Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eoς Αpουλου wm
Τpή ούου απ δp
ΤΗTΗ 3 ωWOΥ 3w
Ξεπερνούν
τις 10.000 οι αιτήσεις
ΡYΘΗ ΠΑ ΧΡΕΗ
ΣΤΗΗ ΕΦΟΜΑ
Tι αλλάζει
σε φορολογία ,
και 120 δόσεις
ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΟ 2019
N.ΚΡΑΜΕΑΣ, ΤΕΑΟΣ ΟΙ ΑΙηΝIOΙ 00ΤΗEΣ
ΠΑΤΗΠΡΟΣΤΑΙΑ
ΤΗΣΑ ΚΑΤΟ
Επιστρέφει η ελάχιστη
βάση εισαγωγής στα
Πανεπιστήμια
oίm n τια
προ καο ας oς ακ ήο ος oups σκ ηpονής "ίp0.
κ po κό υ ΕNο .
πω θ oo κ Aoο ονο
is Oδιηpopo γa tς δ ς
p ουύn μεπήριο, β ηp
Μ Γ α
Δμίς B d Xάυς μου τπpμας h τeς Τpoφς 15ημοίοΟΙ ΕΙ ΑΣΙ ΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΕΙΟΥ πΑΙΑΙΑΣ.
Bίστ Μό m Α0τη oνn
Αnοh στς ΜΜAΕ) P 4n η.
Σύμpα μ ποο planς Β δής
Τ ς ού Χρίακ ,
μααακό κα 0ως- ν
καΣTw MAε όνΗ 4neδηάς μα α
με Tnσ κη σ
Ευn ppη nvoo
μ tokΕ
lαdu 20e μμ 1Blουu 3018πpo
Aυγούσουοns.
Ε η α w ο
oαιθας
εnteπ nno ηu
μός 4το μνίαΠατο μ ντ 1 α
-Εpuwοί Sa σην αμομα 300 ς
. αm anα as
ia σης Σ
Αμαηκης, η βΜpηη 00Μ ην
eη υχa ς y a aεδmτmamsao v
ποί κ 102, α onς
ρον ομα o
ngs 10400 yρήpς
οΟΡΟΟΠΕΣ ΔΗΟΕΣ :
Πότε κλείνα
το Taxisnet
οικ 12
Dνομn
ς παυ e u
μαος om, ovi
ονοnς οκα kuα κί κ α
BUNEEI ΗΡΟΒΕΣΑ
ΥΠΟΠΟΜΗΣ
Aipeημμητα μ κανη
Φpούo ηρon
upaulaakun
Er vφον νον pαύτω
Εpάo &ν υπέpμι καμα αλλογή στν ο
ΕUROME3ΓΑΚ ΜΗΤΣΟΤΑΜΗ
Σχέδιο συγχνευσης
Λιγότεροι φόρο ,
περισσότερος
πλούτος
ΠΑΜΟΥΣ
as opναπp ηpη on
Σμpνο μ α μμ ουμής ήτυ
- μ 4μ ρ ς
Ε ς πόnouτo Μa Η
(oσό 30) κο A
51504π δος ή μοίπρόσθe
ς 1 0
Οργανισμν
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΝ
Σo υκσς ν Οppμν aν υμο
σήτ m ρά m
υPo ΥκδΜν κΜκ αφο άη
παpαοίοσε καά ην δ ν πpημν
οw pA οupeς av.
rκρες ηκόστοη oήμpα σ0 Mpό αAνας αaκα σον onpόδραμο νo Εύooλn .
λημαή Κα ό κο pνw ς u
η w ούδν. Εpuε bo
Eς μ ύoς κυ λμα αριλιατυρηγο
eμκής δpoμαή
-ουτpάς α ονoκi νoνoμηοος o
aoκό συ δω wαμηνσοpαo ο ONO
no my pύμpη έρn, με γμονα πwip
μ σo m: 4η ακ α
m pσηκυ ύεοu οα
-" ηο
no μος pς
Α Η41
Απόην κα oη ύκ.
ςο iauα ς
Υπη Μα το dο να αν ΕΜa ηdρα ppo, pοούpος αος να
6φ, p na um
αανκ ΡΜ
d α μηπα ΜΤ.
κt ψ ορμb0u
οΥπργο μ, o ύκoπoν
ς ανμ aοo κoατμo. Κρομαλής
πρoορod ΜpάΜοόn o
στνλη ρ oo mνΦ η s.
Co η κ ό .
ρρή ης Μ ο 0ηoή ουp, ο a poινα οντμ ν
Σy 4 κ L δ ήμμηοu
Αi 0οό:
Μά vρά
1 κσο D
ττ αίκαuρυτης αμenδ m An 00 ohw
ρούντή κi μ 0η
μπήρή u ν ν σό 10 Δς
a ύen uίκ φ.
λpd φ o a o ηή η ΥΝ
cήους ομη μλd ήο ήν μάεο tμα
anna οτν μnω M
Iη Οίwn η νanκό μ
ηρn o δyεiameα nρoο οΙΥΡΟA
μaήpο ς ξρς . pό οκθούpομbεu τας ν κα αν ά.
ής ας
ΜΔΒΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΝΑ
Η Ελλάδα δεν ανέχεται
απειλές πολέμου
α τηοα
anruat
ΕMΦΑ:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΤΡΟΥΣ
Παγκόσμιο δίκτυο βυζαντινν πόλεων
ΜΕ ΣΤΟΧο ΤΗΝ ΑΜΑΔΕΕΗ ΤΟΝ ΜΝΗΜEN ΤΗΣ ΠΕΡΣ
Μνη ο Ε n a n Mtν
οCίnpοημές εφος, o-ς ποκu
ή μοτμp δ pς οurupς
η r η
1αppΜ ΑΣ
Πόσα κερδζουνοι
ιδιο κτήτες ακινήτων
ΑΤΟ ΤΕ ΜΕΙΟΣΕ Σ
Eσιση υ θa a ειο μα
Gυς νοuμική ηpuoa ς
εpyά η Εpά Μppότεί
Kinpcς, Μngάrς .
na ος καύw
κpας rpeu η n
αψμί μια όαοηm
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNΙΔΗΣ
οολλ Ν 5
τu D00 αφοpοοητφo.
Ημση ου D04 πτυ οbuο
μακτο σ u u r oao
dς κυς θεής ip.
ουμ ου okυ
E ν κ ρλο
σα α uχηn
δηoiκόάμημ"
Ews κηνόω
| ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΛL 5 ΙΛΤΕ
Επιrπtitrt KΠittΓ
epκεγΑ ΤΡα υr να
σ0υοΓRin
Μπετόν,
κατtpiνη
kortapπυθαnkatαnησιαil com
r4 23ΗΙΟ789ΒΗ
Χρεσεις
eφωιάυ
αναλήψεις
μετρητν
ΓυοηΥι ΕΙΟΣ
σΙσφΙrtα
AΙΤτακαραα rρ ες an
ro: συ
sre σΔιπονοσνά
Χίουμ σχύσος 4mστοσύης
Πnt nb
Ε Δτιπτ4
ΑΤΟ ATΗ
Με προυόνε μαότητας στις
eύτερς Πμίς η Το
εξαδικεμίνο μας προoωmό , σος
εγνόμαστε Το καΑύτερo
αποrLuσα.
Πο αr hoωa οη.
yo o ονo που
μσττν mν σpoκή
ΕPrΟΣΤΑΖΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
T ό αή που έα
δ η ς
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
T2351039303 & 34886
23520-33110-59581885Η0
ko nstadinidislive.com
τonΟΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
www.terpos gr intoterpis.gr
τταφανη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δήμος Δίου-Ολύμπου: Εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 υπαλλήλων για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας
  Εγκρίθηκε η πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, πανεπιστημιακής (ΠΕ), τεχνολογικής (ΤΕ) και δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Η επανενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας αποτελούσε ζητούμενο επί σειρά ετών, καθώς αντιμετωπίζει, με βάση τις αρμοδιότητές της, πολλά θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουρ
 • Αργυρό μετάλλιο για τρεις ετικέτες κρασιών παραγωγού από το Λιτόχωρο Πιερίας
  Με το αργυρό μετάλλιο τιμήθηκαν τρεις ετικέτες κρασιών οινοπαραγωγού από το Λιτόχωρο στον φετινό 23ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου και Αποσταγμάτων, που πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Φεβρουαρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη. Γευσιγνώστες από Ελλάδα και εξωτερικό, οινολόγοι, οινοχόοι, Masters of Wine, Maîtres Sommeliers, επαγγελματίες οίνου και δημοσιογράφοι δοκίμασαν 1013 δείγματα από Ελλάδα, Βραζιλία και Κύπρο, βραβεύοντας με το αργυρό μετάλλιο τα κρασιά «Μυθικό Βουνό» (λευκό, 2021, ΠΓΕ Πιερία), «Πάνθεον» (ερυθρό, 2017, ΠΓΕ Πιερία) και «Λειβή» (ερυθρό, 2017, ΠΓΕ Πιερία) του οινοποιείου «Γραμματόσης
 • Πως θα ψωνίζουμε στο μέλλον; Η τεχνολογία αλλάζει ριζικά το λιανικό εμπόριο
  Η τεχνολογική εξέλιξη δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε εταιρείες, εμπόρους και καταναλωτές και μεταμορφώνει το λιανικό εμπόριο σε μία προσωπική υπόθεση για κάθε καταναλωτή. Πως θα ψωνίζουμε στο μέλλον; Πως μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ φυσικών και ψηφιακών καναλιών εμπορίου; Ποιά εργαλεία μπορούν να χρησιμεύσουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ώστε να βελτιώσουν την αγοραστική εμπειρία; Τις απαντήσεις θα δώσουν σημαίνοντα στελέχη της αγοράς που εκπροσωπούν κολοσσούς του κλάδου του retail, όπως η Dixons (Κωτσόβολος), Fourlis, Metro, Visa, υψηλόβαθμα στελέχη όλω
 • Σούπερ ταχύτητες ίντερνετ με Voucher έως 1.300 ευρώ
  Πρόκειται για τη δράση Smart Readiness Voucher Scheme, η οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και προβλέπει την παροχή επιδότησης συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο να «πιάσει» η Ελλάδα τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Η λογική του Smart Readiness Voucher Scheme είναι να χρηματοδοτηθεί το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που θα φέρουν τις οπτικές ίνες στο εσωτερικό κάθε διαμερίσματος. Η οπτική ίνα, που θα έρχεται από τον κεντρικό κατανεμητή κάθε κτιρίου, θα δημιουργήσει την
 • Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών, PROWEIN 2023
  Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έδωσε το παρόν στην Διεθνή Έκθεση Οίνων-Ποτών, PROWEIN 2023 στο Ντίσελντορφ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SUSTEM / Sustainable European food and wine from the Mediterranean. Πέραν της προώθησης και προβολής των προϊόντων, σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι:  να αναδείξει την βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας και της συμβολής του στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος και να αναδείξει την συμβολή του τομέα σε κρίσιμα σύγχρονα ζητήματα (απώλεια και σπατάλη