Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΙΡΩΤΚΟΣ ΑΓΩΝ
Εθa Καθημεριm Ερημερίδα ms Hneiρoυ-Ιρυτήs Ειe. Τζάλλαs - Έos 930 -Αp Φύλλου 24610-Σάββατο 20- Κυρακή 21 lοuλου 2019-060 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συγγραφικό αΡετούς
στους Μελιγγούς
Οι αξέχαστες βραδιές
με Οντ και Αλκμααρ
Summertime party
με τους Jive Aces
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔ 2
ΣΕΛΙΔΑ θ
Tην κοινοπραξία Ακτωρ AΤE -Ηλέκτωρ ΑΕ επέλεξε για το έργο επέκτασης και εκσυγχρονισμού
του βιολογικού καθαρισμού το Δ.Σ της ΔΕΥΑΙ, που συνεδρίασε με την Παλιά του σύνθεση
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Ένα ακόμη κτίριο
στο λιμάνι
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΜΕΤ' EΜΠΟΔΙΩΝ
Σε ένα νέο κτίριο 2.021,10 τμ . θα
στεγάζονται τα επόμενο χρόνια οι
κρατικές υnpeoiες tου λμένα
Χείο και τα Τελαeίο , nου σήμερα
στεγόζονται οc κtίpia του nαλοιού
λιμένα
ΣΕΛΙΔΑ 5
Αλλαγή Πλάνων
για τον ΕΝΟΙΑ
Στην κατάργηon της διάταξης της
nρρέθλεπε τη μεί-mη το ΕNΦΙΑκατό 10% μεσοσταθμικό για το
2019, npoανατολίζετοι το αικονοΣε κπολιτικές
μικρότητες και
κεπιχειρηματικές
εμπαθείς
Παρακωλύσεις
αποδίδει τις
καθυστερήσεις ο
δήμαρχος Ιωαννίνων
θωμάς ΜΠέγκας , ο
οΠΟίος ανακοίνωσε
την κατακύρωση του
anοτελέσματος μέσω
του λογαριασμού του
στο facebook!
α πeοu
μια α
φόρου.
ΣΕΛΙΛΑ 7
ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόταση για οκτ
ειδικότητες
Οκτ είναι α προτενόμενες αδκό τητες on ο Δημόσω EΚ ωaν
εν το επόμενο διάστημα αναμέ νααι να ανοκοινωθούν και οι npoτάσας γιο
nαu ηρόκειται να εnαναλειτουργήσε .
Δημόσιο ΙΕΚ Ζίτσος,
ΣΕΛΙΔΑ 6
Η ΓΑΔΠ Ηείρου
κσυστήνειν την Aby
ΣΕΛΙΔΑ ς
ΣΕΛΙΔ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΒΑΚ ΚΑΙ ΣΑΒΕ
Αθλητισμός
Δημοπρατήσεις
και ανάδοχοι
ευρ περιμένον
12,2 εκατ.
Τn δυνοτότητα να χpηματοδοτήσουν έργα και δρύσεις nou nepιλαμβάνοντα οια εγκεκριμένα
υπό εκπdνman Σκέδιο Βισιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΛΑΝ ή Σχέδια Δράσης γα τη Βoμη
Ενέργειο (ΣΔΒΕ ) , Βο ένουν anό
Ηπείρου Αηό την ερχόμενη Δευτέρα louou και εως την in Νοεμβρίου μπορού ν να unο a
Εκταταμένες napeμβάσεις για nοκαταστάσεις ζημιν στο
cnόμενες πμάρες οι δήμα των τεσόρων ηpωτευσυσν τη.
μεταφορν και κέτρων, οι δήμοι Αρταίων, Ηγoυμενίτα ας, Μωανwπν, Πρέβεζας και οι επχαpήσις τους.
ριφερειακές ενότητες δρομαλογούνται με anoφάα εις , nu
έλαβε στη χθεσινή της ουνεδρίοση n Οικονομική ΕΠιτponή
της nepιφέρειας Hnείpoυ.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Πρόβα
Πανευρωπαϊκο.
στην Παμβτδα
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗ ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οι ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗ ΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ
αΠτυχίΟ για την επίλυση
συγκρούσεων στις φυλακές
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
Ένας ακόμη
διεθνής αγνας.
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 3