Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
# ΜINΟΑN LINES
ΠΕΜΠΤΗ
μΟΑΜAΕΙ0ΠΕΡΑΙΑΣ
μοΑΚΛΕ ΜΗΛΟΣ- ΠΕΡΑΑΣ
MΕPHΑ ΔΡΟΜΟΟΠΑ n 206 δυς 15/2
κάnέμnτ Κopακή σις 1140
μe up u
ΙΟΥΛΙΟΥ2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου [ www.anatolh.com
Ετος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: MΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.gr
18.608
Σελίδα 25
ΕΣελίδα 11,
EΠ αUηαT
Πέες καταστροφές στη Σητεία)
απο την καλοκαρνή μιορα Στην 10ήθέση στην Ελλάδα ο ΠΟΔρήρος Νεάπολης
Μ ΜΝE
Υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα
αλλά όχι χειριστές να τα δουλέψουν
Ενημέρωση για
τις αναπτυξιακές
διαταραχές στα μικρά
παιδιά
Ανητοποιημένα τm ολύτιμα οχήματα καδαριότητας
Ρerορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ένα. ιδιαιτέρως μικρν
διαστάσεων και αρκούδηλαδή μα μηχανοκίνητη
- σκούπα . θα αγοράσει ο
ΓΠΙΜΕΑΕΗ
Σελίδα 2
aμος p n
τον καθαρισμό των δρόμων anό τα απορρίμματα.
Ανασκαφική έρευνα
στον ναό του Αγ.
κατασκευής του , να ανεβαίνει και στα πεζοδρόμια.
Επιχειρεί κυρίως στις ά.
Ανδρέα Ιεράπετρας
και οδοστούμοτο. anρνοντας . τις βρωμιές και
τα σκουπίδια nου ουγκεαυτά Εκεί ακοιβς C μάτων που έχει ανάγκη ξύνεται , να ξεκινήσει να αντιδήμαρχος στον τομέα
έγκειται και το πρόβλημα E osσίs ατο 0Οντας anό το Πρόθλημα θα καταβάλει πιθανόν κάβλημα της δυσοσμίας από στάθμευσης . Ας καθαρίζει
τους άπλυτους κάδους οΣελίδα 9
από το Δήμο Αγίου Νικολάου διαφόρων μηχανηστη μία ηλευρά
Πρόταση για
αδελφοποίηση με
ουγγρικό δήμο
πλαίσιο
αντιμετπισης πολυσύχναστους δράμους noιa προσπάθεια-αν και
στην Πόλη του Αγίου N. ροpληματων καυημερι. μεσα στην Πολη , κατι πou δεν είναι και τόσο εύκολο
και με την nοιότητα ζωής τικά σχόλια κυρίως από ε πισκέπτες.
νw oν o
κολάου , λόγω της στεβγάζουν οι οδηγοί τα αυ τοκίνητα συγκεκριμένες
των κατοίκων αλλά και
κυρίως λόγω της πυκνής
στάθμευσης αυτοκινήτων
και δικύκλων , σε κάθε ε - Veατέ Μ Τ Ε0moinτο uο στινμής. καθαρίει. Δεν είναι εύΜευθερη θεση στις ΠΛEUαξιοnοιήσευ Αποτέλεσμα γιατί δεν υπάρχει κανείς κολο , αλλά πιστεύω ότι θα
Η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αγίου Νικοneo τοαάoωθoo και να
τόπο εναι ότι δεν διαΣελίδα 28
προσηαθήσουν. " , είπε ο κ
αυτού, είναι να μένουν υπόλληλος του Δήμου εκ δευμένος στο χειρισμό Μασσάρος.
ματα καιολοκοί
χήματα , όπως το ευέλικτο
διαγωνισμού προμήθειας ανυΨωικο καλα8οφορο λειψης χειριστν για όλα:
πορριμμάτων, το σάρωθρο , αλλά και ένα CB
ου νησε ετου
Το πρόβλημα της έλ Μrνά τmο ΤΡnmneΤο
Λίγοι δήμοι
L.ΚΤEΟ
α οιαθέτουν!
τάνισε
βεβαίωσε μιλντας στην ότι - Δήμος διαθέτει σήΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιδήμαρχος μερα ένα -στόλο - σύγτου συγκεκριμένου οχήΝΟΜΟΥ ΩΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
Σαραντόπουλος ΑΕΒTE.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΛΜπρομηθευτής από
τον οποίο θα αγοράσει ο
είναι
uοeooaσε το πόoθo δυ τα διαθέτουν
όλα ουτά και δυστυχς
να τα αγοράσει , αλλά ο Πoήσει για να καθαρίζει στέκουν . Παρά τις από10787
κατοντάδες χιλιάδες ευρ με σκοπό να το χρησιμο.
του Ποσρύ των 205000
ευρ (με ΦΠΑ.
μένει ακινητοπουημέγος, Πόλη ε0όσον nρτa καnooσλάβει χεριστές , !
κηρύξεις πρόσληψης πpoΤο μεγάλο πρόβλημα στην σωπικού που είχαν γίνε
αρουσιάστηκε καΕονηγνιστε χηριλε εμέ
εiτ n w ελλείψει εξειδικευμένου ταφέρει να βρει χειριστήνητου διαγραμμιστή , αλλά
δεν κατετέθη καμία πpoσφορά γι αυτό
προo οντος το
ηλυντήριο κόδων πον δυο είναι τα σταθυεψμένα αuνεί
βδομάδες περίπου , καλ.
Πλέον ο Δήμος θα ετοκίνητα στους δρόμους.
Δεν υπόρχουν
ΝΕΑΠΟ Η
ΙερΑπΕΤΡΑ
A μ noμε po.
Το ζήτημα που προκύ - μέσα στην καρδιά του κα - ελεύθεροι , λόγω των - λάχιστον τέσσερις χειρ πτει , μετά την Προμήθεια λοκαιριού που το Πρό - σχυουσν απαγορεύσεων στέ .
28410.32100
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα