Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2ΤΕΠΡΩΙΝ
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιογραφία
Ιεidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
στον. κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα
Κιλκίς
στο .
Ιουλίου 2019-έτος 200-ISSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 4915- 0,50 ευρ
Παρασκευή 19
Τελεινει το μαρτύριο
της Παιονίας
Το Λύκειο Εληνίδων Κλνίς
Φεστιβλ της Μυνής Λιζιστόν
Σε εκδήλωση
τους Δ. Σαββόπουλο, Αρ. Κετιμέ και Ν. Κουρκούλη
με τα Χάλκινα της Γουμένισσας
σελίδα 6
Πανελλαδική διάκριση της
ομάδας ρομποτικής
Τυμνασίου Πολυ κάστρου
σελίδα 7
Το άσυλο
Από σήμερα Παρασκευή πιάνουν δουλειά τρία ιδιωτικά απορριμματοφόρα
και μετά την ολοκλήρωση
Δήμος
των, από εβδομάδα επανέρχονται σταδιακά τα
που νοίκιασε
διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικν-εξαρτημά
μηχανήματα του δήμου
Γράφει
σελίδα 3
Νίκος
Κωνσταντινίδης
Πάρκο-Κήτος Κλος Αντο φρόνηζων τόσο πολύ
όσο το εχθρεύοντα, δλια θα ήταν καλύτερα
σελίδα 7
Άγονοι δυο διαγωνισμοί.
για περισυλλογή. φροντίδα
των αδέσποτων ζων
Σελ. 8-9
Ημοναδική προσφορά
που κατατέθηκε στο
διαγωνισμό που προ
κήρυξε ο Δήμος Κλκς
αποδείχθηκε προβλη.
ματική- ελλιπής στα
έγγραφα που απαι
τούνταν , Τουλάχιστον
βρέθηκε προμηβευτή
για τροφή στη σχετική
χωριστή δημοπρασία
σελίδα 3
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Για την αντιμετπιση
πλημμυρικν φαινο μένων
σελίδα 11
ΠΕΓΙ.