Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον toi1o tou
npei νο μυ
να δυεκιpεoti
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδοπτήτης-Εότης Δαυθυτής ΒΑΣ ΙΕΡΒΑ Ετος 50-Α, Φύλλον 11518 Τιμ060 ευρά, Πέμπτη 18 Ιουλου 2019
ΑΠΟ ΤΙ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΤΗΤΗΣ ΠΑΠΗ ΜΕΤΑΛΗ ΑΜΛΑΓΗΟΚ ΜΗTΕΟΤΑΚΗΣ
στερο ono 4.5 poνως επικίνόανη κυ.
Νει tov Τoinpe και tην
napta του ΕEεί nou δεν
χpoνiα διστυ
βέρναση pou htpoσε
tρνnσος tης nott , o αoς nouβiωo θα κνouνεte
κρας ao tmv no 0. ογρια Atornto ntav a - ρο.
οχετη ανίκανη και ουγ , nopoισμίνος να στε.
Εντός τριν ημερν θα είναι έτοιμη η ρύθμιση
Για την κατάργηση της απλής αναλογικής
Σύμυ pε όοε εin o fhorpις Εουτρrκν Τάης θεοδηρκάτος,
Εντός τpιν ημερν a είν
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟ.
ης anλns ανunoynς ούupana
τω όο0 εinεουnoupγoς Εoutεpκων
Το μέΑnoν του Ανορnοu δεν aναι στον naήτη ni
το μέAnoν tou Ανοpοου είva τoυ αnaipou ουρανu
toνn μου onopn
nporoνή ron αυνάντησ tου
ντοεKAεγέvτες
ΚΕr Ε
δεν το κοθορίζοuνt Ονnτo, μα unέρτερο
oυηηκΧΕΙο
Γρόφε Σπυρος Κiρης
τοτη φαμΣ
Από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερνυμο
Με θρησκευτική τελετή
Η Ορκωμοσία
Η Ακριβοπούλου,
τα αγόρια της
Και η Βόρεια Κορέα
των Βουλευτν στ Βουλή
Μέσω Faco .
book to pooΗ oρκωμσία της
ΙNtat Rouλής noιν.
ω ικ Τρτης.
η κατερίνα Aματononθηκε χθες το
κριβοηούλou
noul , Η tα ΒouλA .
nρuounoυργό τον
ou n εKnομn
Κυριάκος Μητοστάκη
με τη Nέα Δημοpaτ .
να τναιαυτοδν :
εννέα εnε00δa νupίτεpa anό
γραμματισμένο τέΛος της , και σnoxapε.
μ κυβέρνησn.
τmos διαδικτυακα tους τηλεonικούς
της φnοu
ατη σο