Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Φωτογραφική έκθεση με αρχαιολογικά ευρήματα / Πολιτιστικές εκδηλσεις στο Διαβολίτσι
NotoSport
Τηλ. 2721021421, emsik eliatkimesrail.com
Αρ. φύου 12580
Τιμή 18
ΚΛέVΦ 4ΡΙΑ
Γραφεία στο κέντρο της
Πόλης ετοιμάζει η Καλαμάτα
Τρίτη 23 lαuAiou 2015
Ο Τασσιόπουλος στο Διαβολίτσι
wwΝ.elefcherioniine.gΓ
Από τον αρμόδιο υπουργό Κστα Καραμανλή
λέξη για τους
Καμία
δρόμους της Μεσσηνίας
Προίκα στην
ο ΕΝΟΙΑ
| Π441
iτων ηρογραμματικν δηλσεων της κυβέρνησης . Ο Βουλευτές
τις Μεσoηνίας θα nρέn να υnεveuμίσουν στην κυβέρνηση τα
Προβληματυομό αν όχι ανησυκία npoκαλαί η " anouσία" κόθε αναφοράς στα έργα Καλομάτα-Ρiζόμυλος- Πύλος.Μεβνη και
και Μετοφορν Κστα Καραμανλή καπό τη δάρεια τηις συζίτησης
μολογηθεί και έχουν μελετητκή ωριμότητα δεν δημοηρατούντα .
ΕAΔΑ 5
Αρθρο
Τερατολογίες
oλοκληρνεται
ο κόμβος
στο Φωτενή.
για το 5G
Το Κpο ων moεων
56 σην Καnμ να να
nao νεξtλεγες δεoτσεκ .
Mμρωσης καrτ ό
nouμε να δομε αιό
r Μο r mw
oνuiν δικτων noυ οur
3 Πάρκινγκ μεγάλής.
ίδιάρκειας
Στο Μέγαρο
ηoρκωμοσία του
ΑΣ Καλαμάτας
uprul o neuaumo κι
Αεροδρόμιο.
wυ ouυου w
Βoroς των κερουν
ΣΕΛΙΔΑ 2
IEMA 5
ΧΙΑΑ 4
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΙΤΙΒΛΑ ΧΟΡΟΥ
Ηλεκτρονική
"λαθροχειρία
στο ΔήμοΜεσσήνης
Οι Πρτες
Παραστάσεις
ενθουσίασαν
Μαγειρική κα
ζαναροηλασυκή
με σύκο
ΕΕεκινάει.
η διαδικασία
το κοινο
για το άσυλο
των μεταναστν
ΤΕΜΜΑ
ΕΛΑ 12.
εΣχείτ Μεlen
ΔΑΟΑΡLUS
Aiaθητική
Κομμωτική
-Απείλησε σπίτια
Οr. Μορκόnouλoς
δημοτικός σύμβουλος
Μεσσήνης
153 Ε μήνα
Μαγείρική
η φωτιά στην Αδριανή
Μάθε πς το πετχαίνουμεi
Τooλονια
tαχαροnλαστική
ΕΤΕμΑ 34
- Π44
Προβληματισμός γονέων για τη σεισμική θωράκιση σχολείων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα