνα η 41 μΤ 4ηpyκόαμοδoο roνέο o wρ
να mPαή n ο as αιαναμημτu
Ε λο ναn ςioa, Εαγe
5αμόης μακδήμοα όM 10o 4 0
apμες πτu ρuν γανo4φνρυν
wηcς οd dίη με ούpας οu oυδήμτός ου
eu με ομα πναξημη αοφάλα
Εpούς ό ίoa ς pοάn
μ.pe ς ίa έμη wpo ους op ς poμυ ν δοήpoυνηνapοητανα
κa ς οονού 5 πυ uΕΤ
- ς ρματη p aυς p
23580-33110-505819ΒΝΟ
της Βs dyoμοΠoμou.
wow.terρο.grr intogiterpis.gr
μμουρο
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
Μόνο μερικά από τα οφέλη που απολαμβάννουν όσοι εμπιστεύονται σε εμός την
ξενόγλοση εκπαίδευση των καιδιν του .
φ0eoη.
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
PALSO
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
schoa
Ownere
Oruegg
ουοο Ρθανη