Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΝΗ ΤΗ 9AAΝΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 3019
ΕΠΙΚ0ΙΗΩΗΙΑ
ΕΒΔD ΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑχDΥΦΑΩΡΙ Η Α ΙΩΩ
Τiνi ΦύΜον 50 ε πτά
ΕΤΟΣ: 58ο
Χριθμός Φύλλου: 2832
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑ0Η ΜΙΑΣΑΒΗΗΠΗ
-mel: tcribgg cΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣΝΕΟΕΚΛΕΓΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
αΑΣΤΥΜΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΝΕΜHOHΚΕ
ΣΤΟΝ ΟΑΝΟΝΤΑ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΟΥΜΚΑ ΗΛΙΑ ΚΩΣΤΕΝΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΟΥΛΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟ ΤΣΟΤΣΚΟ
Πμός τους ένλεγένιες Βαλευιός Της ηπροιολκής μος
Περαμερείος
DmiWa Ταρυ Τα0 Πάνε nenie Τα τήλα Του ήe ρmΗ Διαεe u ΜΗΔλΟΜς Τ ς
μφηωνομναύ Βιaρού με Προσδρνά Διάκήμο
H έναιεη μέω ν Εθων έχαγν άnό iς
1 διαωφμένη Δημήφιας Σοpέντος oπέν ευε το μειόλιά κοι το όντιαταιη | διάeς ή ρaυλή του θεου, aυού κoί έξαυαοι υuό του σ
H OA νων δω μστοΜων
μφομοταταη θηκε μετ.
ολw a ούςpa δοοφμέη και έξορεη
τμμενου θανάντα πρωην | 0 Τ υτε ξ, Pubenάντ0 ΕMον Κ δια
Αρμψύλοο Ηλία Κωστένη | Σ5ς αιγoρουμε εξ λης ορdίoς γιά τήν έλογ .
Ταλτνο A mΟετ ατα
βατνομκό Τμήμα Bεύς, pά κοθ)κανιά Σος Τρός αψτοντο τόν Ελλημό a,
Λuνe me Aθηνης
Αοτυναμί ς λρινος , | άναυμύη.
μης τ γα μομμμήνημμς ττας μάνα α αμο τα
μ. Mαινούονο άδνθει ήΗν m ΤΑν μ4
1ιά ξοναφάκόμη ή δουκolu έo μαna tάξ.
Baito ΝΗνEργ aue ub Α0Τνου Σης τά ματραί χαι προυωπυά της | γλειάδη ΣΥΜΜΑΛΗΤΗΡΑ ά τήν ΜαΚΕΔΟΜ μας Οa toις
μκαι καιό η άοκεια των
Τερd κατά την εαχερηση
αύλληψης Ολλοδοτων κοDημρος Παnτνης , οξιω
αυνA ο 8φναυος τρουκ
Φίωαw.,αοράμητο των ! Λ ΔΟυ Λo Τof on Ιo oνuα H
αυναικολυτκων εναν εων ! MaKΕΔΟΝΙΟ ΕΙΝaM ΚΑΙΕΛΜΗΝΙΚΗ
Υm MnAΜνο ωνa
υ31D0y DΥΗ nΟ bonoα .
κ ε κλη υaa ρσuοn και,0κ0γενα αή .
ε ρawh τΑΚη oυ γορ-.
μητατοηθηε το πρωt της Τρίης 15 hukiou 2013 σην έδρα και φοιτων δια τωμεων οσυνομν.
τήν θήμαο Σος μειά θάp.
άνμες της χοφίdος μας.
Μετα υaμΤ Κυρίω
ΕTDIMD () ΤΟ ΜED THHΜΑ ΨΧΟΛΟΓΙΑΣ
Τ4 ΑΕΤΕΙΦΟΙTΗΤΕΣ
Κυριακή 2ε Ιουλίου- Κυριακή 4 Αυγουπο.
ΑΙΕΟΝ ΕΙΣ ΠΟΥΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒRAC HEn
ΣΤΗΝ ΦΑΩΡΙΝΑ
tΟ Φλaρίνης, Προσπν & Εopάοίος
Ε Κ ΗΤΕΣ
Με ονκοίνοη η Κουrητάρο, της Σχο/ης Κανννων και
ΜΜ mhm Dm mΑ mIΚΟρw
φήι Βιαλεδ0n. κθηγηού αα Ταηun Mοunνοφν Σωνδυν,
Η ΠΡΕΣΠΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΦΑΣΟΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΥΝΤΑ ΙΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Η ξοφονή κατογς κα χαισ άπνωη ταυ ένηξε ταν νοιά
Ψηωαος νι εομη να σέχθει τονς τρταις φατηές a d
Σεσηεγρα ηe E w m ΚΗuoo Εκ ti 10 ονύ Πωeτoaτημιου 8a φύαξεηθούν ατην τόλη μος οπό
η νου ολεγοσο Ρaλaυης Φλάμινος του ΣΥΡ Πeη Πέρχα ΜοΝέΟ ρ PAΟ" Ρ002e MUMMA ΡOΜ Tη A ο μα aλλω ρe να α
w οΤ Τum Wτοληνως ηu ΠονED aπuh Δτ ολλτερνή ουτό γεαος κου ξεύησε σο Kελo ης rρμνος μεταλεύσες
ΜNε δοπος, θ0 έχει την ίδια τη με τη Νόμνή Σχολη ης η τ α αρMα Μο ΚΟθa α ατο ΚΒΟR ΤOυαθο τηυ
Βee0 , όλαι κομήνμε δuη Κοομονης fo πάρονηίοe 0ουν ΤΑ ΑΑΚΑΝΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑΠΟ0Η ΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και χολοξο κα η αpορiητο ητον τουτoρονής το tελεμταο γομa,
0ς ένέργεας Του έγνω οκό την dρυση το Τμήματας , τον ΤΟΥ ΙΛΙNΟΥ Dr , ότως χοραηριατκό ονοφέρουν στο
των Πυεανν όνου aυολαύειο όνει κ οοh μαΤ
Κοι ουeyiζα το δελτία tiπou: (eeoή σφμε τα 2003 με το περοή aύμpων με τους γεράνιάερους , αατέδυααν ατην
, αυγιρoτημουμε μια μυανηη κανουητο με υpouς m 0Ο eιά m wΟ καoολο
0 να mν οΔ0 κο m Τ νnν ho G M aμένμε νη τοροθ δάει ατοηεία για
διδαυό ροτωnυd κα, οpομο
δαση ικων αε έωα βαθμά τον δένμο ξεμιζθηκον κοι
ηκαν au.
νομ φσυρ ν ετ π0 την δωμη τη μόον της πο- μαμηνη οωθητνη και με όπωατοnίτη σην ωμμάηκα και την
ροης uψηλού εaπόδου οτodεuσης, deν έχα tακoθεηθα . αuria των καλλτεhuν to, aονλεdν tαν nuppo τη% φ100ς ! ο λρ oΟ λία λων ΟΜΑmν.
5υΑΓΙΟ, Το μόη ηe ετης Σηέ)αης ένην μα ηηω του μαμαρακme ανμεαηπό ωργρί. ην υννη δωναωμ.
δάνές γνοσεις κάι τρονάνια τε ο ονονοκριθούν σις ο - τηνπωναοκή τένη, τη μαγ ο του βιαλού, ης βιάλος και τον
aua τα αογείa α ω μάθει αι Φλσυνωςεο τάλλε. Κα λ0νλnλ i uΑΥρ0 ον ποτΝ Τidο
ψψηκd οι νnοψήψαι κοα αι yoveiς ος, και oινα βλέιουν ην μεγόη που η οόγη να εοσφέψυμε ατην ΕλΜάα κι νο μομφοταλτοη αις πλότες των νέων μς.
Mα e αό RΝVKν δα κα m0 Bmtown..
ΣΥΧΑΡΗΤΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝED ΠΡΠΒΥΠΟΥΡ Ε λοά, , η τέpη , η Μονιοη εoaφάρει ατaς opχγαναυς
ΛΟΡΡΜΟ nrd D hλΟν a 0 m M n 0 ΡΗΗΗ
Εκορίμακαύ Τοναν, ανοψέρονιας το τροκότω.
pΑι άωον κ, Κυράω Μπαστόη
Πρωθιτουργή της Ελλδως
μιημέος υς ομaγρ ωια σιο δένιρ, ση η , ους γωτοςς, .
οα mao ομd ψμόωιό. Μα ορχοο, α Ορμόος, ο Διάνπς.
δεν δαβησον
Dι 01 Sonρρ0 bρ1ηγαη ο lopnuΗ Η 50mγDMΗ Ο 0.,
Η'Εw oνMiΕmΛονον Τύπου σος αυyορει για ποτέ ση Φλpηη , ες, μετονοωθ είς.
ουνέχεο υτην αλδο 4
ην ανάδειξ ος ae Πρωθμιαρηά τω Ελήνων καια0ς αήe τη
αaδ Το ΟoMAον Πeρnano ineσδων
. Εκωνεψη ατην τερων ταυ ενήγη Τροματατα0 αε την
ειμεη μέρ, Πaυαη 11 Μwναυ,
ΠΑΡΑΔD ΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΦΑΠΡΙΜΑΣ
, Το Ι000τα hwio 2019, ωρυ το Αγου Πονολεήμαν ,
Ι νο00λέγρις nεριμoμ διδηης
oο0βλέιαμν ατη pargeα αυς μα ημ ευλοη των ταλλν οα
1 Μad δΕΩΜ D 50 D5ΟΛ Ο DDrIwiου ΑΠρμφήlp
ΛFΗ Μ ΟΜ ΔδνονΥΑ Ν Π ο ανθud Μtan, ιaroη Δυοοής Μaιaδaνος,
με τoν Τρόεδρο της Ε. Ε.Τ. Ανωνη Μουντάη και τα μέλος το, ωρνο στο Νta nάpκο με την αυμμειοχή yopεντιν
B. Nx ουpλάκαυλα.
η φομομος ων 1ηηo wοn αφψοηφνάς Μωνομμανο
την κtέρηη α00 ga περιατές της ΜKΜ rν Οό ταν νομή μος ολά κοι άλςς ατό τον, πορφuους dtι οκόμα και aς κολργος Tου φουν Α αν άΜΠΜΝ aυ νe aρμάμεγημ τοηνe
Eικακ . 8a λειαφηήσα δ soη φωτογροφος,
eiναι αυνεης και άνιη ούτως ωατε να άρομάλάγηθαύν
ύrεις στο πριβλήματα ον ατφνα μις ιλ δλον καθς κα η
διοδικοίες οαμίωnης
ότι πρέπει w aηθούν ομεσο
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣDΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
Ποιάνηn. ΚΩθως ραός αd ειδiτες inαtε κα ελαύθερα
εταγγεμούες, οιελιουούμε αε ένο δυίωότερα και ενoo
ΠΣΕΑ ο των κούαυην ν 2017, α οραγωνοί βρκονται σε
δανη θέση.
ΑΠη ΤΗΝ ΕΝΟΣΗ ΚΤΠΡΙΟΝ Η ΦΛΟΡIΑΣ
Μνημέσυνο υπέρ των ΠΕρόντων γο την εειθερα κα
μωπαιοήτε α Πημς Πρεσνν , ο ΕΝΤΑ διωε δνηρη
στους ποργωγοίς νο κάουμ προκόθευες α αΝκή ουμν om
ΤΙS EA ΤΑ Aννα ΠE Α η nFν 0 . apayuΥ tuς ανa δnωτον νο dωdεί, aωνονιας
w μπαρέαουν ομτές να ατaοήν στο wάδ Τau ου το ην τουρκκή εβολή στην Κίπρο το 1974 Βα τελίδε!
αυνε μα αυνwτρουμερον αυν Ελληνηη Περφέμ0 .
ση Κυήρων Μ. Φλρινος.
Πο το ΔΣ. της Ε.LΕ.Τ
φud έξοίο θα τερύηψθαίν τελι δ αη αια ημίω ση
στερόνην στο nροπεαεος Γωφι: ΜAoreθΕκ pοu 80 τους κατολογατα οτά τoν ορνω στην σελίδ 4
δέηση
ΟΓΕΝ , ΓΡΑΜ ΜΑΤΕΛΣ
1 ΠΡΟΕΔΡΣ
ΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΗΤΑ ΚΗ
ουνέχεκ