Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TυΠοξ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ,ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)- Αp φύλλου 680-11.920
Βρυτής -Νικλοος Καραθάνος 151-1974 * Ιδωκτήρια -Εκδότρια Στανρίδου Ι. Ετολιανή
Οι εκδηλσεις της
Αυγουστιάτι κης
Πανσελήνου στους
αρχαιολογικούς
χρους της Δράμας
Στη Δράμα
Ενημέρωση για τα
μέτρα προφύλαξης
και αντιμετπισης
των κουνουπιν
Ο Βαγγέλης Παγκάκης
στον Πανδραμαϊκό
Σε διοργάνωση του ΣΦ.ΓΤ. Δράμας
Η παρουσίαση της
νουβέλας Χίλια
μιλιγκράμ απουσίας)
του Μιχάλη Κατράκη
Άνοιξαν τα φτερά
τους οι Μελενικιτης,
Γιαματζίδης και Καστίδης
σελ . 5η
σελ. 5η
σελ. 5η
σε. Υη
εγκαίνια
Την Πέμπτη
του νέου καταστήματος
της JYSΚ στη Δράμα
Αδειοδότηση του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου από τη PΑΕ
μελλοντικό
Θα συνδεθεί με τον
αγωγό αερίου Ποσειδν και
θα περνάει και από τη Δράμα
Με απίστευτες προσφορές και εκπλήξεις
Στην Αλεξανδρούπολη αντί της Κομοτηνής η σύνδεση με τον ελλη νοβουλγαρικό αγωγό
ir nΟweno uotnoooe sη αρoίνoνο.
piou που στμαίει ότι μπορούν να ξεκνήσουν α
κατοσιευαστικές εργασες, αακοίνωσε ες η
Συγκεκρμένα η Ρμιστική Αρχή Ενέργειας (PAB
Χοριγηeεv naμη σηην εταρεια 5 AD πOU
ακού Αεpiου (ΑΣΦΑ Η άδεια αφορά στο εληνικό
Τμήμα του Διασυδετήριου αγωγού Ελάδας Βουλσ23Μe την χορήγηη της άδιας ΑΣΦΑ,η icGB κατέχε
όδες Τις απαpaίτητες άδεες για την έναρξη των ερ.
-ο νέο της κατάστημα στη Δράμα διάφορα προϊόντα . Συνολικά , η βαθμοΤ
οτόσει κατά μέσο όοο στο 44 αέoα
με άριστα τα 5)
Τα εγκαίνια της JYSK στη Δράμα είν
που ανομένετα να Eχινήσουν στο επάμνο δι .
στον κόμβο) εγκαΜάει την προσεχή Πέμπτη 25 του μηνός , στπις 9 το
πρωί η JYSK ( προφέρεται ΠΟΥΣΙΟ η
Φ αNούοσ. η απφαση, οlGΒ θα συνδεθεί με
ο ΕΘΜκό Σοστημα Φικ νού Αερίου (ΕΣΦΑ.
στημα μεταφορός φυσού αεpίου Trar Adnatc Pμάτων με εδη Μα το στίτι τον ύπν και καυς της Δοόμας ολλά καιτων νύοωπετον κήπο
Η YSK δαθέτει πάνω από 2.700 κατα reρισσότερες κα μεγαλύτερες προοpοΚαινού Ενδιαφέροντος (ΕE - PC).
Οχερσαίος IGI Puseid on διασχζeι πέντε Περωμέρειες της
α θα ενασει βέσm ς Αλάδας ς EONακού κόμβαυ.
συμβάλλοντας στην ανάττιξη του ανταγνιαμού στην αγpρά Δ MaN δονία θεσουλία και Ηερο) κα 3 δήμους, μεριοχν να επωφεληθούν από ακόμα
Ματαικ νooΟκ Τλπέ δm N ΤO ταξφ των οποίων κα από το Νομό Δράμας, ενά θα έχειπαράλ.
" υo νατον συνακαμένο αγωγό είνα πως έχει
δνέε α καινύοΜΟ υλλάδο nοo εβδομοδιαίο φυλλάδιο εΥκανων ατοσφορν κάθε εβδομάδα. Στην Ελλάδα κλειστικά για το νέο κατάστημα .
δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο
τές της Βουλγαρίας.
Εππλα και είδη διακόσμησης σπιτιού
E N no wή ΒΟΜmό κ An τροποπουηθεί η χωρητικότητά του , συγκρτικά με τον προ ετν
αιδν ΑΕ (GI POSEIDON) . Μέτοχα της 1a POBEDOΝ είνα Ρaon τανο ακονόw EEMνά σπό τν Κουστηνή . καιτρα
η παλκή Εde α Εmeίρηση Αερίου (ΔΕΠΑ και κατά 50% έχι αφετηρία σό τους Κήπους του Έβρου, εν η καότητα
"ΑΛδήν του θαΓΕονάει παράλληλα μ τον ΤAP
Στο μεταξρ, όπως έχει ήδη γνα γνοστό, ο αγωγός των ΔΕΠΑ mθεe uE οά 15 δια κα. με σκοτόνα
τάστημα στην Αθήνα εν σύντομα ένα στάι και φυσικά στρματα, παπλματα ,
κατάστημα JYSK θα εναι κοντά σε μαξιλάρα και άλλα λευκά είδη θα διατίόλους τους Ελληες καθς η εταιρεία θενται σε μονα δικές τμές και είναι μια
έχει ανακονσει πενταετές πλάνο με 40 ευκαιρία ανανέωσης που δεν πρέπει να
μεταφοράς του ήταν ε πρτη φάση στα 8 δσ . κιβκά μέτρα
ΈΒοου κα θ τλνε eaτ αυξηθί ο δεύτερο στάδο στα 20δια κμ.
Ενα το χερσαίο τμήμα, μήκους 780, 80 χμ. ο οποίος μετά θα την BRGΜ νna κατ FoόΣ Οκο
Η.MsKeίναι νωστή σε όλο τον κόσμο
για τις εξοιρετιές προσφορές της και το λες προσφορές του φιλλαδίου εγκα Σκανδιναβικό dosign και την ποιότητα Μων :
Δείτε παρακάτω μερικές από τις μεγά
διασυνδεθεd
Μ οίe ΜAδ των Αερίου στην Κομοτηνή αλλά και με τον αγωγό EastMsd (όταν
ο 2060% σε όλες Τς γλάστρες Τκ α.πρέλες ηλίου, τα ηλιακά φτα και τα φ νάρια κήπου!
1 θα καταλήγει στο Οτράντο της
κνά από τη θεσπρωτίαι
Αναοοκά με την Τρσόλουση των Τοσοτόπων οκού σεέχει ήδη λάβει πάνω από 200.000 αξιολογήσεις πελατν σε άλο τον κόσμο για
ο μποθολάσσο καμμάττου αγωγού, η εταρεία ολακλή- ρου, απpoomές του αγωγού εhα να στστελέσει την πγή
ρωσε με επιχία όλεςτις τεχννές μελέτες και δραστηριτητες κποκΟo ότο τEt Maαλά και τP
ΜοenσaF ΗEngineείg Oeeiogη και Λεπο- σίας
Detaed Marine θurwy) και
τραπέλα μέωο καe
καρέκλες τραπεζαρίας!
ο 20-60% σε όλα τα
20-60% σε όλα τα
σετ παπλωματαθήκης.
τα σεντόν α και σετ σεντονιν!
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
-Α o mν te
Μα κα ην Απόφαση Έγχρ Νέες
διαννωστικν εEτάσv
ρεσίες
ΙAFΠO Τ
θαλάοσιο τμήμα περθαμβάνεΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μασμανίδης
σελ5η
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
κόνσης.
Ξένοι φοιτητές της ελληνικής
γλσσας θα επισκεφθούν τον
Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Δράμας
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
nEΕλEn στην εέέταση του μαστού
. Υπέρnχoς Μαστού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν ΙΚ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛοΠ Τo
ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
- Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
αnΟΣ έχουμε ήδη δημοσιεύσει σε προηγούμενα Κυπριακν και Βλληνικν
σημειματα, 35 φατητές Σποδν του Πανεπιστηαπό
του Κέντρου Βυζαντινν,
. Α e ΟΥγων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
έρχον
την ελληνική Υλσσα , ται από τις χρες: ΙσπαΜα,
μέσω ενός προγράμματος Αργεντινή , Ουρουγουά .
του Τμήματος Ελληνκής tαλία , Ρωσία , Τουρκία.
Υλσσας και πολιτισμου Μολοαpια, 1αστw
ΦοΟΛΟΟ Μ0o ΟΛΟΟ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤρουοοnςΑ u 102Λ
email: [email protected]
Loυλίου και ρα 6.30 το
απόγευμα , πρόκειται να
aouιουν τον Ιερό Ναό
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικόs Ορθοδοντικόs
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Στο νοό θα τους υπο
δεχθεί ο ιερέας π. Δημήτριος Αχθοφορδης και στη
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210 -30076
πάντα πλη 6ας αξοτέσα,
μεαtpiπγσ τνοωτο
Κιν. 6932-347415
σουνε τις εργασίες αγιοΥράφησης του ναού ,
ω nς και ενα μγοαφίας
πράξη από τον αγιογράφο
του ναού Κωνσταντίνο Κουγιουμτζή
(θεωρία
Νέα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2osΟpοφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα