Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: .&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.561. Τμή 0,60 Ε . Τρίτη 23 Ιουλίου 201
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝIΝΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 2651025.677 , 33.791-Fax 26510 30.350. http://ww.proinosiogos.gr . [email protected]
Δήμαρχοι-<θύματα Της απλής αναλογικής έντονα προβληματισμένοι .
ΙΟΝΟ ΕΙΣΙ ΘΑ ΝΒΕΡΝΗΟΥΝ ΦΙΔΡΝΟΙ
Ο Δνατότητα δημιουργας πλειοψηριν με τη σύμπροξη παρατάξουωνεία Συνέργειαφορέωτη οποία έει το επίκεττροοwρίκα τοκρέας
ηρλοσοφίατον κωνρυθμίσεων, σύμφονο με τον Υπ Εσωτερκόν
Θ uεγoσς σοψμήσουν 3 Δήμορια η Ηταρου (σστους Την προθηση Ηπειρωτικν προιόντων
καιτον ίωσνντν) που δεν εξασφάλισαν απόλυτη πλειοψηνία..
Ηκαινοτομία χρήσιμο κεργαλείον γα
Το Τυροκομείο Ιδρύματος Τοσίτσα στο Μέτσοβο παραγωγικό πρότυπο για
όλη τη χρα Διήμερη συνάντηση στα Γιάννενα διοργάνωσε η Περιφέρεια
στο Πλαίσιο διασυνοριακού έργου του Interreg
, Η ουαλή λεπουργία στους
Δήμους και Τις Περιφέρειες της
A ο αό τε πο σφατες εκλογές με απλή αναλογικ Υπουογείου
DL IDAIR Soίμοο Stvi
παράγε η Ήπαρος, τα οποία ξε .
Εσωτερικν .
Τα προβλήματα θα κάνουν την
αλλά κισ ήτά
Εδικά τα τupά και τα κρέατα α
ποιελούν είδη που μπορούν, με τη
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
PΕΠΟΡΤΑΖ
pφερειακές Αρχές θα αναλάβουν
σωστή στρατηγική, να επιφέρου
σημαντικά οφέλη σ ό0ους ασχολούντα με τον πρωτογενή κλάδο
Γα να μην έγουμε ακυβeρνητους Δήμους, λόγω
Auilw mιcrasn m
απλής αναλογικής , ο Υπ.Εσωτερικν προωθεί και
σχεπκή ρύθμιση για δημιουργία πλειοψηφιν .
χρας οι εκλεγμένο Δήμαρχου κn
εp oύλα αποέλεδυσουν θηση στην oονομκή
δραστηριόημα της περιαχής μας.
Σαπό ακρβς στοχτύει η συνέργεια φορέων τηςΗπερου όπως
Επίσκεφη στο Τυροκομείο Του
Ιδρύμαπος Τοσίσα στο Μέτουονδυνεύει να πναχθεί στον α νάντηση του έργου MeDino
που έγνε στα Γιάννενα .
σμα η κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ
Μήνμα Ν. Λνδια από βάματος της Βουλής
Η Αλβανία να σεβαστεί τα
δικαιματα των Β/Ηπειρωτν
> Οδηηγίες ατό Ερντογάν πήρε ο Pάμα;
νούμενων Κτηνοτρόφων με αντ
στοχους φορείς της Ιτα - -11η στλ.
Προβληματκη ανα η κατουτα
Περpερειάρχης κι πέντε Δήμαρχοι (lωyuνίου , Εορείων 1ουμερ
Το πρτο δημόσιο ίδρυμα που κάνει τέτοια δράση
Στην ανακύκλωση 43 τόνοι υλικού
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!
> δειασε τις αποθκες του ατό ηλεκτρικά και λκτρονικά ατοβητα
Στον κυβερνητικό
nρογραμματισμό
ο δρόμος Μάνννο.
σελ. 12.
ρaίσκάκη κα Φιλιατν) καθάρρανn απο τν πρτη Κupaκή , ε
φία στα Συμβουια! Οι in σtλ : στις ΕλληνοαλβαΝέα εποχή.
Κακαβιά
ο So ο SA
Σελίγες μέρες το πρτο αυτοματοποιημένο κατάστημα
βερνητική αλλασυυβάλλει σημαντικά
στην προστασία του π ριβάλλοντος η ανακύ .
εμπειρία για τα Γιάννενα το
e-branch της Τράπεζας Πειραις
YRE ό του
βήματος m Βauλής, ο Υπουργός
τηθί ως πρακτική τόσο
από τους πολίτες όσο και
έστιλε
μήνυμα
νor Διευθυντής της (υπεύθυνος για το Δίκτυο Β. Ελλάδος)
ΠΩΡΓΟΣ ΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ μιλάει στον -nA
σαφές
ιδιωτικούς φορείς και οργανισμος, οι οποίο w να υλaποήσει Τις υποχρεσες Της σεσχέση με τα δοσιμαα
. Γεγονός θα είναι σε λ.
ποσότητες υλικού που
συτό έδειξε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το σποίο μέσα σε δάστημα
Ιστη συμβολή Των οδν
Πυρσινέλλα 16 & Σακκα)
πρρειδαποήσες Δένδα έσχονται
στη ασκά ης αpνδιας συνάντη
μπορεί να επαναχρησιμοποιηΑΤ. θνοτωρο Τ0 Ntότεμα
Ιμοτην πλατφόρμα πιοστασιας
uτό πυκαγές
Το καλό παράδεγμα ως προς
νακύκλοση ποοό
11η λ
Τράπεζας Παρακς. Πρόκ Ται για συτοματοπομενο
Εν Ράμαμε τον Τούρκο Πρόεδρο
Ταγίπ Eρντογάν και μάλιστα στην
Πολιτισμικοί . προβληματισμοί
με αφορμή το Φεστιβάλ του Ιτς Καλέ
Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις από τους Σετμενους Πολίmp
. Πρόκεται για ένα από
τα πιο όμορφα και εμβληΜαρυσηί του δεύτερου στη
με διεηρυμένο ωράριο και π
Αν κα επίσημα δεν ανακον+ Στη σελίδα 12
να πραγματοποιούν ης ουν άε
Με την ευκαιρία αυτή ο Γενικός
συζήτησης η επίσκεψη 11n επλ.
πισ η μά νσε ις
Εδικο κατοίκων
για την οδό Νιάρχου
μα oμ sos
Λ .ruEκο
γος Γεωργόπουλος , μιλντας στον
κΠΛ. ονοφέρθηκε
χει τις προύποθέσεις να aΚαλυμμένα φρεάτια σε
οδούς των Ιωαννίνων.
νπ γράφει στον ΠΛ.ν συμπολίτης μας
φ1 οADilo 10 rΟnons
σελ 2
6η σελ.
Ο λόγος για την ακρόπολη
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Απο χθες στο Καρπενήσι η αποστολή
Καλί φεσιβάλω.
Με αφορμή
Ξεκίνησε το βασικό στάδιο
προετοιμασίας του ΠΑΣ
νΕετέρασε τον τραυματισμό του ο Πάντελιτς
. Στο Καρπενήσι
βρισκεαaA
nς πρόσφατες εργαΛιαπιστσεις .
ane o
και ακόμα η ΔΕΥΑΙ δεν
Έκουμε χάσει πλέον τη φυσική
σχέση μας με το περιβάλλον!
ίντι κt
σω επιστολής του
στον nΛ) ο συμπο>papaο ΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΣΟΥΡΗΣ
Ομότ. Καθηγτής Φλολογίας Πανμου kυαννήνυν
. Τόσο σκληρόκαρδοι είναι κάποιοι άνθρωπος
Πς καταντήσαμε να είμαστε Το μόνο ζωικό είδος
κόπουλος, Ζητάει λοιπόν να φροντίσουν οι.
αποστολή του ΠΑΣ
Γιάννινα, εκεί.
αργότερα να μην προκύψουν
νέα προβλήματα .
Η επιστολή
Πιο αναλυτικά , ο κ ΝικόπουΔήμου
μον καθσμό Τους , στε
ης επόμενες ημέρες
da Alu Oχί
|Εμηα mδιος συθμύς
μμμοίο i Σ
στάδιο της καλοκαηριγια το κέοδος λάνwκαπληκτίσς u Καθnνά
νηςμω n ς οpόδος της στον προορσμό ης κε
mλ pp
στρωμα δρόμων των Ιωαννίνων
χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα Τροπικού δάσους
συγκεκρμένα το ξενοδοχείο Ανans όπου και
6α o σην oδυλεία Ε VVE ούοούς Π ν οες να αίes
μυδρογοναθράκων με Τραγικές
Ηπείρου αναχρησε το πρωί οδ
Sοιγνoon l ν
- 2η σελ.
ΠΗ ΕΛΑ 2
o Τo nmέο EmΟΕ
- 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα