Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5191

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

«Αναστολή της απόφασης
για τη Νοµική»
ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 4-5

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

«Η γιατρός
έπραξε
το αυτονόητο»
ΣΕΛ. 2

ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟ

Φεύγουν τα
απορρίµµατα
της Αιγιάλειας
ΣΕΛ. 6

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019 ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

3.950
προσλήψεις

2.450
1.500

ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ «∆ΙΑΣ» ΚΑΙ «∆ΕΛΤΑ»

σε υγεία και ασφάλεια
ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΚΥΣΕΑ

ΣΕΛ. 3

Επιλέγεται
η νέα ηγεσία
της Αστυνοµίας
ΣΕΛ. 3

Ο ΚΩΣΤΑΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΜΕ 283 «ΝΑΙ»

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ 28 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Στο «δόκανο»
σπείρα
κλεφτών

Πρόεδρος
της Βουλής
µε ρεκόρ
ψήφων

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 19-23

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο

Η ώρα των
Προσφυγικών
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Επίτροπος
ο Μαργαρίτης
Σχοινάς
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 11