Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Φλόρετος Βούρκος
Προς Δημοτικό
ΓΕΘΝΙΚΗ
Νέο naκέτο
Στάδιο
για το φετινό
Φεσυβάλ Δρόμου
Καλaμάτος.
n"Μαύρη
μεταγροφν
στο Διαβολί ι
Θύελλα" . .
ΤnA. 27210o21421, amik elelmpmalcom
Τuή 16
Αρ. ούAAou 12679
ΕλένeΕΡΙΑ
Νέα επίθεση
Λεβεντάκη
σε Κατσίβελα
Σαββατοκύριακο
www.eleftheriaonline.gr
Εν θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τουρισμό
Αναξιοποίητα και τα
6 νησιά της Μεσσηνίας
Καταπλακθηκε
από τρακτέρ
στο Μαγγανιακό
Αναξιοοτο και noτέpnμα nepauένοuν tα vηoa της Μεοonvίnς , μεωθεί όυ n ΣιKa είνa μεγαλύτεpη aro το Κοστεδρο κα μιορεί να
καθς το κράτος θεωpε φυσολογό σε μα χρεoκοnμένn οικονομία αξιοοnea τοupoυκά αλλά napoένε nδo Βoλής για τν Πολεμκή
να υndprouν μόνο σγροκάτσκα στη Σφακηρία , στη Σanέντζα, στη Αεροnopia Και τα unoona vnoά όμως , εν ηληρούν όλες υις nρoΣοζα , στο Βενέτικο , στην Αγία Μapνα και στην Πρτη ASa να on διαγραφές γα τουpισuκοί rpoopiopo, nαραμένουν αναξοnonτa .
ΣΕΛΙΔΕΣ 7
Εντυπσεις
Ανοιξε αυλαία το
Φεστιβάλ Χορού
Τα Πάντα κρίνονται
από το αmoτέλεσμα
1nGan Μuo (u.
Ξεκινάει
Μeοmc 0 έu κόνυ 60 t
η συντήρηση
του Λιμεναρχείου
Ae b Η ΜΗ
ononueun adéoman
ΣΕΛΔΑΣ
Σμ 11.17
AnΟ ΝΟΕΒΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
τυγγυμμη.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΣΤΟΥ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΑΦΑΚU
Σήμερα Σάββατο 20 Ιουλίου
με uv oρχησιρα του
Παναγιτη Μάλαμα .
Αidθnμκn
153 να
Μane no a ntukαίνoυμt
Ταλ 17218210
www.iekalfaplus.gr
Θα σερβίρειαι καλομημένη γουρνonούa
Ικαι nayωμένη μηρα.
Ποδαλογα
Aρtonola
Ζανεponλαστιn
Κέντρο για εθισμένους
σε αλκοόλ και τζόγο
Δαργνωor Χανδρνaίκός Π.Σ
Εξειδικευμένο
Οφθαλμολογικό
νσττούτο
ΕΕΛΑ 3ε
Κουταλά
SinapiseΥe
All July offers
Αρισπο02υχαρonorrκn
Τ ι απ
Aμίpo Χapoupγo Κοταρρenεm
Παγωτό από πρόβειο
|2 μικρέs nεριοχέs 220)ς
henppunlω.
φρέσκο γάλα
ΜDΟ πο
Aο μSA
Αυγααμρύ
Engpoσειs aaupoes
-Μοpοσκευοή Kpnδο
nτpoεδούς
13 μικρέs nepιοχέs 310ule
Μεσσηνιακής παραγωγής
Πόδια + 1 μικρά nεpιoxή
ΜΗΟΕΟ σMo
raμnes +1 μικρά
nεpoχή
υpoon
Μeoo noe oΗ
Aμpnσpo5on
n εiρουppn Beφάρων
Χphoo Eνάnn
MD. MD ιCIMO
Μηpoί + 1 μικρή
nεριοχή
LASERLΙΝE
er Eye bepe.
. Bεpania baκρupo
na6oopeaμλογo-Εpaβισμός.
2CINICS
νταnt 9
ΕΚυτα ά
Λεωφ. . rwnματ 25, Γλυpάδα , ΑΒήνa . 210 9622700
Hhosinapiοye. gr
ΑΑ ΡCndla.
τ rταΟ
www.sinapiseye.gr
NotoSport

Τελευταία νέα από την εφημερίδα