Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

Θ.ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ:
ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ

¦¶»¦Æ¸

18.07.2019
Îôï÷ 22ï
°ò. ¼àììïù 5263
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΪΤΙΔΗΣ

„ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)

«Αν απαξιώσουμε την
ΔΕΗ στα μάτια του φορολογούμενου, είναι πολύ
πιο εύκολο να την πουλήσουμε» Σελ. 7

«Την 1η Σεπτεμβρίου δεν
θα πάω στο γραφείο μου
στο δημαρχείο, αλλά θα
βγω στους δρόμους»
Σελ. 4

Η εταιρία ΒΙΚΡΕ ΑΕ, βιοτεχνία κρεατοσκευασμάτων, με έδρα την Καβάλα, ζητά να προσλάβει για εργασία
άτομο για το τμήμα αποθήκης .
ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλών και διαφορετικών
δραστηριοτήτων
• Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης,
ΙΕΚ/ΤΕΙ
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε
ανάλογη θέση.
• Υπευθυνότητα/κριτική σκέψη/εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
• Να διατηρεί τακτοποιημένη και καθαρή την αποθήκη σύμφωνα με τις
οδηγίες που έχουν δοθεί.
• Να διασφαλίζει την σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευσή
τους.
• Να διατηρεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για τη
διασφάλιση ποιοτικής διαχείρισης
αποστολών και άριστης εξυπηρέτησης πελατών.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email : [email protected] έως
την 30-07-2019 , ή να το προσκομίσουν στα γραφεία της επιχείρησης
στα Αμισιανά ( 7ο χιλ.ΚαβάλαςΕλευθ/λης) .

Συνέντευξη: «Ο ΥΕΘΑ
Νίκος Παναγιωτόπουλος
έδωσε ένα πολύ
ικανοποιητικό δείγμα
σωφροσύνης και
αποφασιστικότητας»
Σελ. 5

„ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ COSMOPOLIS
ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΒΑΛΑ

Το ταξίδι στον κόσμο ξεκινά – 9 χώρες συμμετέχουν
στην μεγάλη γιορτή της
πολυπολιτισμικότητας

Σελ. 13

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΤΜΗΜΑΤΑ SUMMER SCHOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
email: [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

M.A. IN EDUCATION
T.B. ΚΑΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ