Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Τas. fooφεio
Κ.Τ.Α
PHZRE
[ ΕκooN
Αρθό Αδει
Hellenic Post
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029169
ΕΤΟΣ: 49ο
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 13924
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331-210 38 17 281 E: [email protected] W www.ilhodimoprasion.gr
Φωτογραφία Θεολογίτης Ανδρέας
ΠΙ 11
111Πν