Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εεκινάνε σήμερα τα δρομολόγια
στηγραμμή Σάμη-Μπάρι
6αΕΠΑ
ΗΕΤΟΜα
ΕΕ0ΠΜΟ40
ΑΤΕΑΡΟΣ
Τωτνδ0
ΒΙΠΕ ΑΡΤΟΣΤΟΛΙΟΥ
-471011616-ΦΑΕ 5710ΜΣ74
Με το πλοίο
«RIGEL1
ΣΤΟΕΟΡΗ
Ltyμν
|τ0 2ο Φεστιβά)
Γίστιωνομίς
Ο π0ίνω
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάs
ΙΒάκης
νω npiυ
www.kefaionimanista.gr E-moil: ket-newoθoienei.gr
δήgeις
κΩΔ 3576
ΧΡΟΝΟΣ 28
AP. 7105
ΤΡΙΤΗ 23 1ΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΜΗ ΦΥΜΟΥ 2Ε
ΜΑΚΗΣ ΦΟΡΤΕΣ
ΙΟ ΚΑΘΕΝΑΣ
Ιπαίρνει τρα
Ιτις ευθύνες του
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
.ΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
. ΚΡΕΑΤΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
ΤΥΡΟΟΜΕΙΟ
Τηλ.: 26740-61950
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠο ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ ) ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ 4 ΙΘΑΚΗ 4 ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΥΛΗΝΗ Ε242309200 - ΠΑΤΡΑ 1000-1ΘAΚΗ C 274080453- ΠΟΡΟΣ ΚΕΘΛΛΟΝΙE ( 274072450-ΕMΗ ΚΕOΑΛΟΜΙE ( 274022009
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ | ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κατασκειές Εισκυές Συντιρήσες
Περιποτήσεις Κήπων
- Κραμοσκεπές -Πέργκολες Παπματα
Τοιχοποία Πλακάκια-Σοφαντίσματα
Ελαισχρυματισμί τ 6976-71 1679
Α.ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
www.kefalinongefseis.gr
6936-919834
Limanaki
PREMIER
since 1990
ΜΑΖΙ29ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΤΑΣΣΚΙΑΣΗΣ
Thi: 2710-28319,25110 Fax 26710-23353 website
www.hatelmanakdl.gr, e-mail: Nmanaldghotellmanaki.gr
Μηγτίου 3 Πάτρο Τμ: 510000 Fx 31:004
www.premierkefalonia.gr
30 ΜΑΤΙ 2. ΚΑΡΟΣ-ΜΚΡΑ ΦΕΡ-ΦΑΡΜΑΚΒΑ 2, ΧΑ-IPIK 4 , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 HSPORT 12-13, ΜΙΚΡΕΣ ΑΙΤΕΛΕΣ 15-16, BLOGGR 17