Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 815
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Συντάξεις xηρείαs
Έωs και 3 ευρ
η αύξηση
στιs χρεσειs
από την επόμενη
εβδομάδα
- Τι Προβλέπουν οι διατάξειs-Ο υπολογισμός του Ποσού
ιε τιοδατόΙο νάτοκαισanen
του ποσοστού της χοτους όρους και τις ρηγούμενης σύνταξης
στον επιζντα σύσυμφνου
καθορίζουν
οποίες
προϋποθέσεις χορηγή.
(σύνταξης χηρείας ) πα - συμβίωσης.
ρέχει απόφαση του
υπουργού Εργασίας
Δίνεται, έτσι , ένα
τέλος στον εμπαιγμό
Πιο ακριβά γίνονται
μότητα της προηγούμενης ηγεσίας του
υπουργείου Εργασίας,
οποία απλά νομοθέοποία αναρτήθηκε στη
" Διαύγεια,
Οι διευκρινίσεις yια
τις συντάξεις χηρείας
καταναλωτές
χρησιμοποιούν
κάρτα για να κάνουν
χρεωστική
και στους οποίους έχει
απονεμηθεί ή εκκρεμεί
σύνταξη θανάτου;
.1. Καταργείται το
Την εγκύκλιο που
υπέγραψαν από κοινού
ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικων Υποθ κο λάνο ο
την παραμικρή ποετοιμασία, τις αλλαγές
οτις συνταξεις , χηείναι ότι αδιαφόρησε
επέλευση του χρόνου πλήρως και αδικαιολόγητα για ένα μεγάλο
κειαςτου ένναυου χωρίς να εκδσει την
αναγκαία εγκύκλιο και
βίωσης στα τρία έτη χωρίς να δημιουργήσει
aο ΛoSbn An
άλλης τοάπεζας από
αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα τους,
των ηλικιακν περιορι
σμν για τη χορήγηση
σύνταξης, λόγω θανά .
Γιάνν
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Νότης
"ΤΤο0βλέπουν οι διατούνταν από το άρθρο
12 του ν. 4387/2016.
προκειμένου ο
στοο λε ΝΟ
συνέχεια στην 11
πρτη τριετία από την
επιθανάτου , στη μείωση
ουμβίωσης να συνεχίσει να λαμβάνει τη
σύνταξη θανάτου και
17 Μαϊου 2019 (ημεροτάξεις
Σύμφωνα.
ΟΑΕΔ: ολα
τα μπόνοus
τns κάρτas
ανεργίαs
βίου/συμφνου, συμ.
noupyικηaποφαση,
ον ονwDIDN Οι
νες διατάξεις.
μηνία έναρξης ισχύος
του άρθρου 19) , ο επιει
οΠoίες
νουν και δικαιούχους
- καταλαμβάναψη
συμβίωσης , προκειμέ νου να δικαιωθεί ο επι μογή των ευεργετικν
διατάξεων στις συντά.
ξεις χηρείας σχολιά
συμφνου
συμφνου συμείωσς
συνέχεια στην 10
του. Που έχει επέλθει
aπό τις 13 Μαΐου2016
συμφνου συμβίωσης Εονοσί υιoυργείο
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΟΑΕΔ:
αδραν που σου προσφέρει η κάρτα ανερ.
γίας.
Εισφορά
αλληλεγγύns
ΟΑΕΛ: Οσο πολίτεe
είναι εγγεγραμένοι
σταμητρα ανέργων
του ΟΑΕΔ και διαθέ τουν τη γνωστή σε
Τα SOS
& ΠΟΙoι θα Πληρσουν φέτοs
τα περισσότερα
γίας , μπορούν να επωφεληθούν από μια
σειρά πραγμάτων.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9