Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝοξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΛΙΟΥ 2019
Βρυτής -Νικάλοος Καραθάνος 151-1974 * Ιδωκτήρια -Εκδότρια Στανρίδου Ι. Στολιανή
Περίοδος Β' (1974)Αp φύλλου 6380-11.917
Τρίτη σε παραγωγή
620 Φεστιβάλ Φιλίππων
Εγκρίθηκαν 151.1416
Το δάσος της Ελατιάς ή Καράντερε
Η Τραγωδία του Σοφοκλή
Ένα καυθεντικό και
| αιολικής ενέργειας
για ασφαλτόστρωση
.Οιδίπους Τύραννος στο
ανεπανάληπτο μουσείο
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
Κουδούνια-Μαυρολεύκη
η Περιφέρεια ΑΜΘ
της φύσης στη Δράμα!
Στις 20 και 21 Ιουλίου
σελ 4η
σελ. Jη
σελ. 5η
φυλ. 5η
Συγκροτείται η ομάδα που θα δουλέψει στο έργο από την ΕΦΑ. Δράμας
Τελικά το πήραν το ρεκόρ Γκίνες δύο σχολεία της Δράμας
ρεκόρ Γκίνες
Και επίσημα
στο 1ο & 20 Δημοτικό Σχολείο
Δράμας για τον <Γκρινιάρην
Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν
ανάδειξης
βυζαντινού
ναού της Αγίας Σοφίας
418 μαθητές Δημοτικού της Δράμας έπαιξαν ταυτόχρονα τον
Γκρινιάρηνστον αυλόγυρο του σχολείου και ολοκλήρωσαν Τις
παρίδες τους!
Σημαντικός πόλος έλξης για τη Δράμα η ανάδειξη της Αγίας Σοφίας
. 740.000 ευρ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ
Του Θανόση
Πολυμένη
Ακά το πολυπόθητο ρεκόρ
Γκνες το 1ο και 2α
Του Θανάση Πολυμένη
aναμέντονο Eήσ o
έργα ανάδεξης του βυζαντ νού ναού της Αγίας Σοφίας στην
της Δοάνος Το ν
γονός, είναι όι τον
περασμένο Απρλιο,
α vdο m
ασχοληθεί με το έργο, μέοω προσ λήψεων που γνονται από το ΑΣΕΠ.
δύο πρραπάνω δηe meMm Σn ν
πόλη της Δράμας , αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα βυζαντινά
μοτικν σχολείων
της πόλης μας
eαTO AΡΧEΙΟΥ Π.Τ.
yοΩνa το νwστό
παιχνίδι
ΓκρινάανάδειΕής του έχειεντανθεί με επ
τυία στο Επιχερησιακό Πρόγραμμα της Περpέρειας Αν.
Φωτογραφές από το αpχείο του
.n.Τy ότον οτις 16 Απρολο
2019, είχε πραγματοποηθεί η
η για Το παηνί
ρης, και ολοκλήρωcERTIPRεATE
τους, χωρίς κανένα
πρόβλημα . Και αυτό
τελικά , έγνε δεκτό
Γκρινόwmi
τείτα με 40000 ευοό .
Συγκεκρμένα, σύμφωνα με όσ
δήλωσε χθες στον -Πρωνό Τίπο
τα δύο σχολεία πρωτοποριακά σε όλη την Ελλάδα .
καθς δεν έχει αναφερeεί
ΦΩΤΟ Π.Τ.
το Τ Μ mρυ
α Membumw
Ο ναός ης Αγίας Σοφίας όπως είναι σήμερα . Η καθαίρεση ου δυπκού και
ελέγχει τα peκόρ.
Αναλυτικότερα.
χαιαλογικν Χρων και Μουσείων νεότερου πμήματος, ααμένεται να αναδείξω το nαλαιό βιζαντνό νοό, όπως
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας ήταν ην περίοδο που είε χτιστε
κα πο αυγEκριμένο παχίa, τα καθστά
αυτό πρτα ανάμεσα σε παγκόσμες άλλες
Τελκά τα είσημα κα καπροκήρυξη για την πρόσληψη 4 εργατν. Στη συνέχεια
θαγνει η πρόσληψη του επιστημονικού προοωποκού : a τέγραψε
και επίσημα , με μασχετική ανακούνωση , επτυχέες σχολείων.
μέσω της οποίας , το 1ο και
επονή ΜνΟΝτα οι πορολήψεις των ειδικοτήτα
aιόδ πoea αmολnθ uε τ έo
Όπως είτεη κα. Κοντογαννοπούλου, auτή τη στιγμή λ o νo λς
είμαστε σε φάση συγκρότησης της ομάδας εργασίας , κά - Αυνούστου ή στικ αρχές Σεττεμβρίου για να ακολουoήτο γεγονος
20 ΔημοΧθες με την κα . ολγα Γεωργιάδου , :
οποία είχε αναλάβει την επαφή με την
για την ταυτόχρονη διεξαγωγή του γνω . προτή του Γveς λόγω της αγγλικής
στού πανιδού Γκρνάρnς , μαο no e muέε όn η όλη
διαδικασία διεξήχθη ομαλά και χωρίς.
δύο σχοe
ρως πανκόσοκάτονο Τ0
σει η συγκρότηση της ομάδας και να στηθί το εργοτάξιο
Sτος - μpεaυ ου, το πρτο
πκού δωτκν Σιμβάσευν Οοένου Χοάνo o
χρειαστούμε για να υλοπαήσουμε το έργο.
Όπως τοίζeι η δα , όταν ολοκληρωθούν απροσλή
oMο cow Ψγοτξο και στη συνέχεια θα ξεανή κτίσματος της δυτιής πλευράς του ναού της Αγίας Σο ου), από 418
στάδιο τωw εργασιν θα είναι η καθαίρεση του εότερου
μαθητές δημοτικού σχολείου.
Το γεγονός και μόνο αυτό , καθιστά
Προβλήματα και ότι πλέον .
ψιας ωστε να καθαριστουν τα μπάζα και να συνεχστούν
εργασίες.
Η ομάδα θα αποτελείται από έναν οαχαιολάνο . έναν
αρχτέκτονα, ένα λογιστή τέσσερις εργάτες και 4 συντητές είνα κάτοχο του
ρεκόρ , παίζοντας ταυ τόχρονα στον ίδιο
ισελ. 5η
ΙΑΤΡΙΚΗΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ο παιχίδι-ΓκριΤο έονο, έχει
ήδη προσληφθεί μία λογ στρια, εν ήδη τρέχει. η
σελ.5η|
διαγνωστικν εEτάστων
ρεσίες
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Αναρτήθηκαν οι δικαιούχοι
για το Πρόγραμμα
Κοινωνικού Τουρισμού
Πάτκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
κόνσης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
nEΕλEn στην εέέταση του μαστού
. Υπέρnχoς Μαστού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (oπισθεν Ι.Κ. )
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ από τη διαδεκτυαή πίλη του ΟΑΕΔ οι
ΛοΠ Τo
προσωρικοι πινακες των αποτελεσματων για το ρο
ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
ανακοίνωση των προοωρνν δικαιούχων και παρόχων
τουριστοκν καταλυμάτων , όπως και των αποκλειομένων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
. Δ ΟΥγων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
ΟΟΟύο ο αΠόραγοιπου κατέθεοaν ηλετρονή
αίτηρη συμμετοχής έχουν δεκαίωμα υποβολής ένοτασης
κατά των ατοτελεσμάτων των προσωρον Μητρoων και
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤρουοοnςΑ u 102Λ
email: [email protected]
19 07 2019 και οα 23:59. Η έατοοη μτοβόλλεται απο Κλεστικά με ηλετοΟΜκό τοόπο μέσω της δαδτυακής
πύλης του Οργανισμού.
Δικαιολογηπά που ουνοκαιούγων είτε ο0ρνονται
και ουνυποβάλλονται με
αυτην ηνκρον,
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Υπηρεοία του ΟΑΕΔμέχρι
την 22.072019 και ρα
Τηλ. 25210-30076
Πάνεα διπλα 6αςο
αinon
Κιν. 6932-347415
ΝκΟολογητικά noυ ουνοδεύουν την ένοταοη των
Παρόχων σαρνονται και
μεαtpiπγσ τνοωτο
oοκλsστικά με ηλεκτρονικό τρότο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία
υποβολής ενοτάοοων
Nα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2os Οροφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα