Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΚΗΑΕΙ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ Ο ΓΙAΧΝΙΚΗΣ
Στο Καρπενήσι ο ΠΑΣ
ΝΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Τρη 25
Ισυλί
Αρ. Φύλλου 6389
Τμή 0,60 ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880| | e-mail: info @ne oi agones.gr | www.neoiagones.gr
ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΙ
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
Κρτής ΑΤΗ ΜΑΛΑΜ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ43 ΤΟΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟΑΤΗΜΑ
ΠΑΜΕΤΑΦΟΡΑ
Τα σκουπίδια ης Λωκάδας
Το Πανεπιστήμιο loανίνων
ανακυκλνει . πολύ
στο Δ.
ΣΙδοίαση του Δωικητκού Συμβουλίου της ΠΕΛ. Ηneiρου θα πραγματοΠΕΛ
Nα oa κ 1 n
Πaρακάτω Βέματα ημερήσιας διαταξη
1. Συzηηση για τη δαχείριση των
εξέταση του ατήματος του Δημου Λευκάδας για την μεταφορά αστικν
anoλnτuν στη Μονάδα ΕnεξργαHaelaou μeχαι mν oλακλη σωσ me
Μοναδας Προ-neξεργασίας Αnopτηοστοηo s
Δημου Λευκάδας..
ΠΑΝΑ ΔΕΥΚΟΛΥΝΒΕΙ Η
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝΟΤΑ
Την επάμενη Δευτέρα στm Boυλή
οι αλλαγές του Κλασθένη
Εκές εξελξεις έριξε φως ο Υπουργός Εσυωτερικν την Κυριακή 21η lουλlου.
ντευζη του στηw ηλoοa an n
ΣΚΑΙ και στην εκπσμπη 'Ακραα Φατι
ναε ο ν
ου nou θα nερλαμβάνει τις διορθτον
A nm NΟΤΑ.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ano τις αρχές του χρόνου σχεδίασε και υλοnοinσε δράση συστηματικής anoμάκρυνσης και
οpaης διαχείρισης-ανακύκλωσης των ηλεκτρικν και ηλεκτρονικνanoλητων του . Για την υλοπο inση της δράσης το
Εγκαίνια στο νέο Πάρκινγκ
του νοσοκομείου
ανικο ΟονανΟά Ανκήκλωσης ΕΟΑΝ. νiα την οoνάνισn τη λεοΟνία και τον ΑΟ το Συλλονικού Συιστου σε
Χαzηκόστα
ΣΕΛ :
Εναλλακτικής Διαχείμσης των Αnοβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικου Εξοπλισμού (ΑΗHE) στην Ελλάδα
Την Πέμπτη στις
, το Πρu , nρoκε ΜΕΣΟ ΔΙΑΝΟΡΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΙΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣΠΡΙΟΡHΑΣ ΗΕΡΟΥ
Αναζητντας καινοτομίες
για τα ηnειρωικά τυριά
|και κρέατα
τα να γίνουν τα εγκαίνια του νέου
napxrvγK στο γενικό νοσοκομείο
ν ν. τον διοικητ
peιaρxη Ηπeipou Αλεζανδρο Καxp μανη Θα προσκληθούν anaντες οι
Βουλευτές των lωαννινων. ΣΕΛ. 8
Εντυπωσιακός ο ΝΟΙ στη
Β φάση του Πανελληνίου
Πρωταθληματος
|Με επιτικία nραγματοποηarικαν τmv
Πεμπτη Ι8 και την Παρασκευή 19 buτεχνικής συνάντησης του διασυνοριακου ργου ΜeDino-ovn ανaπτu|οντων με βαση την τοκή γαλακτοκο| μική και κρεοασραγωγική napaδοση
ε αι nολνίκnς
στην κστηγορία Παίδων-Κορασίδων κατακτντας τέσσερα χρυσα
Δύο πύρινα μέτωπα στα Γιάννενα
| κν και τους σχετιζαμενους αγροδια| τροφκους τομ .ω onoωUotα
ΠαυBrντδα λm
RΦο ση
| γασίας htereg v-Α Ελλαδα-iαλa
2014-2020.
ΣΕ ΚΟΣΜΗ ΡΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙΤ ΣΑ
85ου Πανελληνίου Πρωταθληματος
κωπηλασίας.
ΣΕΛ. 8
ΕA. 5
ΣΕΛ. 15