Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΚΙΝΣΣ Ε ΠΡΟΣΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΑΡΕΕΧΕΣΙ
Διπλές προπονήσε ις
και Πολύ- τρέξιμο για τον ΠΑΣ
ΝΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
ιεταρτη 4
Αρ. Φύλλου 6390
Τμή 0,60ε
ΕΦΗΜΕ P I ΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880| | e-mail: info @ne oi agones.gr | www.neoiagones.gr
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΗΠΕΤΡΟΥΙ
Spoτής : APεπι ΜΑΛΜΗ
ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ Η ΠΕΛ
Επιστολή των πολυτέκνων
Ιωαννίνων
Πληστίζουν στπιν Ήπειρο
συονρωθυπουργό
Τη στηλε ο Συλλογος Πολυτέκνων
Ναμου Ιωaνννων, rnτντας του
στολη αναφέρε
ΑGοτμε κήρε Πρωθυnοuργε
τη σκουπίδια τη
Λευκάδας
λm Te
διακυβέρνησης της χρας [EEΛ
ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΙΑΡΑΣΕΙΣ ΤΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ
Προς Πληση τα
υδροηλεκτρικά της Ηπείρου ;
Οι'κρίσιμες tελικές σnoφάσείς γις
χειοησης της Χm. Τne ΛΕΗ.
καθς και η εφαρμογη τους κατά
Πρωτο ςIah test της νέας κυβίονnBA
Ο ΥΠΝ
κινείται σε τεντωμένο σχοιM xoστα ηh oΟ e
σης της ΔΕΗ, αλλα και να anaντn Ζομένων της επιχειρησης και της
Α Α σχετικά pε ΤΕA. 5
Νέα Εποχή: Ολοκληρθηε
ο πρότος κύκλος
διαβούλευσης με ις παρατάξ
Τον Πρωο κύκλο συναντήσεων και
συzηnσεων με τις nαpατoξες nou
: 8ετικη γνωμη εληξε n συZntηση για το αν το εργοστάσιο επεξεργασίας anορρμματων της
ΣΕΛ. 3
Χωρίς αnόφαση αλλα
Ηπelρου στο Ελευθεροχρι, 8a δεχτεί τα σκουπίδια της Λευκάδας η oχι.
λιο ολοκλήουσε η naoaτoζη naν| Το Επιμελητήριο
Ιωαννίνων για uς
νενα Νέα Enoxn.. Σκοnός ηταν η
τοτηα οΜΟie h M nA nπλισυτnoa κατά
ΕA. 1ο
τη νέα δημοτική ερίοδο .
εξαγγελίες Mητσοτάκη
Στη Δωδνη n ορχήστφα
Σύγχρονης Μουσικής
υυς vές Pεστιβαλ Δωδωνης
Γηγορa αντανακλαστικά βλnει a
Επιμελητηριακός κόσμος της
χρας , στις Πρωτες κινησεις της
nοuνODΚυριακου Mηταοτάκη,
Φσον aφορά τον επιχειρηματικό
τομέα.
συνεχzει την επιτυχημένη nopεia
του φλοSενντας την Ορxnστρα
Σύγχρονης Μουσικής ΕΡT, tνα
Rhua τα τnς νtac κυβέονησης
γεμίζουν με συγκρατημένη κανοnoinση τους εκηροσηους του
Ανησυχίες το. και Πέντε για τη
τΕλο