Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
μεχρι θανότου Υp/
Ιουλίου
ελεύθερο/
Ιτην a
Αριθ.
Τιμή φύλ.; 050 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
ΟΑΕΔ: Επιδότηση
σε 10.000 ανέργους
Ξεκίνησαν την Τετάρτη,
αιτήσεις για την επδότηση των 12.000 ευρ
σε 10.000 ανέργους όλης της χρας.
Σελίδα 12
Δυτ. Μακεδονία:
Μείωση
Δυναμική
Πολυτεχνική Σχολή
με ισχυρό Νέο τμήμα Χημικν Μηχανικν
Σελίδα 11
του ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Τρία σημεία-κλειδιά
για βελτισειs
στιs 120 δόσεις
Συντάξεις χηρείας
Σελίδα 13
+Τι προβλέπουν οι διατάξεις
+Ο υπολογισμός του ποσού
Αθλητική Διατροφή
το Καλοκαίρι
Αύξηση έως
και 3 ευρ
των χρεΣελίδα 7
σεων για
αναλήψεις με
κάρτες από
ΑTΜ άλλων
Σελίδα 24
Οχρόνος συνεχίζει
να μετράει αντίστροφα...
Το 2007 κανένας δεν πρόσεχε ταπροβλήματα της Ισλαν.
τραπεζν
Μ ' e eo0ul
έμοιαζε με καν.
Τον παλιό καιρό στα ορυχεία , για την πρόληψη aπό τους
| κινδύνους έκλυσης επκίνδυνων αερίων, έπαιρναν μαζί ένα
Ισθητα καιο θάνατός τους προειδοτοιούσε τους ανθρ|nους πως κάτι επικίνδυνο συμβαίνει..
Την Άνοιξη του 2008 χρεοκόησε η Bear Slerns και
nως είναι nολύ μεγάλη για να χρεοκοτήσει ακολούθησε η
Lehman Brothers...
Σελίδα 7
συνέχεια στη σελίδα4