Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αρθμ. φύλλου 55.979* ΣάββαΤΟ 20 buλίου 2019 www.tharrosnews.gr
ΟΑPΡΟ
Ασπασχυμα Κολομάτας
-ΑΑCOMMO0Ο ΕΠΙΓΑΟ
www.05 ιοda-T -ΣΤ10 49157
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τμή 1 ευpό
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ
25 ΦΕΣΤΙBAΛ ΧΟΡΟΥ
Δίστανται οι γνμες
των σεισμολόγων , ύπνο
Αρχέγονη ομορφιά
κάστρα, oπήλαια και
αίσθηση ελευθερίας στην ύπαιθρο οι Αθηναίοι
Λαμπερή
Πρεμιέρα χθες
το βράδυ
σελ. 8-9
σελ. 13 , 23
αλ. 12
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
Υπογράφηκε
σύμβαση γα το
ΕΚΡΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
αΓΟΝΑΤΙΣΑND ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
και Πρωτοδικείο λόγω Κτηματολογίου
δασικό δίκτυο
του Ταύγέτου
adiδα 5
ΔΗΜΟΣ ΠΛΟΥ
Οργασμός
έργων και
μελετν
για ζημιές
σίδα 7
ν u Α
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
Το πρόγραμμα
της 3ης
Λευκής Νύχτας
σίδα 10
Στο φουλ δουλεύουν ακόμα κι αυτή την περίοδο οιΨηχανές, στο Εφηνοδκεί Καλαμάτας, καθς καθημερινά
δεκάδες πολτες προσφεύγουν στις υπηρεσές του προκειμένου ναλάβουν πιστοποητικά ή να καταθέσουν δια
Εήκες πουείναι απαρατητες ως δικαιολογητικό για το Κτηματολόγο.
Πλέον το προσωπικό, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, ενα αδύνατον να παρέχει τα πιστοποητικά αυτά
αυθημερόν Ήδη έχουν σημειωθεί νούμερα ρεκόρ στις ατήσες που έχουν κατατεθεί και τα πιστοποιπικά που
έχουν χορηγη θεί
σeίδα 5
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΠΑΝΗΥΡΙ
ΣΤΟΥ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΔΗΜΟΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Νέο "επεισόδιο" με Λεβεντάκη για
χαλασμένο ψυγείο γκρέντερ
Σας καλούμε και φέτος να διασκτδά σετ
στο opδοσκαπό oντηύα του Χνopνοά
oμερα Σttετα 20 o
| ρε τον ορχήστρα του Πανορτ Μσμα.
Θα σερ6ipoνται γουρνοn ούλα
κα nayωμένη pηύρα.
Οπάνωσn ζανδρηταίνος ΠΣ.
ΒΛΑΣΣΑΛΑ
" Μαρτύριο'"
το σκουπδαριό
στην εθνική οδό
Νίο επιοδδo oην κόν τρα που ξακνη σε προcκογικd οην Τριφυλία ται
με αμείωη ένοσ ουνζεται μετελογικά - αι κατά πςφαθεται κάιως
0όλοκ ρο EMotαι νά πεονος περδδου, με τους
σελ . 10
σeίδα 11