Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eoς Αpοοu νw
Τμή 0Μο π ωpό
ΠΕΜΗ 1ΟΥΟΥ mo
ΣΥΜΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΝΑΛΩΤΗ:
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Το φορολογικό
νομοσχέδιο.
στο αμικροσκόπιo
των θεσμν
Αύξηση κατά 11,5%
των αναφορν σε
σχέση με το 2018
ΔΗGE ΟΡΟΕΠΤΑΕ ΚΗ
ΟΓΑΡΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ
ΕΡΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΠΟΜΑ
Εμμονή στα πρωτογενή
πλεονάσματα και τα
ασυμφωνηθέντα.
NΕΑ ΣΥΜΑΝΤΗΣΗ 6ΕΗΟΗ ΜΕ
Το ΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙKOΝOΜIΚO
ΣΗΜΕΡΑ
Ο yeaς κ Καmτ ΚARa
Ζοppίnς pδο θς oον npα o
Δημαραας . Πoκόη uλ ν
Epςμ ους poς ou κopou nv
Caa a φ0 ΥΑσ mΟροΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕ Σ ΚΑΙ Η
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ης ας ΕΚTωaο Τρο
Σoιnno e 0ναμημnςπου
έουν μη au oό my wen Φτpη .
οφpdοόνακο .
ποράησ μης, ηoύη Σuήppα p Ε ai
κόpα Μo ή ΒΜ.
κοaη0η Bβς Εuήpς.
Μ στ ο δ o κό oος αΗό κη οπηούο e
φφοίοκύ νομκοδα.
Βαοή Mn
ΒονH:
aκ ρoοoής ης o μος
"υ ομp μνρρη μτpί a Αμ Η
Οι δηλσεις
των βουυλευτν
και τα νέα πρόσωπα
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
αrroΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣΕΣ
αmyuηmά.
Κατάργηση ΦΠΑ
στις δικαστηριακές
υπηρεσίες
Μανερεία nar 300 p ν
αςηοοpα onρoηης νόος βounς
Cκσκαίm πό mσεοτί Η2sk
ΖΗΤΟΥW α ΔrOΡα
ννM τ
μαμς oς nς βρτρης αημήρα
- ήδ η ο δες, a npΑ
Α Ο Τρ.
Μ μπ oomυ Αράn Eνυ aπmr
ηθοuήο noνnς Boουpάrς Ο pnς
uM aoγα oμa
5ύΡ2υ
ΕMΕΛΗΤΗΡΟ ΠΡΗ
ΑναβαθμΚεται το
πληροφοριακό
σύστημα
120 δόσως:
μπό Ρ n nως nύν Δ
rimνα amt n ν η Πήσ Ε ήτλ Η νπά
Βελτισεις στις οφειλές στην εφορία
ΠΑ ΜΙΚΡ0ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΑ ΝΥΠΟΣΤΗΡΕΗ ΤΟυ
ΕΠΕΙΡΗΣΕΟΝ
μς σoαpoHm ύα πουο omΡoή μ όnα
νop Τuμμ r u Hμ
σε συμηέα ,
μβοσαμ
Bioς ση pn w ow
νομν ωνοφopοκόκοδα
κης φu ίρς
A ο μαφα
Χo ς pαμαυ νατον
pμός ο ούpoας ναςσίς
V yα μpν ν
αP 0 Κ
τν κα
Nondo
ΟΓΩΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΑΣ
ύμκαης ρσa p
Ap ποής u α κo η n
Παρεμβάσεις στο πράσινο,
στον κοινόχρηστο χρο
up γς Παδος Ποί ς προρίμς
aηDouή
ΑΜαn Μέον κανδυλλ
ΤΟΥ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΒΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΤΩΝ
εμ κoυ οα ρoνm
oοpαληήρ ύγpο aσήμ
ανdoμ kρ w
Ερpokς κβιης
Βό ν A
tonp αό σαpoαα
ΟΡAΚ A ΚΑΤΕΠΗ
προνο χν a
υπηeoς oς A μορας
Πep4 nραύo
α1 ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ
θρακιτικο
γλέντι 2019
3ου ΗΜΕΡΗ ΣΙΟΥ
pος .
pοu κυ Βou δηη κό
Σpitlu Κ rς w
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σόpβατο 20 loυiou
nεTpής κο
οην oi
Κακnannν
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΗ ω ΚΕΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μμακα ua
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ειχνιάστηκαν 11 κλοπές
και απόπειρες κλοπής 37χρονου
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ
Είoοδο Ελεύθερη
μniΕΑΤΗ ΙΗ
ο αugktαας t Υmt ς Ap
Κατηηs , κ αμα Μwn e
κιrές nκ. νήnς
Eapα ότης ρυpε ό ν tα, 03tς
οιονuuo mαp ς
ς mς δο κλoς inpoς Κός δο
Mος aπό μήσης to hortς ονμ
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΛΙ 5 ΙΔΕΡ
ς αρ no ντο
υπoησυμαίστε δpapla pς Μαοou
Επιrπtitrt KΠittΓ
Conorete
Μπετόν.
κατpίνη
kostnenυastαtαn φυnal com
τη4 23ΝΙDΟΡΒ0
μήμα η ο a
ν oupo
ε00 p.
Γυοηm ΙΚΣ
Ι09ΑΕΟ
AΙΤτακαραα rρ ες an
Απόpς κλοής
Eag Dοδμο
ro: συ
sre σΔιπονοσνά
Χίουμ σχύσος 4mστοσύης
Πnι nb Ε ΔτιmΑτ
| oκήκοre Η οpήpος Μνanν
η mόνα ή κ
α κ ημας
4τάςpό Η
onto ηei
. P y Mα
Με πρόνα παότητας στις
aύτερς ημίς η 1ο
εξαδικεμίνο μας προoωmό , σος
εγνόμαστε Το καΑύτερα
αποrLuσα.
ΕPrΟΣΤΑΖΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
T2351039303 & 34886
23520-33110-59581885Η0
ko [email protected]
τonΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΛΑ
www.terpos gr intoterpis.gr
τταφανη