Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9866 - ΕΤΟΣ 35. - ΤΙΜΗ 1 E - ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΡΚΙΣΤΗ ΚΑΝ ΟΙ 300 ΤΗΣ ΝΕΑ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ 112 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Στις 868,01 μονάδες
Άνοδος 1,41%
"Ανεμος ανανειυσης
ΤΡΑΜΠ
ΦΤΟ κοινοβυλιο
Οι ΗΠΑ δεν μπορούν
να πουλήσουν F-35
στην Τουρκία
Σελ. 8
Οντ κ
Σελ. 3
ΑΡΝΗΘΗ ΚΕ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ
Ψάφος εμπιστοσύνης"
Στην έκδοση επτα ετούς ομολόγου από
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) περίπου μια βδομάδα
μετά τις ελληνικές εκλογές αλλά και στη
θετική υποδοχή του από τον
αγορν αναφέρονται δημοσιεύματα
γερμανικού τύπου.
"Ο νέος υπουργός Οικονομικν της
Ελλάδας Χρήστος Σταϊκούρας μπορεί,
μια εβδομάδα μετά
θηκόνπων του, να
νέο στον
τάκη: η
Αμέτοχος στη δολοφονία Φύσσα
κόσμο
Χωρίς μεταρρυθμίσεις δήλωσε ο πυρηνάρχης της Νίκαιας
θα χαθούν
οι φοροελαφρύνσεις
ανάληψη των κα μεταφέρει ένα καλό
Πρωθυπουργό Κυριάκο ΜητσοΠρτη έκδοση ομολόγου μετά
Τρίτη, ήταν
Σελ. 4
Σελ. 5
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥ
την κυβερνητική αλλαγή,
απόλυτα επιτυχής . Ο κρατικός ΟΔΔHX
μπόρεσε
λογο 2,5 δισ. ευρ. Η απόδοση κυμαίνετην
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
να αντλήσει με το επταετές ομόΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1,9% . Η zήτηση για το νέο ομό ται στο
λογο ήταν μεγάλη. Με Προσφορές Περί που 13 δισ. ευρ υπερκαλύφθηκε κατά
Πέντε φορές ο στόχος της έκδοσης ομολόγου. Με αυτή την έξοδο στις αγορές,
κυβέρνηση εκμεταλλεύθηκε το ευνοϊκό
κλίμα
Οι αυξήσεις
δοση του
από το 4,4% που ήταν στην
έτους σχεδόν λίγο Πάνω από το 2% τον
Ιούνιο. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπε δο από την είσοδο της Ελλάδας
ρωζνη", γράφει η Handelsblatt,
θρο με τίτλο "Ψήφος εμπιστοσύνης
Ελλάδα" αναφερόμενη
ιετούς ομολόγου από τον
Διαχείρισης
(ΟΔΔΗΧ) Περίπου μα βδομάδα μετά τις
ελληνικές εκλογές, αλλά και στη θετική
υποδοχή του από τον κόσμο
ατήθηαρδικηνορος
αγορά ομολόγων.
τιμν έριξαν
την απόδεκαετούς ελληνικού ομολόγου
στην ευάρσε
"Κουρνιαχτός
από δηλσεις Κυρανάκη
για το νέο ασφαλιστικό
Του 27χρονου
στην έκδοση
Οργανισμό
Χρέους
επταε
Δημοσίου
αγορν .
Ο λογικός
Σελ 2
Σελ. 2
μ0Η Ι