Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Ναρκωτικά σε περιοχές
της Μάνης
και της Σπάρτης > σελ. 7
Χίος και Κατσούλης
οι νέοι Προπονητές μπάσκετ
του Σπαρτιατικού > σελ 15
Νίκας και Δούκας
υπέρμαχοι του νέου
μουσείου Σπάρτης > σελ 10
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρσσκευή 19 Ιουλίου 2019 | Ετος 23- | Αρθμός 56921 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081 253 Fax 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Αιολικήν Πελοπόννησος
με αυξημένη ισχύ
Οι έμποροι
της Πελοποννήσου
διεκδικούν
από την κυβέρνηση
Ανοδος άνω του 7% της Παραγόμενης ενέργειας σε όλη τη χρα
ΟΝΟΣΠΟ
Την ετήσια τακτική γενική
της συνέλευση Πραγματοηοί
ησε η Ομοσπονδία Εμπορίου
και Enιχειρημτικότητας Πελοποννήσου , Νοτιοδυτικής
Ελλάδος , Ζακύνθου , Κεφαλληνίας & 1θάκης (OEΕΣΠ ) , το
διήμερο 13-14 Ιουλίου στην
Πάτρα.
Τις εργασίες της συνέλευσης
χαιρέτισαν ο αντιδήμαρχος
Οικονομικν , Προσόδων και
Tοπικής Οικονομίας Πατρέων
Παναγιτης Μελάς , ο ταμίας
Παρουσιάζοντας διαρκς αυ - τριες συνολικής ισχύος 198 επιτυχία που οφείλεται στις σκοτίζει τα προβλήματα, το
ξανόμενη τάση , η συνολική αιMW, με αnοτέλεσμα να ανεΒεί
nρoσπάθειες τωνεπχειρήσεων
Πλαίσιο στην Ελλάδα -όσον
της Ομοσηονδίας Εnαγγελμα
ολική ισχύς στην Ελλάδα στα 3.022,6 MW η ισχύς των αι - και των στελεχν τους, Πou αφορά ηρωτίστως την αδειοδόυπερέβη τα 3.000 μεγαβάτ ολικν Πάρκων Ποu Βρισκόταν δραστηριοποιούνται στην Ελ- τηoη μετά την άδεια Παραγωτικν Βιοτεχνικν & Εμπορι κν Σωματείων Νομού
Αχαΐας (0EΒΕΣΝΑ) Ταξιάρχης Κάηηας , η ηρόεδρος του
Συλλόγου Εμπορούπαλλήλων
Πάτρας Γιτα Παναγοno λου , καθς και ηρόεδροι και
αντιηρόσωποι της ΟΕΕΣΠ αnό
Ποτελεσματικό
2019 m εξαμηνο Το ω ΤoLυ lουνίου . θσει , σε εξαιοετικά διαενέr
Ποu δημοσίευσε η Ελληνική
Επιστημονική Ενωση Αιολικής
Ενέργειος (ΕΛΕΤΑΕΝ ) . Ειδικό τερα, κατά το Παραπάνω χρο νικό διάστημα συνδέθηκαν στο
δίκτυο 107 νέες ανεμογεννή-σεων anοτελεί μια σημαντική
iodpu
στε αναδεικνύεται από τον μει ωμένο ανταγωνισμό και την μη
κάλυψη της ισχύος nou Προκηρύσσεται στους διαγωνισμούς
Το υγκεκριμένο ποσοστό αno- και περίηλοκο ρυθμιστικό περι τελεί αύξηση της τάξης 7,1 % , Βάλλον , να αναπτύξουν επί
συγκριτικά με το τέλος του 2018.
Σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕN, "n μια κρίσιμη μάζα έργων Που
αύξηση των αιολικν επενδύ- τρα υλοποιούνται . Η επτυχία
nολλά έτη και να αδειοδοτήσουν
συνέχεια σελ. 7
αυτή όμως δεν Πρέπει να συτην Πελoηόγνηoο, τη Δυτική
Ελλάδα και τα Ιόνια Nησιό
Παρουσιάστηκε το Πλάνο του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος
Συζητήθηκαν ο διοικητικός
Διάλογουν ανάπτυξης
και προόδου στον Πάρνωνα
και οικονομικός oπολογισμός
του έτους 2018 και υπερψηφίστηκαν με μεγάλη ηλειοψηφία, κεπισφραγίζοντας έτσι το
έργο και τους διαρκείς αγνες της Ομοσηονδίας για την
Μια γεμάτη ημέρα με Αναβίωση Βαμβακούς δωρεές και δραστηριότητες
προάσηιση των συναδέλφων
αΔΙΑΛΟΓΟΙ, του ΙΣΝ κάλεσαν
το κοινό σε μια συζήτηση για
την "Επιστροφή στις Ρίζες".
με το Βλέμμα στραμμένο στην
Προσπάθεια ηέντε νέων ανθρηων να αναθισουν τις
εμπόρων και της μικρομεσαίας επιχείρησης" , όηως
Στη γραφική Βαμβακού Λακωνίας και τη δυτική πλευρά
του Πάρνωνα ταξίδεψαν το
Σ6ΒΒατο 13 Ιουλίου οι "ΔΙΑΛΟΓΟΙ, του Ιδρύματος Σταύ επισημαίνεται σε σχετική ανα4Α6,
κοίνωση.
συνέχεια σελ. 7
ρος Νιόρχος (ΙΣΝ ) , με
5οιπόρους τους φίλους
o7eι neά
Μην Προσπερνάς
τη λέξη!
και με δωρεά του το ΙΣΝ , την
Αναθίωσn της Βαμβακούς" .
συνέχεια σελ. 9
Σε μια μέρα γεμάτη δραστηριότητες κοι εκδηλσεις ανοιχτές και δωρεάν για όλους , οι
της Αγγελικής Κ. Δαλομάγκα
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα