Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
+ΠΑΛΜΟΣ
Αίτωλοάκαρν
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
ΔΟΤΗΗ ΤΗ ΑΝΗ ΚΡΟ Β. ΕP
Τ ΡΟΥΜΟΥ 4 t τo 20 oλΛ0 15 μ
ApMO TMEx14 74 Τη ΦΜυ050
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥΜΕ ΘΕΜΑ: ΩΑΝΝΗΣ AΚOΒΟΣ ΜΑΓΕΡ/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΘΕΝΕΥΣ
"Η δημοσιογραφική πένα του
την Τυπογραφική τέχνη
Μάγερ συναντά
του Μεσθενέως"
Δεν ηpoαβε να στεγνσει το μελάν
του Μάερ συνατά την τογpαpκή τέ
mpuτη μέρα του τrογpopdου, το δοκ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΑΥΤΕΣ ΣΤΟ ΛΚΟΦΟΣ.Ελ.
|ληνκός κοηματογρόφος 1988-1988 κα
γa0σεσε κuλοφοία
Mα έρωνομοο ano το aόανο mς εφnκρδος να το Ηροογιο ms
της στοος ο ανανστης πληροφορaτa Παλορoς κατέος για τον Βάνατο του
ου Μεοθενάα
Των στορκν Eκδόσεων της Δαξόδου
ως ελάστη συ ολή της στη δστήρηρη
της ίστορκής Μνήμης του Μεσολογίo.
λοι τν ασταη Μ6
γου MSc-δημοσιογρόφου & μλους της γτρ γa τη ωή στο Μκσολόγγ σιό τον
ΕΣΗEA Ερήνης Μnλλα με τον τίλο τD Σατiβρο του 1821 μέρι την Εξοδο,
Bεται στη σεφ
ΜΕΣΘΕΝΕΥΣ Η δημοοογραφή πνα δοση των Ελημν ΧοΜκν, γα την
Δημάρχου Αγρινίου Γιργου Παπαναστασίου
για μεταφορά της Σχολής ΔΠΠΝΤ στην Πάτρα.
Δήλωση
για μεταφορά mς μη αrpέα στην τom, Σύγλητος αnoφάσισε σπεράσει
Εoωτηντα
όλες πς δευση , θα βρουν στ .
μετΟροoά του κοα). ααβοβ τν Τ Ν oωα του
μάτων, Θuμίω την anoακαδημαή κανόατρα
npoς την σκοημητα
Δυστυχς όηως a
στατου Τμματος ίστοoως eo δηλσα
κa Φoρά ο oοσ . ou α Επaa w nολαο. ση Τη Οσ ο noναλμθάνο στογος
| σκηνακές μεθοδεύσας natκά γραμμάra κα στην Πάτραβάζοντας noλιό αεροδράμο rpo - μας ήταν και napaμ oδ nκεί aπολον . hoσuοι ΔυΤής
σα αόατοφάσως της ης ακαδημακής κα - cως rpος το σκπiκό Ελλάδος Μόνον τότε
αλοση του Δη - του nanotου Πa, σωκές λοδοες . στην
p τρν.
Πανεπ, oτ
Η nύαης στο
πότο γρίo στην Πά - Ενημερωθήκαμε naφελoν ε . με Τς μάς ότι όσα συνέβαλ - συγκεντρωτισμό
αroφάσεις της ,
, . Μ
σχεoά με την απόφα - μτοφορα Τ
ση της γελητου του
ος . στημου Πατρων
τρα anoτελεί μα ακό - σήμερα , ατinως, όn η
λαν σε αυτήν την μ0ό Πάπρας .
rpo Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυκής Ελλάδας σε κλαδικές εκθέσεις
ΧΩΡΑ ΒΚΟΕΣΗ
ΓΑΝΑ Τ ΤΟP RESA
Το Enμελητήρο Ατωλοακαρνανίας meuμti να ενηκρσα τα μέλη του Α
ότι η Περφέρεα Δυτκής Ελλάδας rρoriετaι να ουμμετόσχει με δό ης 1
neprtεpο μέσω ΕΟη καιά το Β' εξάμηνο του 2019 στις napακάτω 2
εθίσεις τουριομού
τono0ΕΣΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΕΑΓΓΗΣ
0-04 ΟΚΩΒΡΟΥ
Σελ.: 14
ΑΟΝΝΝ
006 ΝΟΕ
Τοχι στην κατάργηση της νεοιδρυθείσας
Νομικής Σχολής Πατρν από το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης Διάλογος με το
Υπουργείο Παιδείας πάνω στο τρίπτυχο:
Ακαδημαϊκή ενίσχυση - οικονομική
βιωσιμότητα-κοινωνική ειρήνη"
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ή Περιφέρεια Πατρν;
Είναι το τλος της Χρυσής Αυγής;
[Παρέμβαση του Δημήτρη Τραπεζιτη:
" Δεν υπάρχει νεκρό διάστημα.
Τα προβλήματα είναι ζωντανά
και τα επίδικα ανοιχτά .
Σελ: 2
poφειο: nprος Σταραντζής
Δικηγόρος στον Αφεω πάyο κα στο ΣrE
Σελ 7
Σελ E
ΟΙΝΕΟΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥΒOΤΣΑΣ
Γράφει ο: Κστας Θ. Τριαντακωνσταντής , Μαθηματικός
Το e-mail του ΠΑΛΜΟΥ : [email protected] Το site του ΠΑΛΜΟΥ: www.palmospress.gr
Σελ. 18