Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
( ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ο οide
τwa Α
δρυτές . Διευθυντές: Μιχoήn A . Δούκας ( 1916-1932) ,
ΚΑΜΟΣ.
- Στεφανοκης
Σάμος, Σαββατο 20Τουniou 2019
€ 1,00
Ανοιχτή πληγή η έλλειψη
Παιδίατρου στο Γενικό
Νοσοκομείο Σάμου
Μεταναστευτικό
Συλλήψεις για πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις
κτης ανoγκης nou rpoέκυpε γa tmw nou δούτo Η όδεια σνοτροφής εκε
eς 12 Μaou n rpoτn δnμοσίευon toυ ομκού Βημτο ς εnκτρο εγου Τpονη, Δεs mm oς κοι
μερδος, e γιo nporn φορo στοείο γpω ono τmν unoeaon μμ οpορμη tην εupo , πό τηeφωνο και φορητo nneτpoνoί unonoσtές, ouσες με
ντονομό τκ Eoτμoνικής Anoupδο το Νoooκομί .
ο εvκό Μooοομίo Σμου
κoτo mον θ rw m i ο
τpou Τμήμτός του , ο oovής δεν oοκομείο Σάμου.
Γενική Γραμματέας
Νησιωτικής Πολιτικής
η Χριστιάνα Καλογήρου
ono u όα οετo touκpoκουoες o Το Μεταναστευτικό στο Μέγαρο Μαξιμου
po νέρυς ος κα φουνός να κόνουν ηοδο το μετανουθμστικό| Ειδική αναφορά στη Σάμο
των ενδιοpeρόμενων annoδov, στε νοάροuν τον vεωrpoφκό nepopoμό
: Εκnnματος οργάνooο, tης mootογροφίος tης θρoφio υnanmnou
ομοpή nou onomtho ya κοθε nεpσn να κυμoίνετα no o0 έως 300 εup και
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ
και λοιπά ..
μ νoτ
y Περή
Τeς σοE ται rα meτ
puuoως μς
umoupyro ooνομεν κα ουνεpμένα στη paμ
Reuiς του νομού Λαου Το 2012
09uμοτοuα του unoupίου Οovoμον εN oτn
Πoγoνn v Aηo94
Ειδικός Γραμματέας Πρτης
Υποδοχής ο Μάνος Λογοθέτης
md 0 δίt e n
A έατο Ae κ μ uοu εn u
9o του oνapouή urouγo Πρoστοο nomon tων nepnohoν tou hμεvικού οoμoτος με
ΕΛΟW κρέο 00 μo
.p γος ooς nσn 0ου της νς nomς EEΤoς
τρσουντκς ενργες τουςςΠΟμεοη pt
εργοoν γιτο κέντρο υro0on o τοτοnoonς
rporyou ον ο στm an 14 t ai τ Εν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα