Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
050 ε
Βρυτής -Νικάλοος Καραθάνος 151-1974 * Ιδωκτήρια -Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στλιανή
Περίοδος (1974)- Ap. φύλου 6330-1.918
Η Δημοκρατία θέλει
Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εγκρίθηκε η μελέτη και η
σύμβαση για τη διαχείριση
Δουβαλίδης 1η θέση στην Καβά λα
Εκπαίδευσης συγχαίρει του
Χρυσό μετάλλιο για την
διοίκηση δια
μαθητές του 1ου και 2ου
μπαζν και ογκωδν
Σαρατσίδου, αργυρό
του παραδείγματος
Του Ιωάννη Μ. Ασλανίδη
αποβλήτων από το
Δήμο Δράμας
Δημοτικού Σχολείου Δράμας
μετάλλιο για τον
για το ρεκόρ Γκίνες
Ανδρέογλου Άγγελο
σελ. 5η
σελ . Sη
σελ. 3η
gελ. νη
Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Δράμας Ι. Κεσκίνογλου μιλάει στον n.Τ.
Ούτε 200 από τους 9.220
οφειλέτες υπέβαλαν αίτηση
ρύθμισης στο Δήμο Δράμας
Σε καλό δρόμο η φετινή σοδειά
της πατάτας στο Νευροκόπι
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
Νεότερα στοιχεία σχετικά με τις οφειλές
Οι συνολικές οφειλές , ανέρχονται περίπου στα 5 εκατ. ευρ
Του θa
ΑΝΕΕΙΑ αmν αvanά της πόληe Τέeeαν aman 435 πολίτεο Από σκαι όχι από την οκονομική κρίση τούς ου 209 πλήρωσαν με εφάπαξ
1 που έχει πλήξει τη χρα εδ και καταβολή τις οφελές τους και οι 226 με
Πρέπει εμείς οι παραγωγοί να αλλάξουμε νοοτροπία και να έρθουμε ο ένας
κοντά στον άλλον
Α λιστη να ίνεται όι ένεολλά, νοονός στοι ότ μως στο μέσον της
ξεικάτιιδιαίτερο το τελευrαίο δάστημα .
Η κατάσταση παραμένειτραγική , αν κρίΤου Θανάση Πολυμένη
-Ε ΚΛΛΟ δρόμο φαίε
Στο νέο πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων
που ξεκησε από το Απρίλιο και ισχύε
πατάτας κ Νευροκοπίου ,
καθς δεν έχουν παρατη
αγοοά της πόλης σε ναuηλά επίmεδα
από το ότι βγανουν συνεχς νέα προ γράμματα ρύθμισης οφειλν προς την
Κομένη στιο 19 ΣεπAρn 21ο
έχουν ενταχθεί ήδη 185 οφελέτες Από
αυτούς, α 125 έχουν πληρσει εφάπαξ
ματα, εκό η συγκομιδή
αναμένεται να ξεκανήσει
μετά το Δεκαπενταύγουόπων καιΠρο τα ολ ά τυκα
εν γενικότερα όλα αυτά διαπιστνον- σουν τις δόσες τους .
ται καθημερινά από διάφορα άλλα ζητήUεOνό twoN ΑΝ o
Η πλειοψηpία των πολιτν εστιάζα κυεναι κάτι που ακα δεν
έχει τεθεί στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων , εν
μικές παραβάσεις σΤο τέλο Τ
όπου συμφέρει κάποιος να κάνει ρύθμιση, γιατί απαλλάσσεται από ης προΟΠρωιός Τύπος, προσπαθεί να π ρακολουθεί από κοντά το τημα του
προγράμματος ρύθμισης των οφείλν
την καθορίσουν α ίδο ου
παραγωγα .
Αυτό επισημαίνει ο πρόπρος το Δήμο Δράο Ποναπό uSκό πληoθ 2nάmE καθ
ημέρες είαμε σχετικόρεπορτάζ με δηλσεις του αντιδημάρχου Οικονομικν
κές μεκσεις.
Ακόμα, υπάρχουν οφeιλές από μισθΤο συσκευαστήριο πατάτος στο Nευροκόπι από παλοιότερη φωτογραφία
κον ΣυΜεταιρισμν ΕΑΣ)
. Δράμας κ Ιωάννης Κοσκνογλου ο οπoίος παρακολου -έναπροίόν που το άνουμε με ολοκληρωμένη διαχείριση
θεί επίσης από κοντά τον εκσυγχροισμό του συσευα , nτότ ό Vwόταν τα ποοηνούμενα χρόνια χωρίς να
τέλος λαάκής ανοράς ίτo nueoήσο κά
στος για έναν παραγωγό ανέρχεται στα
375 ευρ ) , οφελές από τέλος ακίνητης
Προ όλα αυτά,
θα πρέπε να δορθσουμε το λάθος
που είχε αναφερθεί για 120 δόσεις Το
εκείνο τορεπορτάζ
υπάρχει ο φορέας..
λληνοποήσεις
να μπορέσει να αντιμαωπίσει τις παραγγελίeς που θα έρθουν το επόμενο διάστημα.
Οκ Κεσκνογλου μίλησε χθες στονΠρωνό Τύπον.
αναφορικά με τη φετν nαpαγωγη πατατας καθ οn nα- Mέvaς νενικά ως προς αυπό, λέγοντας ότι, "αυτή τη
σεο είνα 100 κοι aν 190 6ν n a
συμμετάσχει κάποιος, θα πρέπει να εξοφλήσει αρχικά το 05% του συνολικού
ποσού της οφελής του.
Mwi τοu e w
Κεσκνογλου 1 Υνεται σχετά μ.
ζήτημα των ελληνοπαιήσεων και εμφανίζεται κανοπο Απαραίτητη προύπόθεση για να εταχθεί στη ρύθμση, είναι να καταβάλει
άμεσα το 0.5% των οφελν του για το
στιγμή πστεύω όη το ελέγχουμε. Στην περοχή μας δεν
uπαρχει τετοο προβλημα . Στις όλλες πεεριοχές δεν ξέρω
αυτή τη σιγμή εμαστε σχεδόν στην τελική ειθεία γα την
παραγωγή η ατοία αναμένεται κα ξενήσει από το Δε κατενταύγουστο .
πνn ο Ονός Τόποο στη
Σημαντικό είναι να σημεσουμε εδ ,
. συνολικές οφελές που ότι ο Δήμος Δράμας έχει αποστείλε
Δήμος Δράμας 9220 προσωποποιημένες επιστολές
βλημα ήταν από εδ από το Νευροκόπι Οι εελληνοπο.
ήσεις ξεκανούσαν από εδ, γιατί ήταν ένα προϊόν με
οναμασες προeλευσης και ήταν πo euκoολο να βαφτίσουν
ένα σοσηνό πατάτες από εδ και να φέρουν να πουλάνε
τα εισαγόμενα . Πλέον δεν νομίζω ότι γίαται αυτόν .
διάθεσή του.
έχει να εισπράττει
Οσον onορά το ήτημα της Τμής nou πρόκεται να κ
νηθεί τόνσε διαίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέ τοο θέμα και θα το δουμε όταν ξενησει η παραγωγ
Η ουθυη που σχύει σήμεοα, είναη να ενταγeούν σις ουθμίσς αυτές
δια που είχε ισχύσε και την προηγού - Παρ ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε , η ανταπόκριση nαpαμένει σε
κασία τρα . Το προόν είναι δικό μας εμες θα δούμετι
γίνεται στην αγορά και ανάλογα α καθορίσουμε την τιμή
Δεν θα περιμένουμε όπως
σελ.5η
πεδα κα ενα αμοίΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
βολο αν ξεπεράσει
τους 50ο συνολικά ή
τουχοτον σ εκενo
Εναι ένα προϊόν που έχει
γεωγραφυκή ένδειξη είνα
διαγνωστκν Eτάσν.
ρεσίες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου
τα Ακρίτειαν Νευροκοπίου 2019
Πάτκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
κόνσης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
nEΕλEn στην εέέταση του μαστού
. Υπέpnχος Μαστού
, Κους χορους και μαιστα
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (oπισθεν Ι.Κ. )
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
λιακό πρόγραμμα , ανοί - σακν χορν , ακόμα και
γουν αυλαία τη Δευτέρα 22 επίδεξη πολεμικν τεχνν.
ου 2019 Από χορuτ
γνωστά ονόματα του τρα - καθς και περίφημο πια,
γουδιού πάντως συναίες κυνήγι του θησαυρού στο
ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
. Δ κ ΟΥuων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Χράσηη και η M ης, η
Αναλυτικότερα , το πρό - ανακοινωθεί είαι το παραγραμμα πoυ θα ακολουθη - κάτω:
θεί θα έχeι eeατροκές
παραστάσες, παραδοσιαΤο ποόνραμμα που έχει
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30 , εκτός απόγευμα Τετάρυης
Τρουοοnς Ν 02ρΔΣ
email: [email protected]
Δευτέρα 22 Ιουλίου, και
ρόσταση γα μούς και
μεγάλους στην Κεντρική
Πατεία.
1 23 bυλίου
δοα 17.00 ποοόσταση παδοού θεάτρου Η Πολπστική Εστία Νευρακαπίου
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικό Ορθοδοντικόs
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάτα δπλα
uακοίκα στην προάσταση
παιδικού θεάτρου με αντ
κείμενα μάσκα και κούλα .
αpnian
6ας α
Κiv. 6932-347415
μεαtpiπyσ τνοωτο
Ούτε εσείς να το πιστψετε. Η παράσταση θα
προγματαποηθί στο αμφο του Δήμου Nupoκοτίου
Νέα Διεύθυνση
T. Παπανδρέου 34-2os Οpοφo
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890
σελ5r

Τελευταία νέα από την εφημερίδα