Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανάσα σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες ακινήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9 771 10859211 7
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 26.987
SeFEIS Ανάσα σε επιχειρήσεις
SCORPIOS
SECURITY SERVICES
210-8ο 70427
801 11 78 78 78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
και ιδιοκτητες ακινητων
Γιάννης
Πλακιωτάκης
Με 24%ηφορολόγηση για τα κέρδη του 2019-Από φέτος η μείωση του ΕΝΦΙΑ
υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
Ρότα Προς
πλήρως
ψηφιακό
νnολόγιο
δυνατότητα τακτοποiησης των οφει
λν στην εφορία σε έως και 120 δόσεις
με χαμηλότερο επτόκιο αλλά και χωρίς
όριο κύκλου εργασιν Τη θέσπιση κλί
μακας με μειωτικούς συντελεστές τόσο
συμπλη
ρωματικό φόρο επί των ακινήτων θα
Προβλέπει η διάταξη για τη μείωση:
ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% από
φέτος. Μετά τmν ψήφιση της νομοθετικής
εβδομάδα , θα αρ
χίσει ο αγνας ταχύτητις για την έκδοση
φειννειδοποnuηρίων. Ο στόχος
τη νομοθετική αλλαγή ,
έκδοση των εκκαθαριστικν να γίνει
μέσα στον Αύγουστο στε οι φορολογούμενοινα μπορούν να αποπληρσουν
τον φεινό φόρο σε τουλάχιστον 4 ή και
Στην εξειδίκευση των χθεσινν εξαγ
γελιντου πρωθυπουργού επικεντρό
νεται πλέον το ενδιαφέρονμετά τη χθε
σινή ανάγνωση
δηλσεων από τον Πωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός
ανέφερε ότιη μείωση στον συντελεστή
φορολόγησης
το 28% θα μειωθεί στο 24% για τα κέρδη
2019, κάτι Που
το δημοσιονομικό βάρος θα το σηκόσει διάταξης μέσα στ
ο προϋπολογισμός της επόμενης χρο
νιάς. Σε ό,τιαφορά τη ρύθμιση των 120
δόσεων , η ελάχιστη δόση για φυσικά είναι, Παρά
νομικά Πρόσωπα περιορίζεται
20 από 30 ευρ Που είναι σήμερα, εν
στο 3% από 5% μεινεται το επιτόκιο..
Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά όμως
νομικά πρόσωπα
Τα οφέλη από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ (Ποσά σε ευρ)
Προγραμματικν
Αξία περιουσίας
Φόρος
Φόρος
Όφελος
Μείωση
για τον κύριο όσο και για τον
0-60.000
Χάρης
Θεοχάρnς
επιχειρήσεων από
60.000-70.000
σημαίνει ότι αυτό
υπουργός Τουρισμού
70.000-80.000
Οι5 άξονες
της νέας
τουριστικής
Πολιτικής
100.000-120.000
140.000-160.000
Η 1182
250.000-300.000
1.273
1.584
300.000-400.000
Κστας
Καραμάνλής
υπουργός Υποδομν
και Μεταφορν
Αξοποίηση
των ΣΔΙΤ σε
υποδομές
- μεταφορές
5 μηνιαίες δόσεις. σελ .45
τα οΠοία αποκτούν
Στα σκαριά
το Εθνικό
Δύσκολο το εγχείρημα τόσο στηv Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την ΕυρΠη | Σχέδιο για
Τρίφος η μείωση των NPES
Προτενει το Σκαι εκείνη τις TΙΕ. Καμία|
δεν έχει ακόμη λάβει
αρχν . Καταβάλλεται, ωστόσο, κάθε δυνατή προσπάθεια στε τλικός να υπάρξε
άμεσα έγκριση από την DG Comp στε
να Προχωρήσουν τα πράγματα, καθς
αποτελεί κοινό τόπο Πως μόνο μια συστημική λύση θα μπορέσει να βγάλει τις
τράπεζες από το αδιέξοδο. σελ.3
την Eνέργεια
Δύσκολο εγχείρημα αποτελεί το
θάρισμα τωνισολογισμν των τραπεζν διετία. Στις Προγραμματικές δηλσεις
από τα κόκκινα δάνεια για ολόκληρη
την Ευρπη, παρά το γεγονός πως τα με
γέθη δείχνουν βελτίωση. Σε ό,τι αφορά μικνλύσεων του ΤΣ και της ΤΕ για το
την Ελλάδα , το εγχείρημα ασφαλς φαν θέμα αυτό δεν θα αργήσει σε ό,τι αφορά
τάζει δυσκολότερο , καθς η χρα μας
απέχει αισθητά από τον μέσο ευρωπαϊκό
όρο, Παρά τη θετική Πορεία του εγχειρή. τραπέζ των συζητήσεων εκείνη Που έχει
ξεκα- ματος μείωσης των ΝPES την τελευταία
Κυριάκος
Πιερρακάκης
υπουργός Επικρατείας
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
έγκριση των
του , ωστόσο, ο Πρωθυπουργός τόνισε
Πωςη έγκριση των προταθεισν συστη
Κατεπείγουσα
Προτεραιότητα η ΔΕΗ
Μέχρι το έλος
κατατεθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιογια
διαβεβαίωσε ο υφυπ. Περιβάλ
λοντος:
για θέματα Ενέργειας και Φυσι
κν Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς,
τονίζοντας ότι θα είναι ένα φι
λόδοξο σχέδιο ως Προς τον τομέα
των Ανανεσιμων Πηγόν Ενέρ
χρόνου θα
Στοίχημαν
οι φιλικές
υπηρεσίες προς
τους Πολίτες
τους θεσμούς. Οπως είναι γνωστό , για
Ελλάδα, υπάρχουν δύο λύσεις
Ενέργεια και το Κίμα
. Ενέργειας, αρμόδιος
Ητεχνητή
νoημοσύνη
στην υπηρεσία
της ναυτιλίας
Καλημέρα
Βιεινάμνλένε
οι Πολυεθνικές
BILLETS
Γερμανοί τουρίστες
ΖΩΗΡΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΝ
ΓΙΑΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ
εξοικονόμηση ενέρ
γειας, mν
γειας, ις καινοτομίες και τις νέες
τεχνολογίες. Η κυβέρνηση δε
σμεύεται η εθνική ενεργειακή
στρατηγική να είναι κοινωνικά
δίκαιην, τόνισε ο κ. Θωμάς κατά
η συζήτηση στη Βουλή επί των
προγραμματικν δηλσεων της
κυβέρνησης. Παράλληλα, χαρα
κτήρισε ως Πρτη κατεείγουσα
Προτεραιότηιτα την αντιμετόπιση
της δεινής οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ. Θα γίνουν Πα
ρεμβάσεις εξορθολογισμού της
λειτουργίας τηςs. σελ 67
Εxecutive
Τα ρομπότ είναι
ανταγωνιστικά
Τα ρομπότ μαθαίνουν να αυτοβελτινονται και
σιγά-σιγά εισέρχονται στη βιομηχανία ως ένα
νέο μηχανικό δυναμικό Παραγωγής, ανταγωνστικό του ανθρπνου δυναμικού-με το
τελευταίο να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να
βρεθεί εκτός αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός είναι
Πιο ξεκάθαρος σε τομείς Που επηρεάζονται
άμεσα από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομΠοτική. σελ . 17
Σημαντικές προκλήσεις
50 κολοσσοί εγκαταλείπουν την Κίνα
Περισσότερες από 50 μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ,
όΠως η Aple
σχέδια για μεταφορά της Παραγωγής τους από την
Κίνα σε
Μιανέα επανάσταση, αυτή της
αξιοποίησης
δεδομένων
και η Nintendo, έχουν ανακοινσει
Ακριβότερες
από σήμερα
οι αναλήψεις
μετρητν
βοήθεια της μηχανικής
άλλες χρες, με σκοΠό να
μάθησης και της τεχνnμής νon
μοσύνης, είναι έτοιμη να βισει
αποφύγουν τους
δασμούς 25% Που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ
στις εισαγωγές προϊόντων κινεζικής προέευσης, αξίας
250 δισ. δολ. Το Βιετνάμ Προσφέρεται ως μία ισχυρή
εναλλακτική λύση, καθς ηγεωγραφική εγγύτητα με
την Κίνα μεινει τα έξοδα μεταφοράς. σελ 2
η Παγκόσμια ναυτιλία. Τι δηλνει ση N οκ. Μάικ Κων
σταντινίδης, CEO της ΜΕTIS Cy
berspace . σελ. 14
σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα