Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΕATΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημο0ΟΥΡa
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρe
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης . Εκδότης - Δευθοντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ. Ετος 45ο-Ap Φάλλου 11521 Τιμή 0,60 ευμ -Τρίη 3 Ιουλίου 2019
ΠΣ1ΟΑΤΟ ΡΕEA
ΔΕΝ ΕΙΚΡΙΝΕΙ ΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ
50 ΕΜ. ΠΑRENTA CR
: απoφa.
καίυon των δ .
μοσιευμάτων tης.
ηθικό μέρος t
PΕΠΟΡΤΑΖ,
| onς , καθς η onερχομε
Αρας Τσελίκος.
τκού ΛΕνκού Τοut .
νο θέμα, nopaettoντ ου. Πpoεβη σε μια tέ.
σειpά ερωτηματων να oo oυομο
Χ00ou 500 τμβnλα στο toν τροοnou napa Aηψη καθηκόντων της
Λούνα naρ στο μάν ρoς ano το Δημοτικό e AnhΟ ναν
φοση της Anoκεντρωμένης Διοίκηoης να μmν ε.
: Πpέβεζος , για remt a
χρο 500 τμ. για Σ
enκε διαγωουό . η
με nionς ανοφερeεί στο
κρονια.
Eε nom a
wνχειa στη σε ε
ΩΔΗ ΚΑΙ ΡΕΚΒΙΕM
ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΑΣΤΗ
Eττεακ ! . Καρυωτάκης! Δυοφημιστής Γ
Διαφημιστήs
Εuν Ε and v ΤoΝ
Πρέβεζα 21 Ιουλίου 1028
του Θάνατο
Συησε Τ
Γογο Σπυρος Κiκερης!
0ι προγραμματικές δολσεις του Πρωθυπουργού Κ. Mατσοτάκη
Ικανοποίησαν τους Έλληνες πολίτες και . .
Ταρακούνησαν τα πολιτικά κόμματα
Τους βγαίνει με "μπλ
Παπαχριστόπουλος
των ΣΥΡΙΖΑίων
Την anομει
, 0ετικά σημεία
ονακοίνωοε στις npo.
το ς δnoεις
Κυριάκος Μητoοτ .
θα είνα χαμην τα an.
φίσουμε. 6.
ξέφρασε ο
βουλευτής !
μωe στο
εi ιτό
να ανοκονοu και
οoυγinει
βέρνησής μος .
ράκου Μητσοτάκη για μείωση του ΕΝvvτα στησ.
ΦΙΑ ano φέτος.