Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝ
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΗ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27336
Πάιατ για Η
Ελλάδα: ΑΠό
ΣΤΕ: Ταφόπλα καν για 13ο-14ο
μισθό στο Δημόσιο
Πηγή Προβλημάτων
Πηγή λύσεωνν
Την άποψη ότι η Ελλάδα μετατράπηκε α
πό πηγή προβλημάτων σε πηγή λύσεων εξέφρασε , με σαφήνεια ο Αμερικανός πρέσβης , Τζέφου
Πάιατ, μιλντας στο συνέδριο του Economist .
Ο Αμερικάνος πρέσβης στη χρα μας, στην ομι
λία του, συν εχάρη τον νέο λληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του για την
κάψογη μετάβαση και προσήλωσην, όπως είπε, των
Ελληνοεμερικανικν σχέσεων.
Επίσης ο κ. Πάιατ, αφού σημείωσε ότι η συνάντηση του νέου υπουργού Εξωτερικν , Νίκου Δέν δια, με τον ομόλογό του στις Η ΠΑ καταδειχνύουν
την συνέχισε με ταχύτητα της προόδου των ελληνοαμερικανικν σχέσεων σημείωσε ότι οι σχέσεις Η
ΠΑ- Ελλάδας βρίσκονται στο κα λύτερο σημείο.
Είμαστε ενθουσιασμένοι με
βουλίου της Επιχρατείας
είχε χρίνει ότι η κατάργηση των δρων-επιδομάτων αντίκεται στα άρθρα
Συντάγματος
και τις απορρέουσες από
αυτά αρχές της ισότητας
και της αναλογικότητας.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ
( πρόεδρος η Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου και ει σηγητές οι σύμβουλοι Επιχρατείας , Ελένη Παπαδημητρίου και Ιωάννης Σπερελάκης (αρχικά εισηγήτρια ήταν η Κωνσταντίνα
Φιλοπούλου ) με μια σειρά
αποφάσεν της ( 13071316/2019) έχρινε κατά
πλειοψηφία (μειοψήφησαν
2 αντιπρόεδροι και 4 σύ βουλοι Επικρατείας ) μεταξύ των άλλων ,
ότι η κατάργηση των τοιν επιδομάτων
κτεχμηρινεται επαρχς χαι δεν παρίμάλιστα
προδήλως, για <την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπν , ούτε μπορεί να θεωρη θεί ότι δεν ήταν αναγκαίο , δεδομένου ότι
με αυτό το μέτρο , το οποίο εφαρμόζεται
γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημότομέα , γίνεται προσπάθεια εξοικοδιογκωμέ
νων δαπανν της γενικής χυβέρνησης , η
25 και 4 του
Χαρίτσης: Θα
στηρίξουμε
κυβέρνηση στις
πρωτοβουλίες για
ανάπτυξηn όλων
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
τwwwWΝ.s iα. er
Οριστική απόφαση καταπέλτης έργηση των τριν επίμαχων επιδομάτων , ε ξασφαλίζει καξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν
όρια της φτχειας , όσο και με όσους
απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με
τον καττατο βασικό μισθό και ημερομ
χεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ ) , καθς αποφάνθηκε ότι η κατάργηση των δρων-επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής αδείας (13ος
και 14ος μισθός ) στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συμβατή με το Σύνταγμα
και επιβεβλημένη.
Ειδικότερα, η ολομέλεια του
λίου της Επικρατείας , αποφάνθηχε ότι ο
βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων
που κυμαίνεται από τα 780 ευρ έως και
τα 1.092 ευρ, ακόμη και μετά την κατάρστα
σταται απρόσφορο μέτρο , και
κληρονομιά που αφήνουμε στη νέα κυ-.
βέρνηση είναι πολύ πιο θετική από αυτή που
βρήκαμε εμείς . Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί
αυτή η πορεία και να μην γυρίσουμε πίσω στις
χρεοκοπημένες λογικές του παρελθόντος: την ά
ναρχη ανάπτυξη βασισμένη στην υποβάθμιση
της εργασίας και του περιβάλλοντος. Τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και την εκποίηση
των δημοσίων αγαθν.
Μια τέτοια προοπτική θα μας βρει αταλάντευτά
απέναντί της. Αντίθετα , θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που διευρύνει τις κατακτήσεις των προηγού
μενων ετν και στοχεύει σε μια ανάπτυξη για όλες
και όλους, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρην υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης
μιλντας στο συνέδριο του Econo - ΛΟΑ
σθιο>,
Η ολομέλεια του ΣτΕ εξέφρασε εντελς αντίθετη άποψη από αυτή της επταμελούς σύνθεσης του ΣΤ' Τμήματος του
ΣτΕ, που είχαν χρίνει αντισυνταγματικές
τις περικοπές των τοιν επιδομάτων-δρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012 .
Συγκεκριμένα ,
Συμβουσιου
νόμησης
και περιορισμού των
οποία υπαγορεύεται από επιταγές της ΕΕ για μείωση
ΣΕΛΛΑ
το ΣΤ Τμήμα του ΣυμΑν είσαι στη χρυσή λίσταν της ΑΑΔΕ ο ΦΠΑ
επιστρέφει ταχύτερα
Μόλις μία στις
δύο επιχειρήσεις
χουν ήδη ενταχθεί στη λίστα μία τουλάχιστον φορά , αρχεί για την επανένταξή
τους ο έλεγχος σε μία τουλάχιστον φορολογική περίοδο, αντί των τριν που ίσχυε
έως σήμερα. Στο ίδιο πλαί σιο, και με σκοπό τη διεκπε- ΣΕΛ
αση με την οποία επιτ αχύνοπροχωρήσει
σε Ψηφιακό
μετασχηματισμό
νται οι επιστροφές ΦΠΑ για χιλιάδες επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό βαθμό συνέπειας , υπέγραψε ο επικεφαλής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιργος Πιτσιλής.
Η απόφαση αφορά χυρίως εξαγωγικές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούν με ΦΠΑ και
Αισιοδοξούν
αντίθεσηn
Ελληνες επιχειρηματίες
με τους Ευρωπαίους
1ολύ γρήγορα οι ελληνικές εταιρείες φαίνεΜ
ια ανάσα συγκρατημένης αισιοδοξίας φαίνεται πως παίρνουν οι Ελληνες επιχειρηματίες στο
ται να έχουν προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, καθς 1 στις 2 εταιρείες (51% ) έχει ήδη
προχωρήσει σε ψηφιακό μετασχηματισμό, εν το
35% αναμένεται να το κάνει το επόμενο διάστημα
2019-2021. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο% στην ψη
φιακή μετάβαση εξακολουθούν να
θύνοντες σύμβουλοι σε ποσοστό 70,38%, Ωστόσο,
η ενεργή συμμετοχή των CEOS επιβεβαινει το
γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέ .
εται με τη γενικότερη κουλτούρα της επιχείρησης σε ποσοστό 58,75% και δεν αφορά μόνο την
τεχνολογία .
Τα συμπεράσματα αυτά ποο-ΣΕΛΔΑ
λόγω του μεγέθους
πρτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας
1BR της Grant Thornton, η αισιοδοξία των Ελλήνων επιχειρηματιν για την οικονομική προοπτική των
επόμενων 12 μηνν αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε στο 29% , γεγονός που αντικατοπτρίζει τα κδειλά βήματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Στον αντίποδα , η επιχειρηματική αισιοδοξία τόσο σε παγκόσμιο επίτεδο όσο και στην Ευρπη μειθηκε στο 32% και 26% αντίστοιχα ,
Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζει η αγορά για το μέλλον, η οικονομική αβεβαιότητα παραμένει σε υψηλά επίτε δα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα . Παρά το γεγονός ότι η οικονομική αβεβαιότητα
μειθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο εξάμηνο , το ποσοστό συνεχζει να αναδεικνύει έ
ντονα την έλλειψη σταθερότητας στο ευρύτερο περιβάλλον.
Παράλληλα με την αισιοδοξία για την οικονομική προοπτική της χρας διαμορφνονται υΨηλές προσδοκίες για την χερδοφορία και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι προσδο- Ε
κίες για τα κέρδη ανέρχονται στο 52% και οι προσδοκίες για τα έσοδα στο 63%. Παρά το γεγοτους είναι χαμηλού κινδύνου . Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη <χρυσή λί
σταν της ΑΑΔΕ και εισπράττουν άμεσα
τις επιστροφές ΦΠΑ.
Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση δεν απαιτείται για την ένταξη και επανένταξή
τους στη <χουσή λίστα να
φορολογικός έλεγχος.
Επιπλέον , για όσες επιχειρήσεις έέχουν οι διευέχει προηγηθεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα