Πρωτοσέλιδο Φωνή της Ξάνθης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦ ΗΜΕΡΙΣ
ΠΟΝΗAΝE[:
ΙΑΝΒΗΣ
Παρασκευή
19 Ιουλίου 2019
Αρ. Φύλλου 12658
Τιμή 0,60 Ευρ
Έτος 500
Ιδρυτής Κ. Βλαχόπουλος
Εκδότης-Διευθυντής
Σταύρος Κ. Βλαχόπουλος
Υπάρχει έλεγχος
από πλευράς
Δήμου Ξάνθης,
για το αν ισχύουν
οι θέσεις
στάθμευσης
των ΑΜEΑ ή όχι;
Μήπως μπορεί να μας απαντήσει
η υπηρεσία πρασίνου για το πς
διοχετεύτηκε καθαρά υπηρεσιακό της
έγγραφο, με ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα,
ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να γίνει
αντικείμενο προεκλογικού παιχνιδιού;;
Σελ. 3
ΡERSONAL INFORMATION
ΝΑΜΕ (AST NAΜE FIRST)
PRESENTΤ ADDRESS
συγκεκριμένο μέσο
Σελ. 3
Γa τ Ρουμανία αναχρησε εχθές ο Χ. Δημαρχόπουλος με δημοτικούς συμβούλους
της παράταξής.
Υπάργει κάποια συνεργασία με Ρουμάνικο Δήμο;;
NMEΝΟ
ή ταξίδι ουσίας;;
Ποιατα οφελη για
Ιον Δήμο Ξάνθης
-- Ταξίδι αναψυχής
ΑΛΑ 6ΖΥΒΟΚ8-E3H
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΟΜ ΑΑΝ MAKΕΔΟΝΑΣ 0ΡΑΚΗΣ
ΔΜΟΣΞΛΝΟΗΣ
ΜΜΣΗ ΟΙKΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΠΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΝ
ΑΜΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΑΔΚΤΥΟ
ΒΑNSΗ
ΑΠΟΦAΣ ΑΝΗΝΗΣΥΠΟΧΡΕΩΗ
ΟΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΟΗΣ .ΑΑ 06
ατου άρβρου 88 ου Ν. 427014-Αρχές δην
υ Ξ)-μoο λογιστιcό
Photo
-άλλες δατo ν καmomτείος (ενουμάτωση Της Οδηγος
από τους δατάττες. (ΦΕΚ 14542016) όmως σχύα (OK21000100 502016 -Ανάληpη
.Ν435415
ου aρέpοu 2 πap 1 οu N.4555/18 (ΦΕΚ 1334/2015
2 Τη.
aπόφοση Τo δίου πτοί ημάρχου Ξάνθης όπως απή Τροτκόδυνε
12-2016)
ταp. 1 &
pοσης στ
ατoν συγκεκριμένης aσδommeα
N546506 κα άρθpo 5 mao 1.2017ΝS
πο m 501672019 Τxμηρuμένο dημα σmo ΤΡΑΦΒΟΜΗΡΜΑΟΛΑ ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ,
ΠΡΤΣΑΝΔΟΥ ΔΕΣΠοΝΑΣ, ΣΑΡΕΒΑΒΟ ΜΑΡΝΟΥ ΚΗ ΜΟΥΝΤΡΗ ΠΑΝΠΟΤΗ ΣΤΗ ΡΟΜΑAΟ 10n9ΕΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥΤ
Σελ.3
4. Τοyοyονός ότ , Το πoo της δισμευόμνης εην mαpoύo , miστυσης είνυ ντός ουεγακppίνου πooοστού δάθσης
Όσοι θεωρούν πως
Αποφασίζουμε
Εγχαίνo
πληο ύοθετουμε πίστωση ύψους ntrε χάδες δακόσα Φ230,00.
με τον Σ. Βλαχόπουλο
μπορούν να παίζουν
τα παιχνιδάκια τους ,
πλαννται πλάνην οικτράν
για την
-yα ην Εκτό ΕΔΡΑΣ ΤΑΜΣυπpοumoλογσμού εξόδων
Α Ν ΕΣΠΟΙΝΑΣ, ΣΑΡΕΒΑΒΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΚΜΟΥΝΤΡΗ ΠΑΜΑ ΛΑΜΠΟΥ, ΛΟMΒΑΡΔΕΑ ΜΧΛΜΑ
22n19
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΑ ΑΠ0 18719 ΕΟΣ
Kδκός
Εγκnpμμένος w
Διατεθέντα
Ατοογίa
Διαμορφωμένος Δ της παρούσης
9000.00
9.000,00
000421-αδomap oδa α αmοημiση
μακνούμενων ορτν
Υπολοπο
2.024,00
4.91000
2006,00
00 6423-oδοmop
gοδο αποζημση τpίτων
1000,00
1000.00
670.00
10,00
Συνελήφθη 26χρονυς στην Ξάνθη,
Σύνολ :
5.230,00
οιKONOΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜσΥ
Ο ΑΝΤΑΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΝΘΗ
Εχθημα α ββανττα on: a
για κατοχή ναρκωτικν
ου δια0αυm Ρωνα Ευp 53000
00.6421, 00.6423
συμφωνα με τα υπόλεπα οu παpamovu πίνοκ και ) ησυνδρομή
ης πίouσης των λοαpoopν
ΑΛΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΑΚΟΣ
pθ.4 Του πό 802016
Καrαχωρήθηκε μ 408
Πληρωμής ης Υπηρεσίος μας με ΑΑ Εθεn Ον και Εντολν
ο Πρoίστ Δνσης Οκονομικν Υτηρεσκν
ΠAΝΟΥ ΑΡΑ
Σελ. 9
Σελ. 7
Καταργείται το ΣΔΟΕ
μετά από 24 χρόνια
Υπέρ της απόφασης της νέας υπουργού παιδείας,
να μην αλλάξει το ωράριο λειτουργίας των σχολείων
Πρόεδρος
Χρειάζονται 12 συνολικά aiθουσες-προτάς mavα τρέξει
το πρόγραμμα της δίχρονης υποχρεωτικής επαίδευσης στην Ξάνθη,
του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης
MΗΕΟΜΟNOΜΟΥΕRMΗΜΑΤΟΣ
φιαρμοδιότητες
μεταφέρονται στη νέα
[ενική Γραμματεία
Δημήτρης Ντούμος
αΘnήταν κάτι πρακτικήμη εφαρμόσημο...)
Φορολογκής
ΠολίΤκής
Σελ. 10
Το Σάββατο 20 Ιουλίου
' συνεχίζουμε...
' έγκυρης ενημέρωσης και
50 Χρόνια αντικειμενικής
στον Επισκοπικό
Ναό Πολυστύλου,
Αρχιερατικός
Εσπερινός
χοροστατούντος του
Μητροπολίτη Ξάνθης
www.fonitisxanthis.gr
Αποτελούμε την είδηση όταν όλοι οι άλλοι απλά την ακολουθούν...
Σελ. 5
Τηλ: 25410 23262 -FAX: 25410 22549 Email: Foni tis_xanthis @yahoo.gr, voiceoίxanthi Ogmail.com
[Σελ 8)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα