Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή)
Ιουλίου
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 814
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Airbnb:
Διευκρινίσειs
τns AAΔΕ για
τη φορολογία
Ανατροπές στο ασφαλιστικό
Οι Προτεραιότητεs του υουργείου Εργασίαs για συντάξεις, εισφορέs και αναδρομικά
Επτά βασικές προτεραότητες βρίσκονται στην
κορυ κό οu
αναμένεται να ξεδιπλ aoν
Εργασίας . Κορμός όλων
των nαρεμβάσεων είναι α
onoi παίνει στο τρα.
πέζι του Προκρούστη για
εκκρεμοτήτων κ.ά.
Σύμφωνα με το -Εθνος
οι 7 Βαακέ, πoT
ότητες του υπουργείου
sνnasoστά αναπλήρωΔοην
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Στόχος της νέας πολιτι4280%. Μαζί
εθνική σύνταξη που
είναι για όλους όσου
μuηλέ αυντόξριο και
Για παράδειγμα, με συνγείου Εργασίας είναι η
αναδιάρθρωση των ποΟδηγίες δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕσε
όσους
ενοικιάζουν
για τις αλλαγές θα είναι
οι αποφάσεις του ΣΤΕ
Που αναμενονται για την
που δείγνουν το αωος
της ανταποδοτικής σύνταξης .
εuo8τράνε Ταρόνια
από το 2002 και μετά) και
39 χρόνια ασφάλισης, η
και πάνω στα 384 ευρ - η
συνολική αναπλήρωση
διαμορφωνεται ψ
κτΩΟΜικν πλατoo
μν βραχυχρόνιας
μίσθωσης .
Πρόκειται για εγκύΥπενθυμιζεται
νοοματιΚοτητα του
Εισφορές , συντάξεις ,
αναδρομικά και εκη
σήμερα είναι 612 ευρ.
είναι το δεύτερο βασικό
κομμάτι της σύνταξης
που προστίθεται στην
Με μια αύξηση της αναπλήρωσης κατά, δύο noντnoδοτικό σύνταξη
διαμορφνεται στα 642
Εισφορές κύριας
ασφάλισης
Μείωση των εισφορν
σκεται
αναδιάρθρωση των Πoσοστν αναrλήρωσης .
υποανταποδοτικότητα
των μεσαίων και υψηλν
σχέδιο
ΑΑΔΕ Γoνου Πταλή
με την οποία nαρέχον.
ται διευκρινίσεις για
ένα δυνητικά εκρηκτικό
μείγμα πoου ακουμπά 2,5
χους 35εκατουμοοια
εργαζόμενους και εκατοντάδες χλιάδες ανέρ.
το συνολικό ποσό . Στοχος είναι η αύξηση της
aυντάEεων. οι οτοίες σχυθεί ταυτόχρονα το κίμετά την 25ετία ασφάλισης και οιαιτερα για
υψηλές συντάξμες αnoδοχές είναι υποανταποιδιοκτητων Που ενοικιάζουν ακίνητα μέσω
Αirbnb για να μην βρε
συνέχεια στην 11
νητρο
ιδιαίτερα μετά την rρτη
ασφάλισης,
'Κορυφαία
ρύθμιση είναι η αλλαγή
τέλου στην
Σήμερα η κλμάκωση
των ποσοστν αναπλή25% σε βάθος 4ετίας π ριλαμβάνει το σχέδιο για
μεταρΟΑΕΔ: Ποιεs
είναι οι εισφορές s
δοτικές και εργατικές.
κούρηση
Σήμερα
στη 15ετία μόνο για το
ανα.77% ετησίως για την
πρτη 15ετία και κορυ.
αναπλήρωση
βαθμισμένο τον ρόλο
anμαντικές
υπηρεσίεs
Παρέχονται
on line από τα
ΚΕΠ ( Λίστα)
λλανές
κής είναι στο 11.55%
στην 20ετία στο 15,87% ,
οτην 2οετια οτο Α 0,
Mα 40ετία και άνω. Μα
αύξηση των ποσοστν
αναπλήρωσης για όσους
στο 15% ως το 2023. Η
σταδιακή 4ετής μείωση
μείωση των ε .
σφορν στην κύρια
είναι
κότητα των νέων συντάξεων,
λισης θα οδηγούσε σε
μεγαλύτερη ανταποδοτι .
από το 2020 με στόχο να
συνέχεια στην 10
στην 35ετία στο 33,81%
και στην 40ετία στο
εκκαθάριση των
Φοροελαφρύνσειs σε!
δύο δόσειs
περισσότερες
από 1.000 υπmρεσίες,
εξυπηρετηθεί από τα
Εξυτηρέτη.
σης Πολιτν
Κέντρα
ΟΡΟΛΟΓ ΕΙΣΟΔΗΜ
ικΟΜΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΕΣ
χρας. Τα ΚΕΠ επικοιΑΑ
διο φορέα που εκδίδει
το αποτέλεσμα της
υπηρεσίας και την παρέχουν στονoτην
ΟΤΑ ro
- Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση
Σελίδα ο Κ Α-