Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εo φουλου 0υ
www.olympiobima.gr
Τpή ούου απ δp
ΑΕΥΤΕA η10ΥΜΟΥ m0
ΚΑΝΟΠΟΗΣΗ ΑΠΟ ταν ΣΕΕΕ
5χpόνa πό Την aφοΜ
στην Κότpο
Μια λύση
πόσα Τραύματα
θα γιατρέψει;
Κ.ΜΗΓΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΟΥΛΗ:
ΠΑ ΗΝ ΕΠΟΗ τοΥ
ΕΠΤΡΟΙΟΥ Ε
Γ. Κωνσταντόπουλος:
Δεν μπορούσε να
υπάρχει καλύτερη
επιλογή Έλληνα
ΑΠΟ ΤΟΝΜΑΡΤΑΡΤΗ ΣΟΜΑ
<Δεν θα
μετρηθούμε με τους
αντιπάλους μας
O ς wκπ ν κονpο μνα
bn o Η nκ εha poiς 4 0 σημο ης ήσου4 σε κ .
n, thns ψο poεή, tιοι μσύΤην
έη mα.
Εχων φo μκ
pou ouo wv
ΑΑΛΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΝΙΑΣ,
upή α w0n a
114υ α pήνς ηνμν ηκυ 10
ο Κ κας.
Μν η α η -0 Υογ φon ης
Εparής φομ d, oούμο ο σή .
pη Του συνού δι ο οό ηΝ
00σ τομ μ
m Nδος
mν 6.
αουε uο
Τpμες οu r
ΚKooνάτυος
ΠΕΠΑΝα Π0ΤΟΙ
ΑΡΧΗΓ ΣΤΗ ΒΟΜΗΕ
Η συζήτηση επί των
προγραμματικν
Απίσπασαν την
προσοχή από
69χρονη και της
έκλεψαν κοσμήμαπα
ΑΞΑΣ 500 ΕΥΡΟ
δηλσεων της
κυβέρνησης
ΟκοΚΛσοE W ΗΜΕΡΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΜΧΤΑ
Eipνο πpοή nς Περ,
ης Υκο
Γapoς, δron EΜηο o iyrνος
Ες poν a g , μμη
Μ φa u mouρτ κμυ ητου
arphμη φήκpησδmα ση Buλή
wpoα n ς Mr
- ρ αργή ο Κηpήoν δαν
60ση ήης ής wμν
Από φέτος τον Αύγουστο
η μείωση κατά 22%
σnκt g0 o Ταεήτη
ρόνoην οοή κ o onm.
αην αοάn.
m n maηυωγου
τMiς oυmσn ANη Topa,
οpμα ς βής ε η όρος oυ
roνηm ro r s
H,ΔηυΚ .
ΕΞOKONΟΜΗΣΗ ΚΑr aON B
Ποοι δικαιούνται
ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΧΕΔΙΟ
ς oούμεο
επιδότηση
ΣΤΕ 15ΣΕΠΤΕΜΒΡΟΥ Το
ΠΡΟΡΑΜΜΑ
Σς 18 u ατpiο tpς
ς onppuv α
ς μοσς p κ
roς 0 ς
Μ rν θηκu
οn ημα seoεyή
opn Do nά φό αμnν ao
, αa rά a μ ov πό poφovμα.
ΑΡ o n τς
φpoioa γο pση wppotαν υ mυ
κpήο α ΗΜ υm Μ.
ονέραμακοκ
Eo pdiό νηκου
ee i oΗ
ΝΑΛνα pα
rubυψηmnlμ η
ς γικη40ομδα θ
Συνελήφθη 38χρονος
για καλλέργεια
κάνναβης
1 αο mί τ Κ 06
Βατάτςηπτακτ m
ο0οw ναοτβ υνεφκ nς
oς 5.
o ο με pooμ μ υ α
τdνet Eπ0 Pn d u
ΣΤΟ ΣΤm τον
r. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Πάνω από 430.000 οι εκκρεμείς συντάξεις
ΑΥΞΑΝΕU ΤΟ MΟΥΜΕΡΟ
Eipη σην Κohn μός
ης T ονoη Αοους Νonpης
5 Ε 0οι a α
Πou σπ 0 σο nama
ουτάς ούμμωο με ον up
πtόσυ
κόνης , φος 5 o, oe
mpnmν α ηov Ertoς αrν
Ετή κυ βρόη m n ΡΑ
μερατούτα κάνnς
βoμτήο κα
μ n oΚaί μ
nη pοήσυn
στοαν 1η lαοu ou s 00.
wownnν να mδoψημτά
ΣηΜμωκ ο r t Ταί
οpμάς αd μηρλύεpα.
Ο εΒρ ςο pή
Μάo α ακικμΗαν .
ξοςακοoμa πυή αη
Dτκ 20η ρ Βν s μ α
100% ά rόνmα u
ea patuνμ νpo υ phτω
νοής ουκω
ΤΕΡΠΟΣ
ΠΕΛL ΕSTΑΤΕ
αιmττταεά Κευπit
nν EOA oτος onm
atp 3 μφς.
Εm ΗΕo ετma5 Μ1l E
Ειδικό επίδομα 720 ευρ
α ΚΑΙΟσΥΧο , οι ΠΡΟΟΘΕEΕ
Γυσηαι0eμαβαμρ0μα
Ν ΛΤηη α2ν ια ε aπ ΙΗ
Ε. a τr ir Ε4atrt
Eura "σεμήν σΕπιδa
υηταε
rρd σ την edομο μποντiy m
eepu oo δ uν otoημa
Ες οu τς u τooο.pοοw oή ηo Αδουa
Οpλαμς μπεαίνα λp oό
Eneμα μοα -ές μοασο ηup
iΤΟ% ΕΤΕ
Ανθρωmστκίν Σπουν
naι nΕ61 &τ
θετκν Στουδων
αννυνν
Καe m0 h ας
nας oγn α n σοτο
ν200ειp vo 0 κ
κoίd ή κυμήμόμηήτς αpοσdpςσόμα φp oυ μο αον η μ n
Οκοεμίας & ΠληροpομήΚ
tow πpομ- αynpη βoή ouκρμος
Ο pλαμνς θα p a ήa
ση09η κ αμόδαΥπi
ο δpα
πτρ ν οp η οpος 0ου
λάγοο ηας pοος oυ ς u
Anaprς u Ο
23520-33110- 69681985550
p τονη o ηχς wΥ
νομάν υ o oό
i δ 2
πύτέ Ε 0 6
www.terpos.gr infomterpis gr
νρμαo
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
Μόνο μερικά από τα οφέλη που απολαμβάννουν όσοι εμπιστεύονται σε εμός την
uderaton
ξενόγλωση εταίδευση
των καιδιν τους .
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
PALSO
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛειο
schon
OWnera
ουοο Ρθαη