Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεσtεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης- Εκότης . Δευθοτής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ.Ετς 450 . Α, φύλου 11519 Τιμή Ο60 ευρό Παγνακεή 19 Ιουλίου 2019
ΣΕΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΜΟ ΝΗΣ
ΠΑΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΟΙΚΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΩΝ..
ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
γείο Υγεας την tnia wn 6ροur anό τουr
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
νwν Διοικntές Μoooκομεί.
Αρας Τσελίκος
n oponoes
npοκεμένου νο onoino Δ oς των
νυ w o o.iuκμενου νυ
, ανό την Ελoδa , σύμEημείωοαν δε , nως το
κοοία
αντικοτόστοσής
είv a nt n
nnpeooκοί nopoγοντες
συνεχειαντη σε
| Τους Πρτους Γενικούς Γραμματείς
Ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
Το Οικονομικό Εniτελείο της Κυθέρνησης
Εδωσε τα απαραίτητα στοιχεία
νια τις Παρεμβάσεις που σχεδιάζει
Στους τεχνοκράτες των δανειστν
Τους πρτους ε.
νικούς Γρημματείς o
oποio ανέλαβαν κό.
Το oovομό εnteneiο της aetpηoς tri oοa to
0oν στν
ο μ οοu ο 000 τ ε
υπουργικού
συμβουλίου , ανικοfΡoσN απλοα Σοαμε oυ
οε έe
wνrεα τ εΣ
Με την ομιλία του
Καθήλωσε την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου
0 Πρόεδρος της Βουλής των Ελλάτων Κόστας Τασούλας
Οι κατσαρίδες
τον πείραξαν;
Έντον η
Eε η να
αυνοίνεοηr Δtie
συζήτηση
α Κο των
για τα καΤη Ο0atΤo μ ννaο,
κοινοβουnίου για την ΣΑ , ο 22 βουAευτές
Μα είν ο
Εκoγη του νέου ηρο
Η υπΟψηφιτητα κυριoκου ΒaΛonounou
Νότης Μn.
ταράκης με
τον Παύλο
Mα τν u ne e
Πολάκη στο εντευκτήριο του κοινοέδρου της Βοuniς των
όnuς έγνε νωστό με
του ηρτου nwc Roήκε στο νcio
του στο υnoupγείο Εργασίας φωηές
ε κατσαρίδες.
ύmot e mυ
anotena p av
ατος το noui της nt.
μπτης
σννίχεa στη σελ
Ισυνέχεια στη σελ