Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ Tυπος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' 1974)*
Αρ φύλλου 6880-11.919
0.50 ε
Ιeρντής -Νυόλους Καραθάνος 1951-197%*Βιοκτήρα -Ειόότρια Σταυρίδον L Στολιανή
Συνεχίζονται τα έργα
ΔΕΥΑΔ στην περιοχή
Ο ποδηλατικός αγνας
Μέλη του ΕΒΕ Δρά μας
Αρχαιολογικός
στην Τουρκία για τον
"Brevet Φιλίππων"
χρος Φιλίππων
"Ευρωπαϊκό Διάλογο για
της 19ης Μαϊου και
"έρχεται" καλύτερος
Μνημείο Παγκόσμιας
τους γύρω δρόμους
την Επιχειρη ματικότητα"
Κληρονομιάς της UNESCO
από ποτέ!
σε. Jη
σελ. δη
σtλ. δη
σελ. Υη
Ορίστηκε από τη ΔΕΚΠΟΤΑ η Επτροπή για την καταγραφή του 2017
Διατηρητέα και μη, παλιά σπίτια στην πόλη της Δράμας
Για πρτη φορά πλήρης
καταγραφή
της επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ
Αγέρωχα παραμένουν στη θέση
τους μέχρι
των στοιχείων
να πέσουν!!!
Με απόντα τα 5 από τα 11 μέλη το Δ.Σ ψήφισε ομόφωνα την πρόταση του προέδρου
Μια κόκκινη κορδέλα προειδοποιεί για πτση υλικν
Του Θανάση Πολυμένη
Του Θανόση Πολυμένη
mτδοταν uα πρiοδο, η
| σης 18 υλίου
2014 το Διουητικό Συμ
βούλιο (ΔΣ ) της ΔΕΚ
οπαία έχει περάσει ανεπιστρεπτί
Πρόκειται για μεροκά πολύ όμορφα παλιά
Βόλτα στmν πόλη καuόΟ Τe .
σουμε !
Παρ' όλα αυτά, κρύβουν κινδύνους από
μπολλήλους
μέλη Επτροπής ,
οποία θα προβεί στη
adh ap
o Το monσε στην ιστορία της
πόλης, παρ' όλα αυτά δεν τους χαρίστηe.
Κάποα από αυτά γpείζρυν μόνα τους,
oγpαpής
βάσει τω σταχείων που
προέκυψαν από
χειριστικό έλεγχο προηγούμενων χρή
διαΚανάνας δεν θα ήθελε ποτέ να τα γκρεμσε Όμως κανένας δεν μποίνει σε διαδκασία αναπαλαίωσής τους , γιατί κοστίζει
Καταστάσες των προηγούμενων χρήσεων 2013, 2014, 2015 και 2016. Από το
διαχεριστικό έλεγχοτων προηγούμενων
eαπρέnει να σημεισουμε εδ ότι, τα
τελευταία χρόνια , η ανηπολτευση του χρησεων 2011-2016 πou &ενεργήθηε
δηματικν παρατάξεων του Δήμου Δρά - ΑΝΤΟΡΙΝΟΝΕΠΕ rpcupαν πολμας, καιαψηψαν λές ελλείψεις στην καταχριση και απεπεονάeι ααν ακέθn aπό το ολΑ κΟ
Κάποτε , γνρισαν την αίγη.
και άσχημες ακογενειακός στηγμές . Γνp ; όμορφες
Επίτης οδού Περδία , η αίγλη άλλων εποχν
είτε πρόκειται για τον προύπολοναυό Κονση των συναλλαγw στο πρόγραμμα
της, είτε για την αναμορφσεις του,
καθς θεωρεί ότι η επιeipηση πρέπει
νλο ο κλάυα Αν μπορούσαν να
μλήσουν , θα είχαν να μας δηγηθούν εκατοντάδες ενδιαφέρουσες στορέες Καιη μεγόλη αλήθεια απ' αυτά, έχουν ήδη ορχσει να καταρρέουν, κάποκα έπε
PΙΑN αχρσης της MEGA
χστον όσα ακόμα μπορούν απ' αυτά να σωθούΜ Κάποα
ωστόσο κατά τη χρήση 2016 οι αποκλεί.
κτοική νορτρατία έγει ολλάE τα δηλοτόθa δότ μ εα prησταΕα
παραχρησαν τη θέση τους στα χαμηλοτάβανα, οι εσω - οι απόγονο, οι κληρονάμοι άφησαν πίσω τους, είτε κυτερκές οι εξωτερικές σκάλες στο δεύτερο όροφο αντ - ρίως επεδή δεν έχουν την οικονομεκή δυνατότητα να τα
κα βena ένον νeΟmaΤν οoναN θηκον από κοά και σκατεά μπολκ θα πρέπει να μεταυεοθούνστο ΛΟ Κ σας αυτές ήταν μηδαμνές.
στο Δημοτικό Συμβούλιο . Η εικόνα που
έχει η αντπολίτευση σε γενκότερο πλα e i Sικά δημοσεύματα (213σο δεν είνα καθόλου καλή και τη θεωΥπενθυμζουμε ότι οnρωνός Τύπος 4/4 και 19/4. Μάλιστα, υπήρχε εκτενές
ρεπορτάζ στις 19/4 από τη συζήτηση
που είχε γίκει στο Δημοτικό Συμβούλιο
Δράμας
μE m eντα βαίσκουν μεταξύ τους οικλησουν ξανα, eus ιαι Κ r
ρούν μάλιστα ως μια επιχείρηση, μέσω
να των πολυκατοικ .
Ο κόσμος άλλαξε , οι ανάγκες άλλαξαν , οι άνθρωποι
ουσίας ιστορέες ζωής!
Μια βόλτανα κάκει κάποιος στην πόλη, θα δει σίγουρα
γραμμάτια μέσα από παλπιστικούς συλ
λάγους .
Κατά τη συζήτηση που υπήρξε στο
ιστικός έλεγχος
eα ποnεινα πούμε ότι από το δaχeoτόνοι τα πολλές οορές Και ISoκά σπ ατό τα βwίνον ομ ΥΟπαλιά όμορφα σπίna, έχουν χαρακτηριστεί εδ και χρό - απ' αυτά έχουν σήμανση με κάκνη κορδέλα που τοπονα ως διατηρητέα. Ομως το παράδοξο σ' αυτή την υπό - eέτησε είτε η Αστυνομία, είτε ο Δήμος Δράμας και μια
Φ ολανοει ολλά ρύτε και Μα το νοείίσει νΜα oλ r Ο
να χτίσει Οπότε , περουσίες ολάληρες στπέχουν μισογκρεμισμένες και οι κληρονόμοι τους τα έχουν εγκαταλείΤo μοίρα της φύσης
Κάποια μέρα θα καταλήξουν μπάζα, αν δεν Μνει
κάτι για να ουθούν, τουλάμ. " αχερ ριστκό έλεγχο nou είε ίνει από τους
Ορκωτούς Λογιστές, εαν προκύψειαρΟικονομκές τaα να και ετσι oπως αναφeρθηκαν
της θης Απριλίου 2019, ατότε εήαν κατοστιστεί και ψηφιστεί
όνο βόλτα στη
φωτογραφήσαμε ελάχιστα μόνο.
δρίαση του ΔΣ της 18
Ιουλίου 2019, έχουμε
σελ5η
τα εξής
συμπεράΙΑΤΡΙΚΗΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Μλαπα ατογρα
φής έναρξις σελ5η
διαννωσικν εEτόστων
ρεσίες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ποιά επιδόματα πληρνονται
την ερχόμενη εβδομάδα
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ;
. ΨηφιακήΜαστογροφία
κόνσης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
n EΕλEn ατην εέέταση του μαστού
. Ynέρnxος Μαστού
- Στις 25 oυλίου θα κατα βληθούν σε εκατοντάδες βληθούν από τον ΟΠΕΚΑ
ΕΕι επιδόματα θα καταΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν ΙΚ.Α)
Τηλ: 25210-22112
- όενλητοίooum Dd Kτ noxnoΟΟ 300να
25210-20806
ΛΟΠΑ Τo
Ειδικότερα:
. Την Πέμπτη 25 loυλίου διατροφκά επιδόματα.
προνοιακά , ανατηροκά και
ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
. Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
weραuχι ο
θυμίζουμε όι το ποσό ξεκ- δικαιούχους το επίδομα
25 Ιου. Α ΟΥΕων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
λίου θα
νάει από 70 ευρ τον μήνα παιδιού . Πρόκειται για την
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
molooo mh nvi o mbnar οόνν
ΤρουοοnςΑ u 102Λ
email: [email protected]
κάθε εππλέον μέλος σε και Ιούνιο ) και θα μπε
πολιπρόσωπα νουκοκυριά.
στους λγαριασμού όλων
όσων θα έχουν υποβάλει
αίτηση Α21 για το 201
φορολογιή δήλωση, μέχρι
και τις 16 Ιουλίου
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
λίου θα πn υΚουωνικό Eισόδημα Αλληλεγγύης . Η πληρωμή του
ΚΕΑ α πραγματοτουη
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210 -30076
πάντα πλη 6ας αξοτέσα,
μεα0ρτηνσ τηάντο
Κιν. 6932-347415
λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορν,
Νέα Διεύθυνση
T. Παπανδρέου 34-2osΟpοφos
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρ ανά
μήν .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα