Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
MΕΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΝ
Το αναπτυξιακό σχέδιο,
θα ενισχύσει, μέσω της
υψηλότερης ανάπτυξης, τη
βιωσιμότητα του χρέους,
εξέφρασε ο υπ. Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας .
ΜΕΤΡΑΣΤΗΡΙΕΗ ΚΑΙ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
Στους δύο άξονες που κινείται.
το Σχέδιο Διάσωσης της ΔΕΗ,
αναφέρθηκε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης, εστιάζοντας
στα Μέτρα Στήριξης.
ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕ
ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Η κυβέρνηση είναι παρούσα.
για να βοηθήσει κάθε επενδυτή
στε να λυθεί το οποιοδήποτε
τυχόν εμπόδιο υπάρχει μπροστά
του , δήλωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΕΛΙΔΑ2
ΣΕΛΙΔΑs
ΣΕΛΙΔΑΑ
Ι ΑΡΙ ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
Ι 0,5 0ε
9 5 1
2 0 19
ΤΡΙΤΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΙΚΟΝΟΜΙΑ
πθηο,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
ιαια40
ποτροτ3
'β" a
Ε5 έρεη
wερερηαου
ηhtδήδ ίθ Π ]
ΕΠΩΦΕΛΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Στις συμβάσεις παραχρησης
ως επωφελές μοντέλο
υλοποίησης των μεγάλων
έργων αναφέρθηκε
ο υπουργός Υποδομν
και Μεταφορν Κστας
Καραμανλής, παρουσιάζοντας
τις προγραμματικές δηλσεις .
oo ΘΗς
. .ά 6B
ΜΕΙΩΣΗΦΟΡΩΝΠΑ
ΜΕΣΑΙΑΤΑΞΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΑ α
ΠΟΙΑ Η ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΑΙΟΥ 2019
Σ0ΗΜΑΤΙΑΣ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΑΛΟΥ 951
1 μ μ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πα την εξεύρεση τρόπων στε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων,
διασφαλίζοντας το μέλλον των επόμενων γενιν , μίλησε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου οΤΕ Μιχάλης
Τσαμάζ, επιση μαίνοντας το νόημα της βισιμης ανάπτυξης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι AΓΟΡΑ
Για την στρατηγική, τους
στόχους και τις βασικές
προτεραιότητες στους
κρίσιμους τομείς του
χαρτοφυλακίου του, εστίασε
ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Ιωάννης Ππλακιωτάκης, στην
διάρκεια της ομιλίας του, στο
πλαίσιο των προγραμματικν
δηλσεων.
Με απλειες 0,32%.
στις 864,99 μονάδες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Eopνητuό εδάφη, mο
άοντος τόσο τις πρωνός
οοδκέςδήσες άο κο
ΣΕΛΙΔΑ0ι
τημεγίλη άνοδο της ΔΔΕΜ
τwν Ελληνικν Πετρελαν mέpοο το Χρηματστήρια θηνν, κeς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στη συνέχιση της κληρονομιάς του ιδρυτή James Dole, ο οποίος
έλεγε πως αο καθημερινός μας στόχος πρέπει να είναι μόνο
ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα , αναφέρθηκε οδιευθυντής της Dole
Hellas Στάθης Πισλής.
εmκpάτησαν στο τέλος ο
mητέςτων τραπεζν.
οενλνικά, .wdς
δεκτηκέκλειαμn
μονάδες. κ
Μ ων 864.17 μο3000ν δαμορφoνετ aros
. στε 22.8
Εκa, τάν
φωνημένηων nρόξrων δι
ν446 p μά
Μεαλεες 0.45%.
οδίτηςυλ
Οsτκνθελή .
Η.t niM
ηνo m oλ 0 μος οορνητικός rpωταγονEτον
νobo iλων nou βρίουωντα ή 6.
με anoεητο 6
Κο η καιούμεp .
θνoτητες οΑΚ
A σ0pμλουα
monpaταρκ ν
m φέρυ μήoo nm
τoεrκεντpο endva
α0Pκ ο
ΣΕΛΙΑΑ1,
κπτ mδonnt
aou γ
mY υ νο μην ono
NO TVEupon
λεας 2oκR h
ΣΕΛΙΔΑ
Οαρνητκός
πρoτογωστής της
ημέρι
pudous
toopi oυστη an
yyeλ ς σες τpon
erupa ρνημ εί nm
τελάκ τκαι
1n 0 ακ pμένας
κon α. η np
Aleta Bank nnie
pφaνίτα ατηκσυ ος
εmpci
ΚονλλακτικήΝ
napao npύα η
mo αηψερό τuν n
oouavaλυτη n
arienos
w o κuο ον
τον μ ν με1oτων ο
νω του m ttere emει αι
4λστα,ηmmολήουλλοm
bpοστoop 6φεo npeuρια
opoγματuύηε μt m
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
ν050 ευρ
ηκ ΕAΤEX Aut
οοe 0tελη Aοu
τηκ oυνηλλτ
n ηνεpoδo
θopoίστx nopeo Ο Βeoyeλo EΑΕ κ
φΜpνηρη eτο onτέpν Εvεpγe oεo
9 771109ll014106
οοτ ΒΗο
μέβι Η