Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ANΑΓΓΕΛΙΑ
Εpδομοδια φημερίδα
Ετατ 19 - Αpς Φυλα, 510
wwwannggeia.σ .200ε
Aypoa ΠAΡΑΣΧΕΗ 19ΟΥΛΟΥ 019
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕLC
26410 49000
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;, ΟΧΙ ΠΙ
Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους.ι και τίπστα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν
δεπάειχαμένο.
μιρές αγελίες
κάθε είδους
Oίση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
. | Ενίσχυση μικρομεσαίων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
rάνωanό 500 Μp Αγγκ
Χις διοpoρων καηορεύνσε
ατήντην έκδοση της "Αναr
γελίας. ΕΛΕΣ 15-20
μιχρές αγλίες γα
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κρουαζέρα στο Ιόνιο
απ' τον Σύλλογο
Γυναικν Αστακού
Γάνω aπό 25 0oος pγαας
δθoμες ατή την πpίο δο
στο Αγpiο και όν μόνα
Ααλυ ΕΕΣ 15& 23
Κοουαέρα στο wο πpογaμματί γ
ατην Δευτέρα 22 oυλίου ο Σωλογος Γυνa
κν Ασταο . Dρa ωoγρησης Ο45 πμ
ατό πλατα Αγίου Nολάου Αστικού, Η
κpouapα πρλαβάνα είoeησε Λr
κάδα Νυρί napro Κaτ Eypεμνο Φστόρδα 13άη. Μεγoήσ Στηλιά Παπακολή, Σκουτά Σπάρη Καστpί Maδουp
ΕΜοχυσm ων μικρρμεοαίων υπχεpήotuν (uφιστάμενων, νέων και uπό ούσταση) noυ δρα - Τuή κατά άταμα 30 ωρά Kρaτήpος tως
στηροοούντα σε τομίς της δημουργκής βομηχνας στην εpepρεα Δτκής Ελλάδας A- napoή, 19 Ιουλίου στ τηλφφωνα 6944
μιρές αγελίες
για γιαρσονιέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικίαση
τήσες ως 30 Σεπτεμβρου .. .Όλες ο λεπτομέρεεςΣΕΛΔΑ 7
613595 κ 6972 107308.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Φόρο 3% στις Εταιρείες του Διαδικτίου
επέβαλλε η Γαλλική Κυβέρνηση
Η κυρίαρχη
ιδεολογία
rάvω arό 55 δαμφίσματ
κα γαρονpς τpoενοr
κση θα βρατε σε αυτή την
όδοση της "Αναγελίας.
Εατοντόδκ άλλτ ΜΙΚΡΣ
ΑΤΕΛΕΣ ΣΕΛΔΕΣ 1523
Τα Διοητκά Συμβοάα της ΕΣΗΕΑ κ της
μΕλντης Ε. σατpopαλαναντpήσας γα τη θέ
στoη ανάλογου φόρουη tavδa η Δκροτα της ΣΤΣ ΒΜΟΣης7ης ίουίουη κo
Τσαάς η Σουηβία καη Φνλαν6a . npoaτα για όνα
-u No)a oχοooroAa onάo tuK
eta Τou αοστρόσωσο της ΕΣΗEAκατης ΕΠΗ ε
χενθάτιστην Εληή eρνηση κατά τη διάρκοα
ωνουητήσαν γα την ουγση τυ Τuοuαλλά κα.
των διατpαγματίσαν γα τηνυπογροφή της τελατaς ΣΕ, γιατους θσμκούς όpουκ φoίας ων δη μσογρoφων rου epyάφκαστο ποόκα αpύτεpο
Δημόσο Τακα
Τα Δουπαά Συμφουια ης ΕDEA και της
ΕΣΠολούντην κpέρνηση να ελετήσe την d
λη αυτή p ou να αναληφt aiστοoη νομοθτυή πωοβοα κα στη χρα μας .
| ση άυo. Η apoτητα όμως στον Δημο
| στοδιάλογοδενάλαξ. Στοδιαδνο στ oατά pωτόγονα η ίδα tλa . ΕΛΑ2
βkρησηςησποία eαιοθηo ην enpoλnφορου 3%
στις μεγάλες ετρες του Δοδοτύοu, άπως η Googe
κα ο Fcεboo Τονέο φoρο στη raia θα κατa eλλουνάες αφmpατές oρίς nou eρνωοδa πε.
poσότερα στό 750 oατομρα ευρ εκτωνοπίων
ΠΑΑΜS Η Μπέμπα
ΡONOP9ΗΜ
Ου πωτς πλεν εις ρινθον
ΑΡOΡΟ Τη δουλειά τους
και τη δουλειά μας
Aτήσεις για επι.
ταμή κατάρυσης
2.800 ευρ
25οαμύρα appotρorα στό τη γλλή moΑ
pό.Ο νος φόρος 3%θα βοαται στς πωλήσεκ mu
πραγματαοονα στη pa αι ότι στα κέρδη των
φηpανταρν κα τε oοδρομκή αχύ από την
Cpή υ 201. Η raοή φέρηρη οδηήe oε
aτήτν σπλοή όστρα στό την καθστέρηoη πυπο
ρατηρήθηχοτηνεοωπρκή δουση πωνpαnaν
ποεΕ-Γρόp ο nωrους οuponoυλος
Συναοντα μέα τς 23 A
yoύστου α ατήσς ουμε
τοής 5000 ανργυν α δο
ΡΟγpέμμτα του ΟAΕΛ Ο
υtήoα ta λουν εma
δaτικό στίδο μα ανολού
έψους 2800 ap Τι π
λαμβάουνα φάσοςκαη
μτολογία τος
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
ψάχνει γα σένα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοσιευα στις σελίδες της ανοικτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 14